Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Falck anker kendelse om konkurrenceforhold

Konkurrencerådet har truffet afgørelse i en sag om Falcks ageren i forbindelse med ambulanceudbuddet i Region Syddanmark i 2014. Konkurrencerådet konkluderer, at Falck overtrådte konkurrenceloven i forbindelse med overdragelsen af en ambulancekontrakt til det hollandske selskab BIOS.

Falck undskyldte den 29. juni 2018 offentligt for dele af sin ageren i forbindelse med udbuddet. Virksomheden levede ikke op til sine egne og omverdenens forventninger, men har ifølge sine juridiske rådgivere ageret inden for konkurrencelovens rammer. Falck efterlever derfor Konkurrencerådets påbud, men anker afgørelsen til Konkurrenceankenævnet og domstolene.

”Vi har fået et påbud om ikke at agere, som vi gjorde i 2014-15, hvor vi talte dårligt om en konkurrent. Det efterlever vi selvfølgelig fortsat,” siger Jakob Riis, CEO for Falck. Han fortsætter:

”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forholder sig ikke til, hvorfor BIOS gik konkurs, men kun til, om Falck har handlet på en måde, som begrænsede konkurrencen i markedet. Det er pinligt for Falck, at vi står i en situation, hvor konkurrencemyndighederne kan skabe tvivl om vores ageren. Vi har ikke levet op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck, men vi har ifølge vores juridiske rådgivere holdt os inden for konkurrencelovens rammer. Vi ser frem til domstolenes vurdering af sagen.”

I sin offentlige undskyldning fra juni 2018 redegjorde Falck for hovedparten af de punkter, som Konkurrencerådet peger på i sin kendelse. Falck skrev: ”Vi var for optagede af at søge viden om BIOS. Vi delte for velvilligt oplysninger om en konkurrent med blandt andre journalister, der researchede om BIOS. Flere gange skete det på en måde, hvor det ikke var tydeligt, at Falck var bidragsyder. (…) Vi har sagt og skrevet ting, som vi fortryder. Vi ønsker aldrig igen at stå i en lignende situation.”

Jakob Riis siger:

”Sagens akter dokumenterer, at vi gjorde en stor indsats for, at vi kun delte viden, som var korrekt og kunne dokumenteres af enhver. Falcks indsamling og deling af viden kunne i sig selv ikke forhindre en konkurrent i at etablere sig. Det ændrer ikke ved, at vi skulle have holdt os langt væk.”

Det hollandske selskab BIOS har varslet, at Falck kan imødese en erstatningssag.

”Vi beder Konkurrenceankenævnet og senere domstolene afgøre sagen, fordi vi og vores juridiske rådgivere er uenige i rådets konklusioner. Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven. Sagen kan ende i erstatningssager imod Falck. Det er almindeligt og vores juridiske rådgiveres anbefaling, at en sag som denne afgøres ved domstolene,” siger Jakob Riis.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 


Om sagen: Kendelse og tre års undersøgelse kan blive en sag for domstolene

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tre år undersøgt, om Falck misbrugte sin stilling på markedet i forbindelse med udbuddet af ambulancekontrakter i Region Syddanmark tilbage i 2014.

Styrelsens undersøgelse blev igangsat på baggrund af en klage fra konkurrenten BIOS.

Konkurrencerådets afgørelse kan i sidste ende blive en sag for domstolene. Falck har anket sagen til Konkurrenceankenævnet. Først herefter kan Falck føre sagen ved Sø- og Handelsretten. 


Falck er internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare. Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 31 lande og flere end 32.000 medarbejdere.

Kontakt

Global Communications

Global Communications

Pressekontakt +45 70 22 03 07

Velkommen til Falck DK!

Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med hen-blik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Dette har gjort os internationalt førende inden for healthcare, ambulancetjenester og brandberedskab.

Falck har i dag aktiviteter i 26 lande og har omkring 25.000 medarbejdere.

Falck DK
Sydhavnsgade 18
2450 Copenhagen SV
Denmark
Besøg vores andre nyhedsrum