Gå til indhold
KommuneKredit offentliggør Delårsrapport 2023

Pressemeddelelse -

KommuneKredit offentliggør Delårsrapport 2023

KommuneKredit har i dag den 7. september 2023 offentliggjort Delårsrapport 2023.

Sammendrag

• Periodens resultat blev 87 mio. kr. før skat og værdireguleringer, mens totalindkomsten blev 187 mio. kr. mod 468 mio. kr. i 1. halvår 2022.

• Nettorenteindtægterne blev 191 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

• Værdien af samlet udlån og leasing steg fra 175,0 mia. kr. ultimo 2022 til 181,1 mia. kr. ved halvåret, hvilket skyldes væksten i nettoudlånet og positive værdireguleringer.

• Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 9.953 mio. kr. fra 9.766 mio. kr. ved udgangen af 2022.

KommuneKredits resultat før værdireguleringer og skat blev 87 mio. kr. ved halvåret 2023, hvilket er en stigning på 22 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet dækker over nettorenteindtægter på 191 mio. kr. og administrationsomkostninger på 100 mio. kr. Med værdireguleringer på 153 mio. kr. var totalindkomsten ved halvåret på 187 mio. kr.

I overensstemmelse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredits egenkapitalgrad var 4,1 pct. ved udgangen af 1. halvår 2023, hvilket er på niveau med forventningen til året.

Ny KommuneKredit-lov

Pr. 1. juli 2023 trådte en ny KommuneKredit-lov i kraft. Der bliver ikke ændret ved den grundlæggende forretningsmodel, og eksisterende låneaftaler fortsætter uændret, men loven åbner bl.a. for lån til grønlandske og færøske kommuner mod fuld garanti fra den danske stat. Vi forventer at udlåne til grønlandske kommuner fra og med 1. januar 2024.

Forventninger til 2023

I forhold til tidligere udmelding nedjusterer vi nettoudlånet fra tidligere udmeldt 4,5 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Vi har ligeledes justeret forventningen til administrationsomkostninger fra 190 mio. kr. til 205 mio. kr. Det skyldes fremdriften i vores strategiske projekter, hvor det er lykkedes at få opstartet projekter hurtigere, end vi havde budgetteret med ved indgangen til året, og forventede højere omkostninger til moms og lønsumsafgift. Vi forventer således et resultat for året før værdireguleringer og skat på 195 mio. kr. Værdireguleringerne i 1. halvår 2023 udgjorde 153 mio. kr.


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

KommuneKredit

KommuneKredit er en ganske særlig finansiel virksomhed, der er med til at sikre kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge. Til glæde for alle. Hvad enten vi bor i Nørresundby, Nakskov eller på Nørrebro.

Grundlæggende er KommuneKredit en forening. En forening, der gør det muligt for kommuner og regioner at få enkel og hurtig adgang til finansiering af deres projekter. Store som små. Til de lavest mulige omkostninger. På lige vilkår for alle – i hele landet.

Det gælder også, når lokale selskaber og institutioner med en kommunal garanti i ryggen låner penge til alt lige fra museer til kystsikring. Så er vi med.

Sådan har det været helt tilbage siden 1899, hvor KommuneKredit udbetalte det første lån. Og det er ikke at tage munden for fuld, når vi siger, at KommuneKredit siden har spillet en central rolle for det lokale selvstyre og i opbygningen af det moderne danske samfund.

Sådan er det også i dag, hvor vores dedikerede, kompetente medarbejdere rådgiver om og formidler mere end 2.000 årlige lån og finansielle leasingaftaler til alt lige fra leasing af elbiler til hjemmeplejen, indkøb af nye scannere til hospitalerne eller til etablering af fjernvarme ude i det ganske land. Eller til noget helt fjerde.

Men sikkert er det - det er til glæde for alle, for det lokale demokrati og for fremtidens grønne Danmark.

KommuneKredit

Kultorvet 16
1175 København K
Danmark

Besøg vores andre nyhedsrum