Gå til indhold
Ultralydsteknologi optimerer luftgennemstrømningen og den generelle effektivitet af ventilationssystemet ved at sikre en uafbrudt luftstrøm med et lavere trykfald og en meget nøjagtig luftmålning.
Ultralydsteknologi optimerer luftgennemstrømningen og den generelle effektivitet af ventilationssystemet ved at sikre en uafbrudt luftstrøm med et lavere trykfald og en meget nøjagtig luftmålning.

Blogindlæg -

Hvad har ultralyd med ventilation at gøre?

Det lyder måske som et svært spørgsmål, men svaret er meget mere logisk og værdifuldt, end man umiddelbart skulle tro. I løbet af de seneste fem år er der rundt omkring i verden kommet et stigende antal politikker om energieffektivitet. Kombineret med et stadigt større fokus på indendørs luftkvalitet giver det større efterspørgsel efter nye teknologier, der kan bidrage til at optimere luftkvaliteten og samtidig reducere energiforbruget i bygninger.

Det er her, ultralyd kommer ind i billedet.

Er byggeindustrien en del af problemet?

Vidste du, at bygninger tegner sig for 40 % af energiforbruget og 36 % af CO2-udledningerne i EU? Det er der nok en del, der vil opfatte som chokerende tal, og derfor har EU indført ny lovgivning, der angiver, at energiforbruget skal reduceres med 20 % frem mod år 2020. Europa er allerede førende, når det drejer sig om energieffektivitetspolitikker. Den nyeste EU-lovgivning angiver, at alle nye bygninger skal overholde minimumstandarderne og skal være udstyret med højeffektive alternative energisystemer.

Hos Lindab tror vi på, at lovgivning i sig selv ikke er nok til at give resultater. For at nå målene har vi brug for handling og for, at man er villig til at tænke kreativt. Et af de områder, hvor alternative tanker kan forbedre effektiviteten og den miljømæssige påvirkning, er ventilation. Men vi er nødt til at udfordre den konventionelle tankegang og de gamle vaner for at finde frem til mulighederne.

Misforhold mellem luftkvalitet og energiforbrug

Øget fokus på energibesparelser har betydet, at ventilationssystemer med lav luftgennemstrømning er blevet stadigt mere almindelige. Det har igen skabt et behov for måleinstrumenter og -metoder med stor nøjagtighed, selv under forhold med lav luftgennemstrømning.

Indtil nu har ventilationssystemerne været udstyret med måleinstrumenter der fungerer med indvendige dele i luftkanalerne, hvilket forstyrrer luftgennemstrømningen og resulterer i støvophobning. Den gamle teknologi ser ikke ud til at være en effektiv løsning i et moderne ventilationssystem. Der er tilsyneladende et misforhold mellem optimalt indeklima og minimalt energiforbrug.

Lindab er ikke bange for udfordringer, og i stedet for at se på størrelse, placering eller brug af måleinstrumenterne har Lindab set på alternative løsninger. Et stabilt, nøjagtigt og letforståeligt måleudstyr resulterer i et ventilationssystem, der kan styres på den mest optimale måde. Selvdiagnosticering og visning af resultaterne giver brugere, ejendomsejere og vedligeholdelsespersonale mulighed for at køre ventilationssystemet optimalt over hele anlæggets levetid.

ultralink_300x136.png

Det er her, ultralyd som målemetode bliver et værdifuldt værktøj.

Ultralyd er en klassisk win-win-løsning

Hvad nu, hvis vi forestiller os et ventilationssystem med et måleinstrument, der ikke udgør en forhindring for luftgennemstrømningen? Fordelene ved et sådant system går langt udover højere energieffektivitet, fordi systemet også muliggør nemmere rengøring og vedligeholdelse af systemet. Derudover leverer ultralyd en præcis måling i hele luftgennemstrømningsområdet.

Den nye ultralydsteknologi optimerer luftgennemstrømningen og den generelle effektivitet af ventilationssystemet ved at sikre en uafbrudt luftstrøm med et lavere trykfald og en meget nøjagtig luftmålning.

Sensorer, der er monteret på ventilationskanalerne, måler luftgennemstrømning og temperatur uden fremstikkende dele, der resulterer i ophobning af støv og forstyrrer luftstrømmen. Det gør det muligt at måle lufthastighed med stor nøjagtighed hele vejen ned til 0,5 m/s. De nøjagtige målinger betyder, at vi kan kontrollere og reducere det overordnede luftforbrug og dermed energiforbruget i ventilationssystemet.

Det bidrager alt sammen til at reducere den vedligeholdelsestid og de penge, der bruges på ventilationssystemerne – en klassisk win-win-løsning for både miljøet og økonomien.

Som nævnt i begyndelsen giver det god mening at betragte ultralyd og ventilation som forbundne områder.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi arbejder med ultralyd i vores ventilationssystemer, kan du læse mere om vores patenterede produkt UltraLink her.

Related links

Emner

Tags


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Pressekontakt

Niels Mulvad

Niels Mulvad

Produktchef, Lindab A/S +45 73 23 21 03