Gå til indhold
Funding Program 2020

Pressemeddelelse -

Funding Program 2020

I 2020 forventer KommuneKredit at udstede ca. 30 mia. kr. (4 mia. euro) langfristet funding med løbetider over et år. Fundingbudgettet svarer til fundingvolumen tilvejebragt i 2019.

Det er KommuneKredits strategi at styrke vores tilstedeværelse som en grøn og bæredygtig obligationsudsteder. Vi har udstedt grønne obligationer siden 2017 og forventer rigelig tilgang i vores portefølje af grønne lån til at kunne udstede en grøn obligation i 2020.

Vores generelle fundingstrategi er at levere billig finansiering til vores kunder, samtidig med at vi sikrer løbende udstedelse af likvide sikkerheder. Fundingstrategien er fortsat fokuseret på strategiske kernemarkeder for benchmarks i EUR, USD og DKK.

KommuneKredit vil igen i 2020 aktivt styre fundingens forfaldsprofil gennem tilbagekøb i eksisterende obligationer og gennem udstedelse af relativt langfristet funding i forhold til tidligere år.


For yderligere information:

Jette Moldrup

Finansdirektør

33 69 76 17

JEM@kommunekredit.dk


Eske Hansen

Chief Funding & IR Manager

33 69 76 07

EHA@kommunekredit.dk

Tags


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Pressekontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622