Pressemeddelelse -

Verdensklasse er varm luft med discountøkonomi

Kvaliteten af dansk forskning og uddannelse vil blive undermineret, hvis regeringens og Dansk Folkepartis aftale om "genopretning af dansk økonomi" bliver gennemført. Aftalen rammer universiteterne hårdt, og besparelserne vil få væsentlige konsekvenser for hele Danmark, vurderer rektor Ralf Hemmingsen. Københavns Universitet anslår, at aftalen vil medføre, at der alene her skal fyres 400 – 700 medarbejdere over de næste år og skæres kraftigt i forskeruddannelsen ved at reducere ph.d.-optaget med 25 pct.

-Vi kan ikke finde så store besparelser uden, at det får markant negativ betydning for uddannelserne. Det vil medføre færre undervisningstimer, større hold, mindre vejledning og ringere studiemiljø – alt sammen noget, der erfaringsmæssigt får færre gennem uddannelserne. Det kan også blive aktuelt at lukke hele uddannelser. Det er klart, at også universiteterne må bidrage til at genoprette dansk økonomi. Men det er en kortsigtet løsning at beskære forskningen og uddannelsen så voldsomt, siger Ralf Hemmingsen.

Fra top 10 til 10 pct.’s besparelser

Rektor Ralf Hemmingsen noterer sig, at indgrebet er et radikalt kursskifte i forhold til statsministerens kun seks måneder gamle udmelding "10 drømme", hvor en af drømmene var, at Danmark i år 2020 skulle have et universitet i top 10 i Europa. Danske Universiteter har beregnet, at det samlede indgreb rammer næsten 10 pct. af universiteternes omsætning.

Den politiske aftale lægger op til at beskære landets universiteter med i alt 428 millioner kr. i 2012. I 2013 er billedet endnu mere dystert med besparelser på 1.098 millioner. Herudover bortfalder der i 2013 et beløb på 1.014 millioner pga. ophøret af de såkaldte globaliseringsmidler.

- På kort sigt rammer spareplanen først de mange medarbejdere på universitetet, der skal afskediges. Men hvis man ser på bare lidt længere sigt, rammer besparelserne meget bredere. Planen forringer landets mulighed for at skabe ny viden og vækst. Hvis vi bremser den langsigtede investering i viden, Danmarks primære råstof, svækker vi vores muligheder for at finansiere et fremtidigt velfærdssamfund, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Hemmingsen fremhæver, at videnskabsministerens tale om at opfylde målet om 1 pct. af BNP til forskning sættes i relief, når BNP falder. Uanset den formelle politiske målsætning indebærer "genopretningsplanen" et drastisk tilbageslag for vidensamfundet.

Besparelser på besparelser

Som det ser ud nu, vil besparelserne på Københavns Universitet samlet beløbe sig til mindst 200 – 300 millioner kr. i 2013. Universitetet har i 2010 gennemført en større besparelsesproces, hvor 135 medarbejdere er fratrådt.

Emner

  • Universitet, højere læreanstalt

Kontakt

Carl Philip Lendorf Hagman

Pressekontakt Nyhedsredaktør (engelsk) +45 35322629

Charlotte Autzen

Pressekontakt Chefkonsulent +45 35324264