Skip to main content

Du har ansvaret, hvis nogen glider i ”dine” blade

Pressemeddelelse   •   Okt 10, 2019 15:48 CEST

Som grundejer har du pligt til at holde fortove og stier foran dit hus rene.

Det er ikke kun i sne og frost, at du som grundejer har et ansvar for at holde stier og fortove rene. Det gælder hele året rundt – altså også nu hvor nedfaldne blade kombineret med regn og fugt kan gøre fortovene glatte som sæbe.

Reglerne for snerydning diskuteres flittigt hver vinter, men det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne ikke er begrænset til sne og frost. Ifølge Vejloven (lov om offentlige veje m.v.), omfatter en grundejers renholdelsespligt renholdelse af bl.a. fortove og stier, som kan give anledning til besvær for færdslen på de pågældende arealer. Reglerne gælder altså ikke kun i tilfælde af sne og frost, men også her i efterårsmånederne hvor nedfaldne blade kombineret med regn og fugt kan gøre fortove og stier til en glidebane for forbipasserende.

Grundejerens ansvar at holde fortove og stier rene

Som grundejer har du pligt til at holde fortove og stier foran dit hus rene. Hvis nogen falder og kommer til skade, fordi du ikke har holdt fortovet rent, vil du kunne komme til at hænge på regningen. Og ifølge Erstatningsgruppen, som er specialiserede i personskadeerstatning, kan det blive dyrt.

- Hvis der er et erstatningsansvar, gælder erstatningspligten uanset, om der alene er tale om en tingsskade som f.eks. et par ødelagte briller, eller en personskade, hvor skadelidte f.eks. brækker lårbenet, siger advokat Stine Lindbæk Luk fra Erstatningsgruppen og tilføjer

- Hvis du har en grundejeransvarsforsikring, er det forsikringen, der i sidste ende skal betale erstatningen for de skader, som sker som følge af et glat fortov. Der er dog ofte en selvrisiko på forsikringen, så du kan som grundejer komme til at hænge på en del af regningen.

Det er naturligvis ikke kun private grundejere, der har pligt til at holde fortove rene, så færdsel kan foregå forsvarligt. Reglerne gælder også offentlige veje, og hvis du falder og kommer til skade på et offentlig fortov, er det den pågældende kommune, du skal rette kravet mod.

Gode råd hvis du er faldet

Hvis du falder på et fortov og kommer til skade på grund af nedfaldne, glatte blade, er det dig, der skal bevise, at din skade skyldes faldet på det glatte fortov. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig kontaktinformationer på eventuelle vidner og/eller tager billeder af fortovet, hvor de nedfaldne, glatte blade tydeligt ses. Advokat Stine Lindbæk Luk fra Erstatningsgruppen har derudover disse tre gode råd:

  • Sørg for at få lægelig dokumentation på dine skader fra skadestuen eller din egen læge
  • Ret dit krav mod rette vedkommende
  • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring hvis du har en sådan 

Erstatningsgruppen er en del af Penta Advokater. I afdelingen behandles alle former for personskadeerstatningssager fra hele landet.

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument