Gå til indhold
Foto: Kulturprinsen
Foto: Kulturprinsen

Pressemeddelelse -

Kulturministeren besøger Hjørring på mandag - Børn i Hjørring skal gøre kulturministeren klogere på kunst og kultur

Mandag d. 19. september besøger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen Børnehaven Emilie i Hjørring, hvor hun sammen med børn, pædagoger og kunstnere skal lege med kunsten.

Det bliver sandsynligvis en lidt anderledes arbejdsdag, der venter Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, når hun mandag d. 19. september er med på gulvet i børnehaven Emilie i Hjørring. Her skal hun nemlig lege med sæbeskum og farver sammen med børnene og kunstneren Lina Franke, der gennem flere måneder har været en fast gæst i børnehaven og sammen med børn og pædagoger leget med kunsten som en del af projektet LegeKunst.

Kulturministeren vil på besøget i Børnehaven Emilie opleve, hvad der sker, når en kunstner i samarbejde med pædagoger og børn undersøger, hvordan kunst, kultur og en nysgerrig tilgang kan fremme leg og dannelse i dagtilbud.

”Vi er overbeviste om, at Kulturministeren med et enkelt besøg vil opleve, hvad det gør ved børn, når de får lov til at udfolde sig kreativt og kunstnerisk. Vi håber derfor, at Kulturministeren ved at være en del af den kreative stund sammen med børnene, pædagogerne og kunstneren vil opleve, at kunst og kultur gør en stor forskel i børns hverdag og kan være med til at løse en række af de udfordringer, som vi ser hos vores yngste med ensomhed, for lidt leg, sproglige og motoriske udfordringer, fejlslagen inklusion og fravær af fællesskab,” siger Ulla Voss Gjesing, der er centerchef ved Kulturprinsen, der står bag LegeKunst.

LegeKunst er pt. Danmarks største børnekulturprojekt i udbredelse med deltagelse af kommuner i hele landet og dermed berører 20.000 børn, 2.000 pædagoger, 8.000 pædagogstuderende og ca. 100 kunstnere og kulturinstitutionsformidlere.

Kunst og kultur kan være med til at bekæmpe mistrivsel blandt børn og unge

Der er i de seneste år kommet større fokus på vigtigheden af, at leg og kreativitet får en større plads i børns hverdag. Leg og kreativitet er blandt andet skrevet ind i formålet i dagtilbudsloven, og både i folkeskoleloven og den netop vedtagne nye læreruddannelse er der større fokus på de praktisk-musiske fag. Men der er brug for at satse endnu mere på nationalt plan, hvis alle børn i Danmark skal sikres at møde kunst og kultur i deres hverdag, er centerchefens vurdering.

”Hvis kunst og kultur virkelig skal batte, er det nødvendigt med et nyt paradigme, hvor kunst og kultur ikke bare er underholdning, men en praktisk faglighed. Derfor er det nødvendigt at forholde sig til, hvordan vi får det op på nationalt plan. LegeKunst er et konkret eksempel på, hvordan man kan understøtte det gode, der opstår i et tidsbegrænset projekt, så de erfaringer og viden, der er skabt i løbet af projektets levetid, ikke går tabt, men bliver en del af en både kommunal og national strategi med forankring, spredning og struktur,” fortæller Camilla Høg, der er projektleder i LegeKunst.

Flere undersøgelser viser, at et stigende antal børn og unge oplever mistrivsel i form af ensomhed, stress, angst og depression. Her kan kunst og kreativitet ifølge Kulturprinsens erfaringer understøtte indsatsen for at stoppe en udvikling med stigende mistrivsel ved at skabe præstationsfrie rum, inklusion af alle børn, nye vaner, trivsel, dannelse og motivation. Mange års erfaringer fra dagtilbud i hele landet og de syv tilknyttede forskningsprojekter viser, at forløb som eksempelvis LegeKunst styrker børns møde med kunst og kultur og dermed adgang til kulturoplevelser og til det at udtrykke sig gennem kunst og kreativitet.

FAKTA:

Hvad er LegeKunst?

LegeKunst er pt. Danmarks største børnekulturprojekt i udbredelse: 4-5 kommuner og et UC i hver region i hele landet samt alle 11 kommuner i Region Nord arbejder fra 2019-23 med LegeKunst.

Danmarks største i volumen: LegeKunst berører 20.000 børn, 2.000 pædagoger, 8.000 pædagogstuderende og ca. 100 kunstnere/musik- og kulturskoleundervisere/ kulturinstitutionsformidlere.

Danmarks største i børnekulturelle projektøkonomi: samlet budget på 75.051 mio.kr. over 4 år. Heraf kommer 27.340 mio. kr. fra Nordea-fonden og 41.600 mio. kr. kommer fra de deltagende kommuner.

10.7 mio. kr. går til 7 forskningsprojekter tilknyttet UC’erne og DPU – heraf to ph.d. er.

Hvad er Kulturprinsen?

Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, Viborg, er en selvejende institution, støttet af Viborg Kommune, staten, fonde og puljer.

Gennem 20 år har Kulturprinsen skabt succesrige projekter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Der arbejdes med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention samt FN’s 17 Verdensmål. LegeKunst er Kulturprinsens hidtil største nationale satsning.

KONTAKT:

Kulturprinsen: Mille Boje Carlsen / Kommunikationsmedarbejder - Tlf.: 60 21 88 15

HAVE Kommunikation: Stine Albrechtsen – Tlf. 30 24 14 00

Emner

Regions

Pressekontakt

Stine Albrechtsen

Stine Albrechtsen

Pressekontakt Rådgiver & Head of Aarhus

Om os

For os handler kommunikation ikke blot om at råbe højt, eller om for enhver pris at trænge igennem lydmuren i et tiltagende kaotisk mediebillede.

For os handler kommunikation om troværdighed. Om substans. Om at sætte dagsordener. Inden for kulturens verden, i erhvervslivet, i politisk sammenhæng – og i samfundet som helhed.

Vi favner bredt i vores opgaveportefølje, og vores spidskompetencer ligger inden for udvikling af storytelling, strategisk udvikling af brands, oplevelsesbaseret kommunikation og den direkte kontakt med medierne.

Tre årtiers erfaring har gjort os til et af Skandinaviens førende kommunikationsbureauer, og på årsbasis gennemfører vi 150 projekter.

Vi kvalificerer vores samarbejdspartneres historier og sikrer dem gennemslagskraft i offentligheden. Vi folkeliggør substansen, og vi sikrer mediernes interesse for både det brede og det smalle. Vi navigerer sikkert og målrettet gennem medielandskabet, og vi er garant for synlighed, der skaber merværdi – og gør en forskel.

HAVE Kommunikation & PR
Hillerødgade 30 B
2200 København N
Danmark