Gå til indhold
Erik Werlauff modtager Karnov Skattepris 2015

Nyhed -

Erik Werlauff modtager Karnov Skattepris 2015

Det blev professor, dr.jur. Erik Werlauff, der fik årets Karnov Skattepris. Prismodtageren havde i sin tale et godt råd til både skatterådgivere og lovgivere, ligesom han havde tre klare ønsker for skatterettens fremtid.

”Måske skulle I overveje at få titlen ”skatteekspert” beskyttet. Man kan i hvert fald nogle gange undre sig, når man hører, hvem der udtaler sig som skatteekspert.”

Sådan funderede Skatteminister Benny Engelbrecht gemytligt i sin tale ved prisoverrækkelsen d. 30 april og konstaterede, at i dag var den sande fagkundskab samlet. Til stede var da også førende skatteeksperter og rådgivere fra SKAT, landets universiteter, erhvervslivet, domstole og myndigheder.

Imponerende fagligt indblik

De kunne høre professor, dr.jur. Jan Pedersen fra Aarhus Universitet begrunde komitéens valg af årets modtager af Karnovs Skattepris 2015, professor Erik Werlauf fra Aalborg Universitet. Svært var det for Pedersen at forbigå, hvor imponerende Werlauffs professionelle virke står, og hvor vidt det rækker i sit faglige indblik. Med henblik på, at Werlauff favner både akademiet, en advokatpraksis og et alsidigt forfatterskab, kunne Jan Pederson enkelt slå fast, at:

”Det er ganske enkelt imponerende, hvor meget den mand får fra hånden"

Prismodtageren takkede ydmygt og bidrog efterfølgende med et kort veloplagt indlæg, hvori han gjorde klart, at det for ham altid har været et skatteretligt credo at få civilret og skatteret til at svinge godt sammen:

Ønskeseddel med tre skatteønsker

“Der er skat i al civilret, og der er civilret i al skat”, sagde Werlauff og mindede venligt rådgiverne om at huske det første af dette, ligesom han mindede lovgivningsmagten og SKAT om at huske det sidste led.

Erik Werlauff havde til lejligheden medbragt en ønskeseddel med tre ønsker for skatterettens fremtid. For det første bør dansk skattelovgivning ifølge Werlauff gå internationalt i spidsen for at sikre virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter mod økonomisk dobbeltbeskatning:

”Hertil er de eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU’s dobbeltbeskatningskonvention utilstrækkelige, og Danmark kan og bør gøre mere.”, understregede Werlauff.

Dernæst påpegede han, at Dansk skattelovgivning bør indføre en generalklausul om skatteudnyttelse, og at dette bør ske med forbillede i de EU- og DBO-baserede klausuler, der netop nu indføres i dansk ret.

”Kriteriet er, at helt kunstige konstruktioner uden økonomisk realitet skal kunne tilsidesættes, men en klausul herom skal være en klar lovregel i fortsættelse af EU-Domstolens praksis. Dermed ved virksomhederne, hvad de har at holde sig til.”

Werlauff sidste ønske var rettet mod at gøre noget ved de tilfælde, hvor der træffes summariske skatteafgørelser ved domstolene uden en sædvanlig forudgående fagkyndig klagesagsbehandling:

”Noget sådant sker ved konkurs, arrest og straf på grundlag af skatte- eller afgiftskrav, og der er her risiko for uretfærdige afgørelser, der aldrig reelt bliver prøvet i systemet. En løsning kan være at beskikke en skattekyndig advokat og/eller revisor til at få kravet prøvet gennem klage og domstolsprøvelse”, sluttede Erik Werlauff og modtog velfortjente applauser for både sit inspirerende korte indlæg og sit årelange imponerende virke 

Prismodtageren skriver senere en mere udførlig artikel til TfS med sine synspunkter og forslag.

Kontaktoplysninger

Jr. Marketing communications manager

Morten Klinkby

Morten.klinkby@karnovgroup.com

Tlf.: 20682825

HTML tutorial

Emner

Hver mands adgang til lovgivningen er grundstenen til ethvert demokrati

Sådan sagde Magnus Karnov, og den vision har i dag gjort Karnov Group Denmark A/S til den ledende udbyder af information til professionelle, der arbejder med jura, revision, regnskab og ledelse.

Karnov Group stræber efter at hjælpe vores kunder til bedre at kunne udføre deres job, så de kan koncentrere sig om at forbedre vores samfund. Det har gjort os til en betydningsfuld forretningspartner i hele Skandinavien.

I dag dækker vi hele spektret af faglitteratur inden for vores kunders specialer. Og vores udgivelser spænder fra nytænkende ph.d.-afhandlinger, overskuelige studiebøger til aktuelle lovkommentarer, tidsskrifter og manualer. Så du vil altid kunne finde netop den vinkel du ønsker på et konkret emne.

Vores onlineløsninger gør hver dag omkring 30.000 brugere i stand til at træffe vigtige forretningsbeslutninger på et bedre grundlag. De bliver opdateret hver eneste dag, og funktionaliteten på vores platforme bliver løbende udviklet.

I Karnov Group arbejder der ca. 150 medarbejdere, fordelt på vores kontorer i København og Stockholm.

Vi er ejet af GMT Communications Partners, som er en uafhængig kapitalfond, der fokuserer på europæiske virksomheder inden for media, information, telekommunikation og underholdning

Karnov Group Denmark A/S
Sankt Petri Passage 5, stuen
1165 København K
Besøg vores andre nyhedsrum