Ny undersøgelse: Globale holdninger til ligestilling på arbejdspladsen

Pressemeddelelse -

Ny undersøgelse: Globale holdninger til ligestilling på arbejdspladsen

Mænd og kvinder er fortsat uenige, når det kommer til spørgsmålet om ligestilling på arbejdspladsen. Det viser en ny undersøgelse gennemført i 27 lande af Ipsos i samarbejde med Global Institute for Women's Leadership på King's College London i forbindelse med kvindernes internationale kampdag.

Resultaterne fra en ny onlineundersøgelse af 20.204 voksne i alderen 16-74 år viser, at de fleste mennesker rundt omkring i verden ikke mener, at der er lige vilkår for mænd og kvinder på arbejdspladserne - men der er stor forskel i mænd og kvinders svar.

Globalt er næsten halvdelen af mænd (49%) enige om, at der er ligestilling på arbejdspladsen i deres land sammenlignet med kun tre ud af ti kvinder (32%).

Brasilien (72%), Japan (71%) og Frankrig (69%) er blandt de lande i undersøgelsen, hvor flest svarer, at der er ulighed på arbejdspladserne. Omvendt er Malaysia (68%), Kina (60%) og Indien (54%) de lande i undersøgelsen, hvor flest er enige om, at mænd og kvinder bliver behandlet ens.

Repræsentation betyder noget: ligestilling mellem kønnene opnås ikke, før der er flere kvindelige ledere i erhvervslivet og i regeringen.

Næsten seks ud af ti respondenter (58%) er enige om, at kvinder ikke opnår ligestilling med mænd, før der er flere kvindelige ledere i erhvervslivet og i regeringen - en tredjedel (36%) er uenige.

Forskellen mellem kønnene fortsætter dog: to tredjedele af kvinderne er enige i dette (65%) sammenlignet med halvdelen (51%) af mændene.

Der er stærk enighed med dette udsagn i Indien (69%), Sydafrika (69%) og Japan (68%), mens flest er uenige i Kina (61%), Rusland (49%) og Sydkorea (47%).

Både mænd og kvinder anerkender, at mænd er nødt til at tage handling for at hjælpe med at skabe ligestilling mellem kønnene.

Langt de fleste af de adspurgte (68%) mener, at der ikke kan opnås lighed mellem mænd og kvinder, medmindre mænd også tager deres del af ansvaret for at skabe ligestilling – selvom næsten tre ud af ti (27%) er uenige i dette.

Her er der mindre uenighed mellem kønnene: tre fjerdedele (74%) af kvinder er enige, ligesom seks ud af ti mænd (62%).

De lande, hvor flest er enige i at mænd er nødt til at spille en aktiv rolle i kampen for ligestilling, er Sydafrika (80%), Indien (78%) og Ungarn (77%). Flest er uenige i dette i Holland (53%), Rusland (49%) og Kina (42%).

Læs den fulde artikel og download undersøgelsen her

Related links

Emner

  • Ligestilling

Tags

  • arbejdsplads
  • ligestilling
  • international womens day
  • kvindernes internationale kampdag
  • kvindernes kampdag
  • markedsindsigt

Om Ipsos

Ipsos er et af verdens førende analysebureauer med mere end 16.000 medarbejdere fordelt i 88 lande. Gennem dybdegående analysearbejde hjælper vi vores kunder med at forstå den komplekse verden, vi lever i, og inspirerer dem til at tage bedre beslutninger. Vi brænder for innovation og stræber konstant efter at udvikle nye forskningsmetoder og anvende den nyeste teknologi til at komme tættere på forbrugerne og afdække nye indsigter. Hos Ipsos tilbyder vi dyb faglig ekspertise, markedsledende metoder og evnen til at eksekvere omfattende og pålidelige globale forskningsprogrammer.

Pressekontakt

Klaus Friis Mikkelsen

Klaus Friis Mikkelsen

Pressekontakt Country Manager +45 3319 3999