Skip to main content

Lastbilens historie og store betydning for verdensøkonomien

Pressemitteilung   •   Aug 29, 2019 13:11 CEST

Dette er sponsoreret indhold

Lastbilen har unægtelig haft en stor betydning for verdensøkonomien og måden vi lever på - men hvordan startede det hele egentligt? Læs mere her eller klik ind på LastbilGalleri.

Menneskeheden har længe fragtet ikke blot sig selv, men også alverdens produkter fra A til B, hvad enten det har været for at handle med varerne eller blot for at rykke teltpælene op. I stenalderen, hvor de første jægere vandrede op igennem det danske barske land, ville de nok få en lidt lang næse, hvis de kunne se, hvordan lastbilen forsøder transporten. Da lastbilen blev en realitet, blev det nemmere og hurtigere at få fragtet produkter ikke blot fra den ene ende af landet til den anden, men også på tværs af landegrænser. Nu kunne man fragte store sendinger uden, at det skulle sejles frem og tilbage. På den måde spares der både tid og penge, og det blev nu muligt at fragte produkter, der aldrig ville kunne klare en lang sejlads. Produkterne ville være blevet dårlige undervejs.

Hvordan startede det?

Lastbilen afløste i særdeleshed hestetrukne vogne og andre køretøjer i begyndelse af 1920’erne. Det tog hurtigt fart i brancherne inden for industri, håndværk og landbrug, som i stor stil benyttede sig af den egenskab som den nye form for køretøj kunne bidrage med. Der er sket meget siden den første automobil og sidenhen lastbil blev skabt. Op i gennem hele 1900-tallet har lastbilen udviklet sig både på størrelse og indretning til forskellige formål. Men det hele startede jo i virkeligheden med udviklingen af verdens første automobil og personbil, fordi man skulle jo bruge en form for energi, så motoren kunne drives fremad og trække et læs uden hjælp fra heste eller mennesker. Her befinder vi os i 1885, hvor den tyske ingeniør Karl Benz patenterede den første personbil. Bilen fik navnet Benz Patent Motorwagen, og blev bygget udelukkende til at transportere mennesker. Man kendte allerede til damplokomotivet samt dampmaskiner, og Karl Benz udviklede derfra en to-takts forbrændingsmotor, som skulle bruge energien fra damp til at få fremdrift. Man undersøgte også muligheden for andre energikilder, men i sidste ende blev det altså dampen, der vandt. Men faktisk var hydrogen, olie, krudt og elektricitet også i spil under udviklingen, og elektricitet var det mest foretrukne i slutningen af 1800-tallet. Det var åbenbart mere komfortabelt og bedre at manøvrere med, mente man.

Lastbilen udkonkurrerer jernbanen og skibsfarten

Op igennem 1950’erne havde lastbilen næsten udkonkurreret jernbanen samt skibsfarten hvad angår at transportere gods og varer. Da man fandt ud af, at man kunne spare tid og derfor også penge ved at fragte fabrikkernes masseproduktion ved hjælp af lastbilen, blev den hurtigt den foretrukne løsning. Lastbilen kunne naturligvis køre hurtigere end toget, nå ud til steder, hvor jernbanen ikke var anlagt og fragte nye og store mængder gods. Det var klart en fordel for industrien, og udviklingen gik stærkt. Fra den første lastbil omkring 1886 til nu har lastbilen udviklet sig både på størrelse, indretning og formål. Sammenligner man lastbilen fra dengang til nu, ville man blot betragte datidens lastbil som en almindelig personbil i dag. Man fandt naturligvis ud af at bygge køretøjet større og stærkere, så det kunne fragte mere og mere. Dette var en nødvendighed, hvis køretøjet skulle kunne følge med fabrikkerne masseproduktion samt udbud og efterspørgsel.

Lastbil med ny smart teknologi - ‘’grønne’’ lastbiler

I den seneste tid har lastbilproducenterne også oplevet i stigende interesse i at gøre noget godt for miljøet. Der er kommet fokus på at belaste miljøet mindst muligt, og det gælder også inden for lastbilsindustrien. Man ønsker en mere ‘’grøn’’ retning, og den svenske lastbilproducent Scania leverer på den front. Det betyder, at lastbilens levetid skal optimeres for at minimere CO2-udslippet, som lastbilen bidrager til. Det vil altså sige, at processen starter lige fra indkøb til drift, vedligeholdelse, reparation, skrotning og genbrug. Det er planen, at man med denne optimering vil kunne skabe en brændstofbesparelse på 20 procent. Det er altså en CO2-reduktion på omtrent 20 tons årligt per lastbil, fortæller Scania Danmark.

Der er altså sket meget, siden man satte den første streg, der skulle blive til de lastbiler, vi kender i dag. Lastbilen har bidraget til verdensøkonomien og bragt alle verdens lande tættere sammen, og heldigvis er der også nu kommet fokus på den grønne omstilling inden for denne industri.