Gå til indhold
KommuneKredit udsteder ny DKK-benchmark

Pressemeddelelse -

KommuneKredit udsteder ny DKK-benchmark

KommuneKredit har i dag udstedt endnu en benchmarkudstedelse i DKK. Denne gang en ny lang 3-årig udstedelse med udløb 19. maj 2022 med en rentekupon på 0%. Udstedelsen var på DKK 5 mia. og blev arrangeret af Danske Bank og Nordea.

Obligationerne blev udbudt i markedet med en effektiv rente svarende til renten på statsobligationer med et tillæg på 20 bps. Der var hurtigt stor interesse for obligationerne fra en bred kreds af investorer, og i løbet af kort tid var der indkommet ordrer for mere end DKK 6 mia. Det endelige rentetillæg til statsobligationerne blev fastsat til 19 bps.

Læs Deal Review

Kategorier


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Pressekontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

Relateret materiale

KommuneKredit

Formål
KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti. Foreningen er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Mission
KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger.

Vision
Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer.
Vi vil være tidsvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

Solidarisk hæftelse
KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har lån eller garanterer eller hæfter for lån. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser.

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af obligationer på det danske og udenlandske obligationsmarked. KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody’s Investors Service og Standard & Poor’s. KommuneKredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den kortfristede gæld.

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum