Gå til indhold
EU indfører strammere regler for indførsel af planter

Nyhed -

EU indfører strammere regler for indførsel af planter

Fra 14. december 2019 gælder nye og strammere regler for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU. Det gælder også for planter og planteprodukter, som sendes med pakker i GLS' system.

For at sikre mod uønskede planteskadegørere til Danmark og EU, er det fra den 14. december 2019 påkrævet, at planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra lande uden for EU skal følges af et plantesundhedscertifikat. Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.

Frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel kan frit indføres og er dermed de eneste undtagelser fra disse regler.

De nye regler skyldes en ny EU-forordning, kaldet Plantesundhedsforordningen, hvis formål er at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med under transport af planteprodukter.

Modtager du planter til plantning fra lande uden for EU, herunder visse typer af frø til udsæd, skal du sikre, at disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Landbrugsstyrelsen vil herefter importkontrollere varen. Vær opmærksom på, at importkontrollen er forbundet med udgifter.

Frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning (fra lande uden for EU), skal ikke anmeldes til import, men der vil stadig være krav om plantesundhedscertifikat. Det samme gælder, hvis du som privatperson modtager mindre mængder planter og planteprodukter, der ikke efterfølgende handles. Landbrugsstyrelsen importkontrollerer som udgangspunkt ikke planter, der indføres i postpakker af privatpersoner - bortset fra planter til plantning. Toldstyrelsen udfører dog kontrol af postpakker på stikprøvebasis, og sikrer at importreglerne overholdes. Har toldere fra Toldstyrelsen mistanke om en overtrædelse, vil tolderne tilbageholde de pågældende pakker og derefter kontakte Landbrugsstyrelsen, som vil behandle sagen.

De nye regler indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import.

I Importvejledningen kan du læse mere om importforbudte planter, særligt afsnit 2.4 (importforbud) og afsnit 2.2. og 2.3. om plantesundhedscertifikatpligtige produkter.

Du finder vejledningen her:

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Virksomheder/Import/Vejledning_om_import_af_planter_og_planteprodukter__vrs17.pdf

Du kan læse mere om de specifikke regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning-paa-vej/

Du finder svar på de mest stillede spørgsmål omkring importregler for privatpersoner her

https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-og-cites/faq-importregler-for-private/

Emner

Pressekontakt

Marketing og kommunikation

Marketing og kommunikation

Pressekontakt GLS Denmark og GLS Express 76 33 11 00

Kvalitetsførende inden for pakkedistribution i Europa

Med mere end 1.750 PakkeShops i Danmark og et stærkt europæisk netværk er GLS en seriøs partner til det danske erhvervsliv.

GLS
Kokmose 3
6000 Kolding
Danmark