Gå til indhold
KommuneKredit lancerer opdateret Green Bond Framework

Pressemeddelelse -

KommuneKredit lancerer opdateret Green Bond Framework

I dag lancerer KommuneKredit et opdateret og styrket Green Bond Framework, der udstikker rammerne for virksomhedens udstedelse af grønne obligationer. Med det opdaterede rammeværk er det KommuneKredits ambition at hæve standarden for sin grønne finansiering og at fortsætte sin understøttelse af den grønne omstilling i de danske lokalsamfund.

KommuneKredit har høje ambitioner, når det kommer til at understøtte sine medlemmers lokale grønne omstilling gennem bæredygtig finansiering. Siden 2017 har KommuneKredit udstedt grønne obligationer til en værdi af mere end 2,5 mia. EUR – udstedelser, der har finansieret mere end 500 grønne lån.

KommuneKredit har opdateret sit Green Bond Framework for i endnu højere grad at kunne understøtte den grønne omstilling i de danske lokalsamfund. Det er styrket på følgende områder:

  • Kriterierne for, hvornår medlemmerne kan optage grønne lån, er skærpet.
  • Metoden for effektrapportering er forbedret.
  • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er kortlagt i forhold til de grønne lånekategorier.
  • Ekstern gennemgang af foreningens årlige tildelingsrapportering gennemføres.
  • Kortlægning af Green Bond Framework 2022 i forhold til EU-Taksonomien er gennemført.

I forbindelse med lanceringen af KommuneKredit Green Bond Framework 2022 siger direktør i KommuneKredit og formand for foreningens Grønne Komité, Henrik Andersen:

”Jeg er stolt af vores opdaterede Green Bond Framework. Det understreger vores høje ambitioner på området og vores ønske om yderligere at understøtte udviklingen af et transparent og stærkt grønt kapitalmarked til gavn for den grønne omstilling”.

Han fortsætter:

”Rammeværket er ikke bare i tråd med de nye standarder i markedet. Med udvidelsen af lånekategorier kan vi nu finansiere flere projekter, der understøtter den grønne omstilling i kommuner og regioner, med grønne lån fra KommuneKredit.”

Stærk andenpartsvurdering (Second Party Opinion)

Som det er kutyme på området, har KommuneKredit fået foretaget en såkaldt andenpartsvurdering (Second Party Opinion) af sit Green Bond Framework 2022. Det er CICERO Shades of Green, der er en førende leverandør af andenpartsvurderinger af Green Bond Frameworks, som har udført arbejdet.

CICERO har vurderet, at KommuneKredits Green Bond Framework 2022 er i overensstemmelse med ICMA's grønne obligationsprincipper og har givet rammeværket den overordnede vurdering: ’Medium Green Shade’ samt den bedst mulig governance-score, nemlig ’Excellent’.

Mere information

Læs KommuneKredits Green Bond Framework 2022, og se en kort videointroduktion til rammeværket her.

Kategorier


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

KommuneKredit

KommuneKredit er en ganske særlig finansiel virksomhed, der er med til at sikre kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge. Til glæde for alle. Hvad enten vi bor i Nørresundby, Nakskov eller på Nørrebro.

Grundlæggende er KommuneKredit en forening. En forening, der gør det muligt for kommuner og regioner at få enkel og hurtig adgang til finansiering af deres projekter. Store som små. Til de lavest mulige omkostninger. På lige vilkår for alle – i hele landet.

Det gælder også, når lokale selskaber og institutioner med en kommunal garanti i ryggen låner penge til alt lige fra museer til kystsikring. Så er vi med.

Sådan har det været helt tilbage siden 1899, hvor KommuneKredit udbetalte det første lån. Og det er ikke at tage munden for fuld, når vi siger, at KommuneKredit siden har spillet en central rolle for det lokale selvstyre og i opbygningen af det moderne danske samfund.

Sådan er det også i dag, hvor vores dedikerede, kompetente medarbejdere rådgiver om og formidler mere end 2.000 årlige lån og finansielle leasingaftaler til alt lige fra leasing af elbiler til hjemmeplejen, indkøb af nye scannere til hospitalerne eller til etablering af fjernvarme ude i det ganske land. Eller til noget helt fjerde.

Men sikkert er det - det er til glæde for alle, for det lokale demokrati og for fremtidens grønne Danmark.

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum