Gå til indhold
Seks nye nationale cyberstrategier mangler sammenhæng

Pressemeddelelse -

Seks nye nationale cyberstrategier mangler sammenhæng

Regeringen har netop offentliggjort seks stærke sektorstrategier mod cybertrusler. Men der mangler stadig den nødvendige koordinering på tværs, hvis vi skal stå stærkt mod cybertruslerne.

”Det er utroligt positivt, at de ansvarlige ministerier tager cybertruslen alvorligt, og får udviklet specifikke strategier for nogle af de væsentlige og samfundskritiske sektorer i Danmark. Det tvinger de forskellige brancher og leverandører til i fællesskab at forholde sig til de konkrete trusler,” siger Bjarke Alling, formand for IT-Branchens sikkerhedsudvalg og koncerndirektør i Liga ApS.

Med 68 konkrete cybersikkerhedsinitiativer fordelt på seks sektorer, der er særligt sårbare mod cyberangreb fra it-kriminelle og fjendtlige stater, vil regeringen styrke det nationale cyberforsvar væsentligt.

Det gør de ved at offentliggøre specifikke cybersikkerhedsstrategier for sundhed, energi, tele, transport, finans og søfart.

”Det er godt med et sektoransvar, men initiativerne kan nemt blive til hovedløse knopskydninger og ineffektivt dobbeltarbejde, hvis der ikke kommunikeres om truslerne på tværs af sektorer. De kriminelle er jo ligeglade med sektoropdelingen, og angriber der, hvor der er huller,” udtaler Bjarke Alling, der opfordrer til, at man nu tager det næste nødvendige skridt.

Der er brug for en fælles civil cybersikkerhedsmyndighed

Sektorstrategierne bør ifølge IT-Branchen samtidig sikre, at viden om sikkerhedshændelser deles bredt, og ikke blot holdes indenfor sektorens lukkede kredse.

”Selvom strategierne hver for sig er nødvendige og gode, virker det underligt, at man på f.eks. sundhedsområdet, hvor et cyberangreb i sidste ende kan handle om menneskeliv, ikke inkluderer de private sundhedstilbud eller sikrer, at viden deles med andre sektorer,” udtaler Bjarke Alling.

IT-Branchen foreslår derfor, at man som næste naturlige skridt, og som supplement til de eksisterende indsatser omkring cybersikkerhed, etablerer en civil myndighed, der skal fungere som et nationalt koordinations- og kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet.

Centerets primære rolle skal være at sikre den nødvendige vidensdeling på tværs af alle relevante aktører samt at oplyse, vejlede og rådgive danske myndigheder, virksomheder og borgere om it-sikkerhed.

Emner

Kategorier


Visionen for IT-Branchen
Vi arbejder for at skabe et stærkt og digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og det enkelte menneske. Og vi vil sikre en konkurrencedygtig og professionel it-branche, der aktivt bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark.

Sådan gør vi det

  • Sætter den politiske agenda og påvirke lovgivningen, så det bliver enklere for vores medlemmer at drive forretning til glæde for fremtidens digitale samfund
  • Fremmer medlemmernes internationale konkurrenceevne og lønsomhed gennem kundevendte events, arrangementer og møder
  • Styrker medlemmernes forretning ved at tilbyde medlemsservices indenfor bl.a. juridisk rådgivning, presse og kontraktskrivning
  • Er den førende brancheforening i Danmark, der tilbyder et stærkt netværk, hvor man forstår, at ansvar forpligter, og hvor man mødes, deler erfaringer og finder nye forretningsmuligheder

Pressekontakt

Bjarke Alling

Bjarke Alling

Formand for IT-Branchens sikkerhedsudvalg It-sikkerhed 40 13 91 05

Om IT-Branchen

IT-Branchen er en af Danmarks største brancheorganisationer for it- og televirksomheder. Vi har eksisteret siden 1917 med blot få medlemmer dengang - nu favner vi mere end 800, og sidste år bød vi velkommen til mere end 100 nye medlemmer.

IT-Branchen
Slotsholmsgade
1217 København K
Denmark