Gå til indhold
Kulturprinsen præsenterer nationale LegeKunst Dage 2019:  Danmarks kreative kompetencer skal styrkes, mens vi er små

Pressemeddelelse -

Kulturprinsen præsenterer nationale LegeKunst Dage 2019: Danmarks kreative kompetencer skal styrkes, mens vi er små

Fra 4. til 6. december vil forskere, kunstnere, kulturformidlere, vejledere og praktikere mødes i Aarhus til LegeKunst Dage 2019, som afholdes på VIA University College Campus C i Ceresbyen. Her bliver de syv LegeKunst-forskningsprojekter om kunst og kultur i de yngstes hverdag præsenteret. Det samlede projekt understøtter visionen om det kreative Danmark, og det støttes af NordeaFonden med 25 millioner kroner.

Med projektet LegeKunst har det Viborg-baserede udviklingscenter Kulturprinsen iværksat en landsdækkende indsats, som har til formål at fremme en ny pædagogisk praksis. NordeaFonden støtter LegeKunst med 25 millioner kroner, og det er således et af de største og mest markante dannelses- og kulturprojekter rettet mod børn i dagtilbud.

Formålet er at fremme og skabe større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser – med særligt fokus på samskabelse.

”Alt tyder på, at der skal sættes ind i de tidligste år, hvis børn skal blive fortrolige med kunstens og kulturens verden og få de bedste forudsætninger for at udvikle deres kreative evner,” forklarer Ulla Voss Gjesing, som er Kulturprinsens centerchef. Hun udtaler videre:

”Dermed understøtter LegeKunst visionen om et kreativt Danmark, hvor kunst og kultur ses som stærke fundamenter, der styrker menneskets kognitive og kreative evner. Desuden harmonerer projektet fuldt ud med World Economic Forums udpegelse af kreativitet som en af de vigtigste kompetencer i fremtidens samfund. Jo tidligere vi sætter ind, jo bedre – og det er dét, vi kommer til at vise med LegeKunst.”

20.000 børn er medskabere af LegeKunst, som udvikler kompetencerne hos 1.000 pædagoger, og der samarbejdes og videndeles på tværs af 18 kommuner og fem forskellige pædagoguddannelser.

Bliv klogere på de syv forskningsprojekter
Centralt for LegeKunst er syv forskningsprojekter, som belyser og bearbejder forskellige problematikker inden for feltet. Det gælder eksempelvis udviklingen af eksperimenterende legemiljøer og nye fantasilege, leg og dannelse som affektive processer og pædagogens rolle i børns møde med kunst og kultur.

Med de nationale LegeKunst Dage 2019, som Kulturprinsen afholder fra den 4. til den 6. december, bliver deltagerne klogere på disse projekter, ligesom LegeKunst-koordinatorer fra hele landet vil give deltagerne et indblik i den særlige praksis, som LegeKunst repræsenterer.

Dagene afholdes i Aarhus på VIA University College Campus C i Ceresbyen, og blandt forskerne, der vil præsentere deres individuelle projekter, finder man blandt andre Lars Geer Hammershøj fra DPU, Aarhus Universitet, som har arbejdet med og forsket i pædagogik og uddannelse i to årtier.

Desuden vil der være forskere fra Københavns Professionshøjskole, University College Lillebælt, Professionshøjskolen Absalon, VIA University College og Professionshøjskolen UCN.

En fantastisk mulighed for at gå på opdagelse
Ulla Voss Gjesing ser begejstret frem til LegeKunst Dage 2019:

”De tre LegeKunst Dage er en helt fantastisk mulighed for at få alle de involverede parter til at lære hinanden at kende på tværs af landet og gå på opdagelse i den enestående praksis med børnene, som allerede er i gang. Vi kommer til at inspirere hinanden med de fælles metoder, vi arbejder ud fra, og jeg glæder mig især til, at vi alle sammen bliver klogere på de forskningsprojekter, som er en del af LegeKunst.”

Foruden det officielle program, som blandt andet rummer oplæg og dialog om leg og dannelse ved Lars Geer Hammerhøj, byder LegeKunst Dage 2019 også på et særligt opstartsprogram for pædagogstuderende fra hele landet.

Alle deltagere kan se frem til en række inspirerende dage, som foruden det faglige indhold også byder på morgensang, fællesspisning og fri leg – samt færdiggørelse og indvielse af det særlige LegeKunst Stjernetæppe, som indsamler ’stjernestunder’ fra projektet.

Læs mere her: https://legekunst.nu

Men venlig hilsen

HAVE A/S

For yderligere information, kontakt venligst:
Stine Albrechtsen stine@have.dk 30 24 14 00

Emner

Tags

Pressekontakt

Michael Feder

Michael Feder

Pressekontakt CEO +45 2243 4942
Anja Linnet

Anja Linnet

Pressekontakt Head of Communications // Senior Advisor 22655348
Peter Pishai Storgaard

Peter Pishai Storgaard

Pressekontakt Advisor
Rikke Hesselholt

Rikke Hesselholt

Pressekontakt Advisor 28433893
Stine Albrechtsen

Stine Albrechtsen

Pressekontakt Advisor & Head of Aarhus
Johannes Mandal

Johannes Mandal

Pressekontakt Press Advisor 33252107

Relateret materiale