Gå til indhold
Eksperter: ”Universiteter og forskningsråd overtrådte loven for at øge antallet af kvindelige topforskere”.

Pressemeddelelse -

Eksperter: ”Universiteter og forskningsråd overtrådte loven for at øge antallet af kvindelige topforskere”.

I den spritnye artikel ”Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere” i Ugeskrift for Retsvæsen drøfter advokat, dr. phil. Jens Ravnkilde og professor, dr. phil. Hans Bonde centrale initiativer fra de seneste år, der markant har øget antallet af kvindelige professorer og forskningsledere. Forfatterne konkluderer, at samtlige initiativer var udtryk for omgåelse af EU-retten og ligebehandlingsloven. Da omgåelsen var åbenbar, burde de opnåede dispensationer fra loven ifølge forfatterne ikke være givet. De konkluderer, at den positive særbehandling af kvindelige forskere nu er kommet så vidt, at ulovligheder tages i brug. 

NB: Hele artiklen fra Ugeskrift for Retsvæsen kan frit downloades nederst på siden (vedhæftet som PDF.)

Kvinder blev begunstiget, selvom de ikke var de bedste ansøgere

De projekter, som dispensationerne vedrørte, gav rig mulighed for at omgå loven og give professoraterne og forskningspengene til kvinder, selvom de ikke var de bedste ansøgere. Dette var ifølge Jens Ravnkilde og Hans Bonde netop, hvad der skete.

”Selvom KU og AU osv. i ansøgningerne om dispensation lovede, at den bedste ville få stillingen, henholdsvis forskningspengene, gik samtlige professorater (ca. 100) til kvinder, og ingen til mænd, samtidig med at samtlige 303 mio. kr. blev uddelt til kvinder, og mænd fik en lang næse. Enhver kan sige sig selv, at dette betyder, at der er en række kvinder, der er blevet begunstiget, selvom de ikke var den bedste ansøger.”

Universiteterne overtrådte loven med fuldt overlæg

Sådan siger Bonde og Ravnkilde til Karnov Group. De noterer desuden, at KU, AU, og Det frie forskningsråd indhentede en dispensation hos ministeren. Dette betyder imidlertid ikke, at de dermed går fri af kritik. Bonde udtaler til Karnov Group:

“Initiativtagerne overtrådte den udtrykkelige betingelse, som dispensationerne indeholdt om, at den bedste ansøger altid skal have stillingen. Det er overtrædelsen, der gjorde projekterne ulovlige”,

Ministeren sov i timen

Forfatterne konstaterer endvidere, at EU-retten ligeledes er overtrådt, eftersom den indeholder et krav om, at den bedste ansøger skal begunstiges. Dette krav kan en dansk minister ikke dispensere fra, hvilket heller ikke skete, eftersom ministeriet i stedet som nævnt understregede kravet som betingelse for dispensationen. Ravnkilde siger:

”Man må kritisere de forskellige forskningsministre gennem perioden for ikke at have reageret på de ganske åbenlyse muligheder, som projekterne indeholdt for omgåelse af kravet om, at den bedste skal begunstiges. Det burde have været ganske åbenbart, at KU og AU agtede at give professoraterne til den næstbedste eller tredjebedste ansøger, blot hun var en kvinde.”

Også Det frie Forskningsråd har ifølge forfatterne handlet ulovligt ved at meddele, at forskningspengene var øremærket til kvinder. Øremærkning er forbudt i dansk ret og i EU-retten. Forskningsrådet lovede i dispensationsansøgningerne, at pengene altid ville gå til den bedste ansøger uanset køn, hvilket naturligvis er udelukket, hvis pengene er øremærket til kvinder. Dette problem kom Det frie Forskningsråd uden om ved at gøre det klart for alle, at mænd lige så godt kunne opgive at søge, da de intet ville få. Følgen var, at stort set ingen mænd søgte.

Imens på Niels Bohr Instituttet…

Bonde og Ravnkilde peger endvidere på en særligt grel overtrædelse af ligebehandlingsloven, som gennem ti år har fundet sted på Niels Bohr Instituttet, som i øvrigt ikke har ansøgt om dispensation. Denne særlige ordning praktiseres stadig.


Kontaktoplysninger

Professor, dr. phil. Hans Bonde

Telefon: 21657812

Mail: hbonde@nexs.ku.dk

Advokat, dr. phil. Jens Ravnkilde

Mail: jensravnkilde@live.dk

Emner

Kategorier


Karnov Groups onlineløsninger gør hver dag omkring 30.000 brugere i stand til at træffe vigtige forretningsbeslutninger på et bedre grundlag. De bliver opdateret hver eneste dag, og funktionaliteten på vores platforme bliver løbende udviklet.

I Karnov Group arbejder der ca. 150 medarbejdere, fordelt på vores kontorer i København og Stockholm.

Vi er ejet af GMT Communications Partners, som er en uafhængig kapitalfond, der fokuserer på europæiske virksomheder inden for media, information, telekommunikation og underholdning.

Hver mands adgang til lovgivningen er grundstenen til ethvert demokrati

Sådan sagde Magnus Karnov, og den vision har i dag gjort Karnov Group Denmark A/S til den ledende udbyder af information til professionelle, der arbejder med jura, revision, regnskab og ledelse.

Karnov Group stræber efter at hjælpe vores kunder til bedre at kunne udføre deres job, så de kan koncentrere sig om at forbedre vores samfund. Det har gjort os til en betydningsfuld forretningspartner i hele Skandinavien.

I dag dækker vi hele spektret af faglitteratur inden for vores kunders specialer. Og vores udgivelser spænder fra nytænkende ph.d.-afhandlinger, overskuelige studiebøger til aktuelle lovkommentarer, tidsskrifter og manualer. Så du vil altid kunne finde netop den vinkel du ønsker på et konkret emne.

Vores onlineløsninger gør hver dag omkring 30.000 brugere i stand til at træffe vigtige forretningsbeslutninger på et bedre grundlag. De bliver opdateret hver eneste dag, og funktionaliteten på vores platforme bliver løbende udviklet.

I Karnov Group arbejder der ca. 150 medarbejdere, fordelt på vores kontorer i København og Stockholm.

Vi er ejet af GMT Communications Partners, som er en uafhængig kapitalfond, der fokuserer på europæiske virksomheder inden for media, information, telekommunikation og underholdning

Karnov Group Denmark A/S
Sankt Petri Passage 5, stuen
1165 København K
Besøg vores andre nyhedsrum