Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Vendsyssel-1 efterforskningsboringen afsluttet i Nordjylland

Pressemeddelelse:

Vendsyssel-1 efterforskningsboringen bekræftede tilstedeværelsen af gas i Alunskiferen, men lagtykkelsen var mindre end forventet.

Total E&P Denmark B.V. har som operatør for tilladelse 1/10, boret efterforskningsboringen Vendsyssel-1 (5710/22-2) ved Dybvad i Nordjylland.

Vendsyssel-1 blev boret som en lodret dataindsamlingsboring med Alunskiferen som mål. Boringen bekræftede tilstedeværelsen af gas i Alunskiferen af Sen Kambrisk til Tidlig Ordovicisk alder, men lagtykkelsen var mindre end forventet. Der blev udtaget borekerner samt indsamlet data fra Alunskiferen.

Borearbejdet i Vendsyssel-1 blev påbegyndt den 4. maj 2015 med boreplatformen SMP 105 på positionen 57° 17' 05" N; 10° 16' 11" E (UTM zone 32; 6.349.736,61 m N; 576.460,30 m E). Boringen sluttede i sandsten af Sen Kambrisk til Tidlig Ordovicisk alder i en dybde af 3564,35 meter under terræn, svarende til 3543 meter under havniveau.

Følgende selskaber deltager i tilladelse 1/10:

Selskab  (%)Total E&P Denmark B.V.80Nordsøfonden20

Boringsresultaterne har ikke opfyldt selskabernes forventninger til reservoirforhold og lagtykkelse. Der udføres derfor ikke yderligere arbejde i boringen, som nu lukkes permanent.

Se også kortbilag.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum