Gå til indhold
Når man bruger vedvarende energi til at spalte vand til brint og ilt i et elektrolyseanlæg, har man grundlaget for fx grøn ammoniak og grøn metan. En ny, mere robust sensor kan øge sikkerhed og sænke pris.
Når man bruger vedvarende energi til at spalte vand til brint og ilt i et elektrolyseanlæg, har man grundlaget for fx grøn ammoniak og grøn metan. En ny, mere robust sensor kan øge sikkerhed og sænke pris.

Pressemeddelelse -

Ny sensor gør brintproduktion bedre og billigere


I innovationsprojektet SafePTX udvikler Green Hydrogen Systems, SulfiLogger og flere andre partnere en sensor, der gør brintproduktion billigere, bedre og mere sikker.

Brintproduktion ved elektrolyse danner en blanding af brint- og iltgasser, som kan udgøre en sikkerhedstrussel for både udstyr og personale. Gaskoncentrationerne skal derfor overvåges, så der hurtigt kan lukkes ned for produktionen, hvis grænseværdierne bliver overskredet.

Den overvågning handler innovationsprojektet SafePTX om.

”Vi udvikler og producerer elektrolyseanlæg, hvor vi spalter vand til brint og ilt ved elektrisk energi. Ved brug af vedvarende energi kan brinten omdannes til grøn ammoniak, metanol, metan eller andre brændstoffer – hvor vi laver målinger og efterlever krav om høj sikkerhed,” fortæller Anders Rønne Rasmussen, R&D Manager hos Green Hydrogen Systems.

Virksomheden er såkaldt problemejer i SafePTX-projektet, der også involverer Dansk Gasteknisk Center, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og teknologivirksomheden SulfiLogger.

”Vi vil gerne producere mest muligt grøn brint fra den vedvarende energi og samtidig sikre et fokus på pris og kvalitet. Vores anlæg har allerede i dag en sikkerhedssensor, men vi er interesserede i at gøre den bedre: Kan sensoren laves mere robust, og kan man lave en, der har mindre behov for kalibrering,” siger Anders Rønne Rasmussen.

Brintbranchen ligner vind
Ifølge Søren Porsgaard, CEO i SulfiLogger, ligner brintindustrien vindbranchen på flere måder. Produkter og processer skal ned i pris, op i skala – og så er sikkerhed i højsædet.

”Vi har igennem flere år arbejdet på en robust sensor til svovlbrinte, som er brugt i kloakker, offshore og til biogas. Vi har nu fokus på Power-to-X-industrien, hvor vores teknologi kan bruges på ny,” siger Søren Porsgaard og fortsætter:

”Markedet for sensorer er på mange milliarder euro årligt, og alle politiske forudsætninger siger, at brint-teknologi skal mangedobles. Derfor er det et interessant domæne for os at arbejde med. Som teknologileverandør har vi allerede en fornuftig forretning indenfor to år. Vi kan nemlig sælge til pilotanlæg,” siger Søren Porsgaard.

Spirende industri
Hos Dansk Gasteknisk Center har man siden 1980’erne arbejdet med håndtering af gasser.

”Vores rolle i innovationsprojektet handler om at finde ud af, hvad SulfiLogger vil med deres sensor, og ud fra dette hjælpe med at finde ud af, hvilke direktiver, forordninger og standarder der skal i anvendelse for at reglerne bliver overholdt i forhold til anvendelsen af det endelige produkt,” siger Jytte Skytte, projektleder ved Dansk Gasteknisk Center.

Innovationsprojektet er fundraiset i samarbejde med Energy Cluster Denmark og klyngeorganisationen faciliterer og administrerer også projektet i tæt samarbejde med partnerne.

”Brintbranchen er en ny, spirende industri i Danmark, og en afgørende brik i fremtidens energisystem. Derfor er det positivt at se, at hele værdikæden samarbejder om at udvikle og tilpasse nye løsninger som den aktuelle sensor, som i sidste ende gør den danske brintindustri mere konkurrencedygtig,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

Netop samarbejdet er et plus for Green Hydrogen Systems:

”SulfiLogger er en potentiel leverandør til os og hele brintteknologiindustrien – og vi vil gerne være med til at udvikle alle vores leverandører. Vi drømmer om en sensor, der er skræddersyet til vores behov – og projektet tillader, at vi kan påvirke produktet,” siger Anders Rønne Rasmussen.

Om projektet
Innovationsprojektet SafePTX er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) med 5,24 mio. kroner og løber til udgangen af 2023.

Emner

Regions


Sammen gør vi Danmark til grøn førernation for innovative og globale energiløsninger.

Kontakt

Sune Falther

Sune Falther

Press Contact Kommunikation +45 6160 0180
Jonas Nørholm Larsen

Jonas Nørholm Larsen

Communication Manager Kommunikation +45 2122 4304

Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for den samlede energisektor. Vi bidrager til, at danske virksomheder udvikler ny innovation og teknologiske energiløsninger, som verden efterspørger.

Energy Cluster Denmark
Niels Jernes Vej 14
9220 Aalborg Øst
Danmark