Pressemeddelelse -

Et stykke indpakket Esbjerghistorie

Sjæk´len er en blanding af årbog, arbejdsmark og populærvidenskabelig publikation, over relationerne mellem mennesket og havet. Årets artikler er tematiseret omkring jubilæet.

Fiskeriet, vandtårnet, Vadehavet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, de hvide mænd, elitesporten og offshoreaktiviteterne. Det er centrale ingredienser i den opskrift som i daglig tale kaldes Esbjerg.

Fiskeri- og Søfartsmuseet har i år været en del af Esbjergs historie i 50 år. Dette års Sjæk’len er derfor dedikeret til at belyse museets første 50 leveår.

Fiskeri- og Søfartsmuseets traditionsrige årbog – Sjækl’len, er i 2017 dedikeret til museets 50-års jubilæum. Forfatterne er derfor alle personer med en særlig relation til museet.

Resultatet er blevet en udgivelse som belyser Fiskeri- og Søfartsmuseets virke i 50 år fra meget forskellige vinkler, men det er også min påstand, at Sjæk’len 2017 rummer en række artikler som både enkeltvis og samlet set, illustrerer problemstillinger og udviklingstendenser, som kendetegner store dele af den danske museumsverden.

''Fiskeri- og Søfartsmuseet har en lokal kendskabsgrad på 100%. Alle har en holdning til museet. Museet er en helt central del af Esbjergs historie, og netop derfor er dette års udgivelse af Sjæk’len særlig interessant at læse, for her får man nemlig genopfrisket mange gode oplevelser, udtaler museumsdirektør David Dupont-Mouritzen.,,

Emner

 • Fritid

Kategorier

 • årbog 2017
 • sjæk'len
 • udviklingstendenser
 • museum
 • hyggelæsning
 • historie
 • fimus
 • fiskeri- og søfartsmuseet
 • esbjerg
 • bog

Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk specialmuseum for dansk fiskerimuseet-omkring-1980, dansk offshore, dansk havmiljø, danske havpattedyr, vestjysk søfart og Vadehavets kultur- og naturhistorie. Vi er en selvejende institution, stiftet i 1962. Statsanerkendt som kultur- og naturhistorisk specialmuseum i 1972.

Pressekontakt

Merete Jankowski

Pressekontakt Direktør 60923681

Relateret materiale