Gå til indhold
Konkurrenceanalyse af affaldsenergi i Danmark

Pressemeddelelse -

Konkurrenceanalyse af affaldsenergi i Danmark

I forlængelse af den daværende regerings forsyningsstrategi er der i foråret 2019 rejst spørgsmål om, hvorvidt affaldsenergianlæg i Danmark agerer på et konkurrencepræget marked, hvor KommuneKredit som følge af statsstøttereglerne ikke kan yde lån. For at skabe sikkerhed om, at det ikke er tilfældet, har KommuneKredit fået udarbejdet en tilbundsgående økonomisk og juridisk konkurrenceanalyse: ”Affaldsenergi, rapport om affaldsforbrænding i Danmark”.

Konklusionen på analysen er, at danske dedikerede affaldsenergianlæg kun i begrænset omfang konkurrerer med infrastrukturer af samme type eller infrastrukturer af anden type. Analysen viser dermed, at affaldsenergianlæggene ikke opererer i direkte konkurrence. Konklusionen understøtter KommuneKredits statsstøttevurdering i relation til långivning på dette område. Der er således ikke tale om statsstøtte efter EU-reglerne.

KommuneKredit vil på den baggrund fortsætte med at yde lån til affaldsenergianlæg, så længe det enkelte lån i øvrigt er inden for de reguleringsmæssige rammer.

Kategorier


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Pressekontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

KommuneKredit

Formål
KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti. Foreningen er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Mission
KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger.

Vision
Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer.
Vi vil være tidsvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

Solidarisk hæftelse
KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har lån eller garanterer eller hæfter for lån. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser.

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af obligationer på det danske og udenlandske obligationsmarked. KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody’s Investors Service og Standard & Poor’s. KommuneKredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den kortfristede gæld.

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum