Pressemeddelelse -

Mangel på viden om malaria gør børn syge

Børnedødeligheden er høj i det vestafrikanske land Mali. Forældre og andre voksne, som tager sig af de helt små børn, mangler helt basal viden om malaria og diarré. For at blive bedre til at forebygge sygdommene har Københavns Universitet og BØRNEfonden nu indgået et samarbejde, der undersøger, hvordan voksne opfatter og håndterer de to sygdomme, og hvor udbredte sygdommene reelt er.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO dør næsten hvert femte levendefødte barn i Mali inden de fylder 5 år (194 ud af 1000). WHO regner med, at 21 projent af dødsfaldene skyldes malaria, mens knap 20 procent skyldes diarré.

Frisk majs giver malaria og onde øjne diarré

Københavns Universitets og BØRNEfondensaktuelle undersøgelse foregår i sundhedsdistriktet Sélingué i Mali og omfatter blandt andet dybdegående interviews og samtaler med mødre og andre nøglepersoner i området. Interviewene afslører, at der hersker forskellige opfattelser af, hvordan malaria og diarre opstår.

- Mange ved, at malaria skyldes myg. Men sammenhængen er ofte uklar og blandet med andre forestillinger som fx at sygdommen kan ramme børn, der spiser friske majs eller sød og fed mad, fortæller lederen af Copenhagen School of Global Health professor Flemming Konradsen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Lokalbefolkningens forklaringer på diarré er oftest i tråd med medicinsk viden, fx at det skyldes bakterier, parasitter, virus og amøber, eller at maden står uden låg på, så der kommer fluer i den. Men også den traditionelle opfattelse af, at naboen kan have kastet onde øjne, hører med til forklaringerne.

Tradition, afstand og økonomi afgør om det bliver læge eller healer

Om forældre tager et sygt barn til læge eller healer bestemmes typisk af tradition.

- Man vælger behandling alt efter, hvad man tror, sygdommen skyldes, og ens økonomiske formåen, forklarer Flemming Konradsen.

Traditionelle healere kender til de kulturelle forestillinger om sygdommene, men risikoen for fejlbehandling er stor. Samtidig er behandling på en sundhedsklinik ofte dyr og for de fleste er der langt til de disse klinikker. Derfor er det nødvendigt, at vi inddrager de traditionelle healere i sundhedsarbejdet sammen med det øvrige sundhedssystem.

Oplysningsarbejde skal passe til familiemønster

Studiet har samtidig afsløret, at familiemønstret omkring børnepasningen i Mali er helt anderledes, end man hidtil har troede.

- Det er ikke nødvendigvis moderen, men oftest en bedstemoder, en storesøster eller kusine, der passer børnene til dagligt og træffer valg om behandling i tilfælde af sygdom, forklarer Flemming Konradsen. Målgruppen for oplysningsarbejdet er derfor alt andet end homogen, og det kræver et stort forarbejde at nå de rigtige personer.

Malariaforekomster på vej ned

De foreløbige resultater viser også, at malariaforekomsten er på vej ned i distriktet, men forskerne kender endnu ikke årsagen. Faldet i antal malariatilfælde rejser to centrale forskningsspørgsmål:

  • Hvis malaria er på vej ned, hvorfor lider 62 pricent af børnene, som man har undersøgt gennem studiet så stadig af blodmangel, som man forbinder med malaria?
  • Hvad skyldes det store antal febertilfælde blandt børn, hvis det ikke længere er malaria?

Blodmangel hos børn er stort problem, fordi det hæmmer væksten og den almindelige sundhed, men også den kognitive udvikling og dermed muligheden for ordentlig indlæring.

For BØRNEfonden, som har udviklingsprojekter i 27 kommuner i Mali, er forskningsresultaterne vigtige. Dels er det vigtigt konkret at få viden om sygdomsbilledet hos børn, og dels er det vigtigt at få viden om de voksnes opfattelser af sundhed, sygdom og behandling. Med den viden kan man bl.a. forbedre forebyggelsestiltag og i sidste ende opnå, at flere børn kan vokse op og udvikle sig både fysisk og kognitivt i en sund krop.

Kontakt

Professor Flemming Konradsen
Copenhagen School of Global Health
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 60 10 16 61 
Mail:
flko@sund.ku.dk

Komunikationsmedarbejder Kathrine Storm
Copenhagen School of Global Health
Mobil: 29 72 62 01
Mail:
mkstorm@sund.ku.dk

Programkoordinator for sundhedsområdet Karen Oppfeldt, BØRNEfonden
Tlf: 35 86 01 63
Mail:
kao@bornefonden.dk


Emner

  • Internationalt

Kontakt

Carl Philip Lendorf Hagman

Pressekontakt Nyhedsredaktør (engelsk) +45 35322629

Charlotte Autzen

Pressekontakt Chefkonsulent +45 35324264