Gå til indhold
Nye banklån til FN´s verdensmål

Pressemeddelelse -

Nye banklån til FN´s verdensmål

Som det første danske pengeinstitut lancerer Folkesparekassen nu et verdensmålslån, der gør det muligt for virksomheder at låne billigt, hvis de understøtter et eller flere af FN´s 17 verdensmål i deres primære aktiviteter.

Jordens ressourcer er ikke uudtømmelige. En stigende produktion, overforbrug og håndtering af affald uden hensyn til miljø og klimaforandringer har sat sine uigenkaldelige spor. En realitet der kræver handling nu, mener Martha Petersen, der er direktør for Folkesparekassen.

Med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål har Folkesparekassen derfor sat gang i en omfattende strategiudvikling og lanceringen af nye, bæredygtige ydelser til deres kunder og lancerer nu landets første lån målrettet til FN´s 17 verdensmål:

”Vi står på en brændende platform og ”business as usual” er ikke længere en mulighed. Som pengeinstitut har vi et stort ansvar. Vi sidder midt i pengestrømmen og kan derfor påvirke, hvor pengene går hen, og det forpligter. Danske virksomheder – store som små - skal have et endnu større incitament til at tage ansvar og vende udviklingen. Det skal det nye verdensmålslån være med til at give dem”, fastslår direktøren i Folkesparekassen, der har afdelinger i Aarhus, Odense og Silkeborg.

Verdensmålslån til 5,5%

En række grønne bolig- og billån samt nye klima- og miljølån til lavere renter skal gøre det økonomisk attraktivt for både private og erhvervsvirksomheder at tænke i bæredygtige investeringer og løsninger. Samtidig skal lanceringen af landets første verdensmålslån til 5,5% opfordre virksomheder til at understøtte et eller flere af FN´s 17 verdensmål eller 169 delmål i deres forretningsstrategi.

En af de virksomheder der allerede er kommet på det nye verdensmålslån er BioTrans Nordic i Odense. Virksomheden er specialiseret i totalløsninger til håndtering og genanvendelse af organisk affald, som sikrer at madaffald kan genbruges til grøn energi som f.eks varme og el.

”Miljø- og klimabevidsthed ligger i vores dna, og derfor er et verdensmålslån helt oplagt for os. Udover at vi får en lavere rente, viser vi også, at vi støtter op om verdensmålene, og at vi som virksomhed aktivt tager ansvar for at skabe forandring”, siger Søren Pihl, der er CSR-ansvarlig hos BioTrans Nordic.

En god forretning

Verdensmålene består af i alt 17 mål og 169 delmål, som handler om at løse klodens største problemer inden 2030. Ved at støtte op om FN’s Verdensmål er danske virksomheder dog ikke kun med til at løse nogle af verdens største udfordringer, de fremtidssikrer også deres egen forretning, mener Martha Petersen:

”Danske virksomheder kan også få del af de nye markeder og forretningsmuligheder, som verdensmålene åbner op for. De virksomheder som forstår at udnytte den enorme efterspørgsel på bæredygtige løsninger og produkter bliver også morgendagens vindere. Med en bæredygtig virksomhedsprofil kan man dermed både tjene sin egen forretning og de globale mål samtidig med at virksomheden bliver attraktiv for fremtidens arbejdskraft”, fastslår direktøren, der bakkes op af Søren Pihl fra BioTrans Nordic:

”Det handler om at dreje hele sit virksomhedsfokus i en anden og mere bæredygtig retning. Det skal være et mindset, en væremåde, en selvfølgelighed og en del af virksomhedens dna på en måde, som vi slet ikke er vant til. Hver dag skal vi spørge os selv om, hvad vi konkret gør, som enten forbedrer eller forringer miljøet. Og hvad kan vi så ændre på for at gøre det endnu bedre og skabe positiv forandring?”, siger Søren Pihl.

Læs mere på folkesparekassen.dk

For yderligere oplysninger kontakt:

Martha Petersen, direktør, Folkesparekassen, tlf.: 86 20 53 93, e-mail: mmp@folkesparekassen.dk

Søren Pihl, CSR-ansvarlig og medindehaver, BioTrans Nordic, Mobil: 61 61 27 90, e-mail: pihl@biotrans-nordic.com

FAKTA

DE GLOBALE MÅL

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

DE 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

 1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt
 2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
 3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre
 4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder
 6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
 7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
 9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation
 10. Reducer ulighed i og mellem lande
 11. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
 12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
 13. Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
 14. Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
 15. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet
 16. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
 17. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Emner

Kategorier


I Folkesparekassen sætter vi mennesker før profit. Som pengeinstitut har vi en holdning til, at økonomien skal fungere med respekt for mennesker og miljø, og vi arbejder derfor for et samfund med en balanceret økonomisk udvikling, der ikke driver rovdrift på naturen. Vi tager afstand fra spekulation og arbejder ud fra ideen om et rentefrit pengesystem, hvor penge blot er et byttemiddel, og ikke en vare, man skal tjene på.

Pressekontakt

Jesper Mørkenborg

Jesper Mørkenborg

Pressekontakt Kommunikation & Bæredygtighed +45 87 20 53 91

Relateret materiale

Mennesker før profit

Folkesparekassen blev grundlagt i 1983 som et led i en drøm om et rentefrit pengesystem, baseret på JAKs tanker. Udsprunget af Funder Fælleskasse var det primære formål i første omgang at servicere de mindre fælleskasser rundt omkring i Danmark, men allerede i 1985 blev de danske fælleskasser omdannet til andelskasser som følge af en lovændring. Folkesparekassen begyndte da at fokusere mere på sin egen kundekreds. Siden 1993 har flere andelskasser valgt at indgå i Folkesparekassen, som i dag har adresser i Odense, Aarhus og Silkeborg, hvor også hovedkontoret er placeret. Vi har ingen aktionærer eller andre kapitalinteresser, der skal have del i et stadigt større overskud. Vi er en "not for profit"-organisation og skal blot have en indtjening, der sikrer Folkesparekassens fortsatte udvikling. Vores øverste ledelsesorgan er et repræsentantskab på 46 personer, der vælges hvert fjerde år af Folkesparekassens garanter.

Folkesparekassen
Herningvej 37
8600 Silkeborg
Danmark