Pressemeddelelse -

Ejendomsudvikling af Kbhs havn

Landmålergården er blevet prækvalificeret til rammeudbud af Landinspektørydelser på Københavns Havn.

Rammeaftalen vedrører alle traditionelle landinspektøropgaver, herunder rådgivning om udstykning, bistand i forbindelse med gennemførelse af udstykning, fastlæggelse af skel, afsætning og opmåling i forbindelse med infrastrukturarbejder, udarbejdelse af projekteringsgrundlag, kontrolopmåling af ejendomme, bistand i forbindelse med håndtering af rettigheder samt hjælp til tinglysning.

Related links

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • rammeudbud
  • landinspektørydelser
  • landmåler
  • landmålergården
  • landinspektøropgave
  • rammeaftale
  • københavn
  • danmark

Landmålergården I/S er en sammenslutning af:

Toft & Malmskov i Næstved
Landinspektørerne ApS i Ringsted og Sorø
Landmålergården A/S i Køge, Faxe og Stevns
Landinspektør Niels Malmskov i Vordingborg

Kontakt

Torbjørn M. Pedersen

Pressekontakt Landinspektør 56 63 38 00

Relateret materiale