Gå til indhold
EPD, DGNB og bæredygtighed på 2 minutter

Blogindlæg -

EPD, DGNB og bæredygtighed på 2 minutter

Bliver du forvirret af DGNB, EPD og CE? Ja, så er du ikke den eneste! Vi giver en forklaring på hvad der er hvad, og hvorfor det overhovedet er vigtigt.

Da Brundtlandrapporten udkom i 1987 var det første gang man satte fokus på global bæredygtighed. Den fremhævede 6 globale udfordringer som menneskeheden står overfor. To af punkterne var energi og industri. Rapporten konkluderede derfor også, at der skulle investeres i bæredygtig udvikling.

Men hvorfor er bæredygtighed egentlig så vigtigt?
Fordi, udtrykt på en enkel måde, vil bæredygtighed skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu men ikke mindst i den fjerne fremtid.

Bæredygtighed anskuer hele byggeriets livscyklus

Der ses på byggeriets dele helt fra produktion af produktet hos producenten, byggeriets driftsperiode og brugsfase, indtil nedrivning, bortskaffelse og genanvendelse af produktdele.

Når man betragter et byggeri ud fra det bæredygtige perspektiv, så ligger der et stort ansvar hos byggeriets forskellige leverandører og producenter. Og for at hjælpe bygherre og dennes rådgivere med at anskue producenterne, er der lavet forskellige deklarationer og certificeringer for at definere niveauet af bæredygtighed.

Den danske DGNB

DGNB

To af de førende certificeringer der anvendes i Danmark er DGNB og BREEAM. I 2012 udkom en dansk version af DGNB.

Certificeringen DGNB er tysk, og er en ren bæredygtighedscertificering og ikke en miljøcertificering. Det er en række principper som definerer de krav et byggeri skal leve op til. I alt ca. 40 kriterier som kan inddeles i 5 hovedområder: miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Ud fra evalueringens resultat tildeles projektet en sølv-, guld- eller platin certificering.

Der er i dag 39 afsluttede projekter med DGNB certificering i Danmark (sept. 2017) og der er flere på vej.

EPD - bæredygtig miljøvaredeklarationEPD

For at et produkt kan indgå i et DGNB projekt eller byggeri, skal producenten have produktet miljøvaredeklareret. Denne deklaration skal dokumentere bæredygtigheden for produktet og i Danmark anvendes EPD - Enviromental Product Declaration som standard.

En EPD bliver udfærdiget unikt for hvert produkt og kan sidestilles med en CE mærkning. Den defineres ikke som god eller dårlig, men er adgangsgivende til bæredygtigt byggeri.

Det betyder at når vi producerer et bæredygtigt produkt, så ved vi hvad produktet er lavet af, og ikke mindst hvilken belastning produktet vil efterlade på miljøet i fremtiden og når produktet har udstået sin levetid.

Selve EPD'en har en omfattende og grundig godkendelsesproces. Indholdet stammer som udgangspunkt fra en livscyklusvurdering som laves ud fra information indsamlet fra producenten. EPD'en bliver udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og DIN EN14025.

Se giraffen

Du kan se hvordan en EPD ser ud her, hvor det eksempelvis drejer sig om Lindab porte.

Kernematerialet vi anvender i en Lindab port udleder ca. 50% mindre Co2 ved fremstilling end traditionelle porte af polyurethan skum. Dertil anvendes der mere grøn energi ved fremstilling i Danmark end der gør i andre lande.

Co2 udledningen påvirker GWP (Global Warming Potential) og indekset i EPD’en meget positivt for Lindab porte.

Se en EPD her

Guld projekt

Projektet ”Din forsyning” i Esbjerg opnår guld certificering efter DNGB standarden. Her har Lindab leveret 10 industriporte og én hurtigport.
Se nedenfor en dronefilm af projektet, og også læs artiklen i Analyse Samfund her.

video_klip_dinforsyning.png

Emner

Tags


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Pressekontakt

Alex Løkkegaard

Alex Løkkegaard

Produkt- og udviklingschef +45 73 99 73 04