Gå til indhold
Taastrupgaard set fra øst. De delvise nedrivninger af blokke giver nye både boligtyper, variation i bebyggelsen og trapper blokkene ned mod den lavere bebyggelse i Selsmosen.
Taastrupgaard set fra øst. De delvise nedrivninger af blokke giver nye både boligtyper, variation i bebyggelsen og trapper blokkene ned mod den lavere bebyggelse i Selsmosen.

Pressemeddelelse -

Taastrupgaard udvikles for milliardbeløb

Den 15. september vedtog byrådet i Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup at godkende et tillæg til udviklingsplanen for Taastrupgaard.

Planen vil over de næste 10 år omdanne boligafdelingen til en kulturbydel, opdelt i mindre kvarterer og med flere nye boligtyper. Yderligere 107 boliger skal rives ned, og bydelen knyttes til Taastrup Hovedgade gennem et nyt kulturstrøg.

Kundechef i KAB, Claus Bjørton, understreger, at hvor det var beboerne selv, der i 2016 vedtog at rive de første 188 boliger ned, er de nye nedrivninger en bunden opgave, da ghettoloven fastslår, at der max må være 40 % almene familieboliger i de såkaldt hårde ghettoer i 2030. For boligselskabet ligger fokus derfor på beboerne.

100 familier skal flytte

”KAB har meddelt over 100 familier, at deres hjem vil forsvinde pga. ghettolovens krav om at reducere antallet af almene familieboliger. Det er en ubarmhjertig besked at få, men for beboerne i resten af boligerne – det absolutte flertal – er der gode nyheder, da boligselskabet med Landsbyggefonden i ryggen vil totalrenovere de 567 tilbageværende lejligheder,” siger Claus Bjørton.

Han understreger, at boligselskabet og KAB tager god hånd om de familier, der inden for de næste år må se deres hjem forsvinde. Rigtig mange vil have mulighed for at få tilbudt en anden bolig i Taastrupgaard.

Drive-in boliger

De nye nedrivninger foregår ved at fjerne to hele blokke samt dele af andre blokke. Det giver mulighed for at skabe tagterrasser og boligblokke i forskellige skalaer. Det tiltag samt sammenlægninger af eksisterende boliger skaber nye, attraktive boligtyper som tagboliger, drive-in boliger med indgang fra egen carport og tilgængelighedsboliger, der kan matche fremtidens boligbehov.

Styrket naboskab og private boliger

Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup har desuden indgået en aftale om at opføre 40 ældreboliger. Boligerne opføres så de bryder med de mange ens blokke og understøtter et grønt og levende stiforløb på tværs af bebyggelsen. Sammen med Børnekulturhuset opdeler de Taastrupgaard i tre mindre kvarterer, der får hver sin identitet gennem materialevalg i de nye facader, pladsdannelser og beplantning. De eksisterende boligblokke knyttes sammen to og to i mindre gårdlaug, der vil styrke naboskabet.

Umiddelbart øst for Taastrupgaard opføres et nyt bykvarter med 230 private boliger, der sammen med boligafdelingen vil danne et sammenhængende kulturkvarter med teater, billedskole, musikskole og et nyt børne- kulturhus.

Finansiering

Den samlede beløbsramme for udviklingen af Taastrupgaard forventes at være 1,2 milliarder kr., der primært hentes i Landsbyggefonden og i Boligselskabet AKB, Taastrup.

Derudover investeres der 600 mio. kr. i private boliger og 250 mio. kr. i Børnekulturhus. Det sidste sker via henholdsvis private og kommunale midler.

Boligselskabet håber på, at en pilotblok kan iværksættes allerede i slutningen af 2021. Selve hovedprojektet forventes at løbe fra 2023 til 2027-28.

Nedrivninger og nye boliger i Taastrupgaard

Almene familieboliger i 2010: 917

Beboervedtagne nedrivninger 2019-2020: 188

Nedrivninger i forbindelse med ghettoloven 2023-2028: 107

Sammenlægninger af boliger reducerer antallet med: 35

Ommærkning til ungdomsboliger: 20

Fremtidens Taastrupgaard – almene familieboliger 2030: 567

Samlet antal boliger i 2030 (fortætninger m. ejerboliger-, ældreboliger mm.): 1403

Emner

Tags

Regioner


KAB administrerer bl.a. alment og kommunalt byggeri og leverer en lang række relaterede ydelser. KAB er ejet af beboerne i mere end 60 boligorganisationer med flere end 60.000 almene boliger i hovedstadsregionen.

Almene boligorganisationer sætter beboerne i centrum gennem beboerdemokrati og indflydelse.

KAB leverer professionel boligadministration med vægt på boliger for alle og på at skabe rammer for et godt liv.

Pressekontakt

Jakob Østergaard Nøhr

Jakob Østergaard Nøhr

Pressekontakt Kommunikations- og pressekonsulent Kommunikation og presseservice 38381861
Annette Sadolin

Annette Sadolin

Pressekontakt Kommunikations- og pressekonsulent Kommunikation og presseservice 33631147
Marianne Svolgaard

Marianne Svolgaard

Pressekontakt Kommunikations- og pressekonsulent Kommunikation og presseservice 38381847
Anette Hertz

Anette Hertz

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og presseservice 40 97 50 77

Relateret materiale