Nyhed -

Fra Filantropi til Forretning

Med FNs verdesnmål er der taget hul på at løse de meget alvorlige udfordringer, som verden står over for, hvis de næste generationer skal leve under ordentlige vilkår. Det gælder f.eks. klimaet, miljøet i verdenshavene, luftforurening, fattigdom og mangel på drikkevand og gode sanitære forhold. Det er udfordringer, som kun kan løses med virksomhedernes teknologi og innovation.

Krüger er sammen med 20 andre virksomheder udvalgt af Dansk Industri til at deltage i projektet ”Fra Filantropi til Forretning”. De deltagende virksomheder skal arbejde med at udvikle innovative og bæredygtige løsninger/forretningsmodeller, der skal styrke forretningen og bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden – og derigennem samtidig fungere som fyrtårne og inspiration for andre danske virksomheder.

Krüger er ikke de eneste fra vandbranchen, som er udvalgt til at deltage i projektet. Niels Møller Jensen, adm. direktør i Herning Vand fortæller 

– Vi er med i projektet, fordi vi har fokus på at udvikle bæredygtige løsninger, der kan sikre rent vand og sanitet både til vores kunder i Herning, men også gennem videndeling til glæde for den danske vandeksport.

For Krüger er bæredygtighed en forankret del af forretningsgrundlaget. Vi tror på at bæredygtig vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. Som eksempler kan nævnes fokus på drikkevandssikkerhed og videregående vandbehandling. Udviklingen af Bioraffinaderiet, hvor renseanlæg er energiproducerende og genvinder gødning og rent vand. Det er også tilfældet, når vi arbejder med anlæg til landbaseret fiskeopdræt, løsninger til klimatilpasning og oprensning af forurenet jord.

Fremover vil verdensmålene være vigtige pejlemærker, hvor vi i tætte partnerskaber vil blive ved med at undersøge, hvad skal vi gøre mere af og hvad skal vi gøre mindre af. Krüges medarbejdere er opfordret til på alle niveauer at bidrage hertil, og en række grønne ambassadører er ved at melde sig på banen. Anne Abraham, HR og Kommunikationsdirektør i Krüger, tilføjer

– Det betyder utroligt meget for vores medarbejdere at gøre en forskel og vi oplever et stort engagement. Medarbejderne fortæller ofte, hvor vigtigt det er når arbejdet også bidrager til noget større.

Emner

  • Klima

Pressekontakt

Anne Abraham

Pressekontakt HR- og Kommunikationsdirektør 39690222