Press release -

Margrethe Vestager to open the 2021 IWDK Festival

Aarhus, Denmark - European Commission Vice-President Margrethe Vestager will open the 2021 Internet Week Denmark Festival (IWDK) in May and deliver one of the week’s first keynote presentations related to the festival’s theme: Trust and Technology/Today and Tomorrow.

As both the European Commissioner for Competition and The Vice President for the European Commission on A Europe Fit for the Digital Age, Margrethe Vestager is one of the most important regulators of the global tech industry and one of the world’s most influential policy makers on the development of new technologies.

”It’s a pity that we can’t be together in person. But it’s important that we can still meet. Because change is coming at us fast, and keeping Europe on the frontier of technology is important. So open forums like this play an important civic role in bringing businesses, educational institutions, political leaders and citizens together to learn, discuss and set a path for the future,” says Vestager.

This year’s IWDK festival will be held online through a virtual festival platform. Vestager will speak as part of the Festival’s opening event on May 4, which will be livestreamed and feature prominent keynotes each giving their perspective on the Trust & Tech agenda.

“As users, customers and companies, we all need a broad selection of safe and secure online products and services. It is just like in the physical world,” says Vestager. “All companies doing business in Europe, small and large, must have the same rights and freedom to compete online, just as they do offline. Whether it is about shopping on the web or shopping on the high street, whether it is scrolling on screen or turning the pages of a newspaper, we all must be able to trust the news we read. For that which is illegal offline is just as illegal online.”

IWDK organisers hope that the opening event will provide insights into how both Denmark and the EU can get the most out of developing technologies while also addressing dilemmas related to topics like artificial intelligence, cyber security, data privacy and e-commerce.

“Technology continues to improve our lives in remarkable ways and it is important that we understand, discuss and address the implications of that change as we go. That’s what IWDK is all about.” says Festival Director Randi Vestergaard. “We couldn’t imagine a better person to provide that perspective right now than Margrethe Vestager.”

Vestager’s keynote and the rest of the opening event are free and open to all, but require registration on the IWDK website.

For more information:

Contact Randi Vestergaard, rv@digitallead.dk, +45 4129 2872

Register for the opening event here

www.iwdk.dk

På Dansk:

Margrethe Vestager åbner IWDK 2021

Århus, Danmark - Europa-Kommissionens næstformand Margrethe Vestager åbner i maj 2021 Internet Week Denmark Festival (IWDK) og leverer en af ugens første præsentationer relateret til festivalens tema: Trust & Technology // Today & Tomorrow.

Som både den europæiske konkurrencekommissær og næstformand for Europa Kommissionens ‘et Europa Klar til den Digitale Tidsalder” er Margrethe Vestager en af de vigtigste regulatorer for den globale teknologi industri og en af verdens mest indflydelsesrige beslutningstagere i udviklingen af nye teknologier.

”Det er en skam, at vi ikke kan være sammen personligt. Men det er vigtigt, at vi stadig kan mødes. Fordi forandring møder os i et rasende tempo, og det er vigtigt at holde Europa på teknologiens grænse. Så åbne fora som dette spiller en vigtig borgerrolle i at bringe virksomheder, uddannelsesinstitutioner, politiske ledere og borgere sammen for at lære, diskutere og sætte en vej for fremtiden, ”siger Vestager.

Årets IWDK-festival afholdes online via festivalens nyudviklede virtuelle festival platform. Vestager vil tale som en del af festivalens åbning den 4. maj, som vil blive livestreamet og med fremtrædende hovedtalere, der hver især giver deres perspektiv på Trust & Tech-dagsordenen.

”Som brugere, kunder og virksomheder har vi alle brug for et bredt udvalg af sikre online produkter og tjenester. Det er ligesom i den fysiske verden, ”siger Vestager. ”Alle små og store virksomheder, der driver forretning i Europa, skal have de samme rettigheder og friheder til at konkurrere online, ligesom de gør offline. Uanset om det handler om at shoppe på nettet eller shoppe på hovedgaden, om at scrolle eller vende siderne i avisen, skal vi alle være i stand til at stole på de nyheder, vi læser. For det, der er ulovligt offline, er lige så ulovligt online. ”

Arrangørerne af IWDK håber, at åbningsarrangementet vil give indsigt i, hvordan både Danmark og EU kan få mest muligt ud af at udvikle teknologier, samtidig med at de adresserer dilemmaer relateret til emner som kunstig intelligens, cybersikkerhed, databeskyttelse og e-handel.

”Teknologi fortsætter med at forbedre vores liv på bemærkelsesværdige måder, og det er vigtigt, at vi forstår, diskuterer og adresserer konsekvenserne af denne ændring, mens vi går. Det er det, IWDK handler om. ” siger festivaldirektør Randi Vestergaard. "Vi kunne ikke forestille os en bedre person til at give dette perspektiv lige nu end Margrethe Vestager."

Vestagers keynote og resten af åbnings begivenheden er gratis og åben for alle, men kræver registrering på IWDK.DK

For mere information:

Kontakt Randi Vestergaard, rv@digitallead.dk, +45 4129 2872

Tilmeldning findes her

www.iwdk.dk

Topics

  • Business enterprise

Categories

  • speakers
  • margrethe vestager
  • opening event

Regions

  • Hovedstaden

Since 2014, IWDK has been Denmark’s leading and most unique tech festival. IWDK is a week of activities related to technology, many of which are created by the local community and festival participants themselves. The festival is a time to celebrate, discuss and debate the direction that technology is taking society with a focus on answering the question: “How do we keep people first in the digital age?”

Contacts

Randi Vestergaard

Festival Director +45 4129 2872

Related content