Nyhed -

Intelligent optimering bidrager til bedre ressourceudnyttelse

Omlægningen til en cloud-baseret optimeringsløsning med AQUAVISTA™ Plant er godt på vej i Danmark. Nu efterspørges løsningen til renseanlæg og forsyninger i store dele af verden.

Interessen for at anvende de dansk udviklede løsninger er særligt stor, når det kommer til at øge kapaciteten på proces og hydraulik, spare energi og kemikalier, samt sikre et bedre samspil mellem renseanlæg og afløbssystem. Den nye brugerflade til hhv. driftsoperatøren, procesingeniøren og forsyningschefen giver AQUAVISTA™ Plant værdi for hele forsyningen. 

Solide erfaringer med at optimere og effektivisere renseanlæggets processer kombineret med den nye fleksibilitet, hvor driften kan lave egne programmer for at tilgodese individuelle behov vækker begejstring. Henvendelser fra Europa, Australien, Asien, Mellemøsten og USA skaber perspektiver for det fremtidige marked for intelligente og digitale optimeringsløsninger. 

Det overbeviser internationalt, at systemet har været anvendt hos de danske forsyninger gennem 25 år og ikke mindst at effekten er veldokumenteret.

Fokus i AQUAVISTA™ Plant:
  • Besparelse på forbrug af el og kemikalier
  • Bedre hydraulisk udnyttelse af (eksisterende) anlæg
  • Bedre biologisk rensning og udnyttelse af (eksisterende) anlæg
  • Stabil drift under alle forhold og belastninger (tørvejr, regnvejr, sæson, industri)
  • Integration af afløb og renseanlæg til samlet optimering

Emner

  • Miljø, energi

Kontakt

Anne Abraham

Pressekontakt HR- og Kommunikationsdirektør 39690222

Relateret materiale