Pressemeddelelse -

Ny chance! Forlænget frist for at undgå dagbøder

Snart koster det dagsgebyrer at mangle ansvarsforsikringen.

50.000 biler, motorcykler, knallerter og varebiler kører rundt uden den lovpligtige ansvars­forsikring. Ved årsskiftet trådte en ny lov i kraft, der indebærer at ejere og brugere af køretøjer uden ansvarsforsikring fra 24. januar vil blive opkrævet dagbøder á 250 kr. for hver dag, de mangler forsikringen. Uanset om køretøjet er i brug eller ikke kan køre.

Forlænget frist
Opkrævningen skulle være trådt i kraft 1. januar 2019, men DFIM, der står for opkrævningen, har forlænget fristen tre uger på grund af ekstraordinært mange henvendelser fra folk, som har fået varsel om dagbøderne.

- De op mod 50.000 ejere af køretøj uden ansvarsforsikring har derfor stadig mulighed for at få bragt orden i sagerne ved at kontakte et forsikringsselskab og derved slippe for de omsig­gribende bødeudgifter, oplyser Birgitte Ringbæk, informationschef hos If Skadeforsikring.

Dobbelt udgifter
Dagbøderne bliver uddelt indtil der er købt ansvarsforsikring på køretøjet eller indtil det er anmeldt og nummer­pladerne afleveret til SKAT. Men gælden forsvinder ikke af den grund.

- Når først dagbøderne begynder at tikke ind efter den 24. januar, så skal denne gæld ud af verden, før du kan købe en ansvarsforsikring hos et forsikringsselskab. Man pålægger derfor sig selv en væsentlig ekstraudgift, hvis man ikke får styr på forsikringen med det samme, forklarer Birgitte Ringbæk.

Hurtigt tjent ind
Hos If koster en ansvarsforsikring i gennemsnit 1.900 kr. årligt. Der skal derfor blot gå 8 dage med dagbøder, før udgiften overstiger prisen på en ansvarsforsikring, der samtidig sikrer ejeren mod betragtelige erstatningsudgifter ved en eventuel ulykke.

Loven er indført for at reducere antallet af uforsikrede køretøjer i Danmark og for at rette op på den åbenlyse skævhed, at lovlydige forsikringstagere i dag betaler for de skader, som dem uden den lovpligtige ansvarsforsikring er skyld i. Alle forsikringskunder betaler en mindre del af deres præmie til DFIM, som i første omgang udbetaler erstatning til de tilskadekomne, derefter opkræves udgifterne hos skadevolderen. Er der tale om personskade, der medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, kan erstatningsudgift løbe op i flere millioner kroner.

Emner

  • Livsstil

Kategorier

  • if
  • dagbøde
  • dfim
  • forsikring
  • skade
  • if skadeforsikring
  • erstatning
  • lov
  • ansvarsforsikring

Kort om If

If er Nordens største skadeforsikringsselskab og forsikrer det, der er værdifuldt i livet: Mennesker, dyr, boliger, biler og dine ting. If sørger også for at virksomheder får forsikret deres værdier og aktiviteter, så de kan fungere som normalt, selvom de skulle få en skade. Takket være 6.800 dygtige medarbejdere, heraf ca. 600 i Danmark, kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle sig trygge ved, at de vil få den hjælp de har brug for, hvis noget skulle ske. If er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber og er ejet af den finske finanskoncern Sampo.

Pressekontakt

Birgitte Ringbæk

Pressekontakt Informationschef 3687 4183

Relateret materiale