Pressemeddelelse -

Internationalt topmøde kommer til Esbjerg

Den 20. juni lukker internationalt ministermøde Fiskeri- og Søfartsmuseet for offentligheden. Det sker, fordi 8 - 10 energiministre fra forskellige EU-lande kommer til byen i forbindelse med North Sea Energy Day.


Esbjerg er lokomotiv for den grønne omstilling

Med en position som Danmarks EnergiMetropol er det ingen tilfældighed, at netop 8 -10 energiministre kommer til Esbjerg den 20. juni til North Sea Energy Day. Formålet med mødet er at afdække perspektiverne for energipotentialet på Nordsøen – et havområde, som alle energiministrenes lande grænser op til, og som alle lande har planer om at udnytte i endnu højere grad til grøn energiproduktion i fremtiden. Derfor det internationale topmøde – i Esbjerg.

Esbjerg er knudepunkt for næsten alle danske aktiviteter på Nordsøen – både hvad angår vind, gas og olie. Faktisk bliver ca. 75 % af alle verdens vindmøller udskibet fra Esbjerg Havn. Esbjerg er, i den kontekst, Danmarks omdrejningspunkt for grøn omstilling.

Unikt mødested

Ud over Esbjergs centrale placering, når det kommer til grøn omstilling, så tilbyder byen også et helt unikt mødested, som netop iscenesætter og formidler offshoreenergiproduktionen på Nordsøen, nemlig Fiskeri- og Søfartsmuseet.

”Da aftalen om at holde det internationale topmøde i Esbjerg faldt på plads, var det helt oplagt at bringe Fiskeri- og Søfartsmuseet i spil som mødested”, udtaler borgmester Jesper Frost Rasmussen.

På museet er man også glad for at indtage værtskabsrollen for så vigtig en begivenhed. ”Vi har gennem længere tid arbejdet på at udvikle museet til også at kunne anvendes til denne type formål”, siger museumsdirektør David Dupont-Mouritzen og henviser til et helt nyt møderum, moderne AV-udstyr i forhallen til receptioner og et forplejningsniveau, som overrasker de fleste.

Lukkedag på museet

Med det store antal deltagere på det internationale ministermøde North Sea Energy Day og de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger, er vi på Fiskeri- og Søfartsmuseet desværre nødsaget til at tilføje en ekstra lukkedag. Museet har i forvejen lukket den 24., 25. og 31. december og den 1. januar hvert år, og nu altså også den 20. juni i år. Vi beklager den eventuelle ulejlighed, som det måtte medføre for vores gæster.

Emner

 • Miljø

Kategorier

 • energimøde
 • grøn omstilling
 • energi
 • nordsøen
 • offshore
 • museum
 • udviklingstendenser
 • historie
 • fiskeri- og søfartsmuseet
 • fimus
 • esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet er Danmarks museum for relationerne mellem mennesket og havet. Siden 1968 har vi samlet og formidlet Danmarks maritime historie. Gennem indsamling af genstande, dokumenter og beretninger puster vi liv i fortællinger om vores fælles kultur- og naturarv. En arv, vi aktivt bruger til at forstå og formidle fortiden, medfortolke nutiden og sætte ringe i vandet for fremtiden.

Pressekontakt

Merete Jankowski

Pressekontakt Direktør 60923681