Gå til indhold
Hvorfor har vi brug for god ventilation?

Blogindlæg -

Hvorfor har vi brug for god ventilation?

Frisk luft er en af de vigtigste forudsætninger i livet, men frisk luft indeholder også forskellige niveauer af luftforurening, afhængig af hvor vi befinder os. Der gøres meget for at mindske de udslip, der gør luften dårlig. Omvendt gøres der meget lidt for at forbedre kvaliteten af indeluften. Og det på trods af at vi i de nordiske lande tilbringer næsten al vores tid inden døre. Statistikker viser, at vi tilbringer op til 90 % af tiden inden døre.

Vi har det bedre, når vi indånder ren luft. Vi bliver mere effektive og præsterer bedre, hvad enten det er på arbejdet, i skolen eller derhjemme. Desuden har et antal studier vist, at antallet af sygedage falder, når luftstrømningen stiger. Så det burde være en selvfølge for alle at kræve god luftkvalitet i sine omgivelser.

Faktorer, der påvirker luftkvaliteten

Luftens hastighed

hastighed_hvorfor-har-vi-brug-for-ventilation.png

Indeluften må ikke stå stille, hvis den skal bevare sin høje kvalitet.

Hele idéen med ventilation er at fjerne den dårlige og forurenede luft og erstatte den med frisk luft. Hvis luften bevæger sig for hurtigt, får det dog negative konsekvenser for os mennesker. Træk er for mange et lige så stort problem som dårlig luft.

Derfor er det vigtigt at kunne kontrollere lufthastigheden i godt ventilerede rum.

Fugtighed

Fugtighed_hvorfor-har-vi-brug-for-ventilation.png

I løbet af de seneste par år er "tør luft" gået hen og blevet et modeord, og mange mennesker efterspørger nu luftfugtere.

Vi tror, at luften er for tør, og løsningen bliver ofte at tilføre fugt. Alt for ofte er diagnosen om tør luft dog forkert. I stedet er problemet oftest et spørgsmål om en for høj temperatur eller for meget forurening i luften.
Ved at sænke temperaturen får man en højere relativ fugtighed.

Derfor er den bedste løsning at sænke temperaturen, når luften føles for tør.

Temperatur

Temperatur_hvorfor-har-vi-brug-for-ventilation.png

Den rette indetemperatur er om vinteren 20-22 °C og om sommeren 22-24 °C.

Der findes mange undersøgelser, som påpeger, at en temperaturforskel på så lidt som et par grader for høj eller for lav forringer vores præstation betydeligt.

Og det er ikke kun vores effektivitet, der påvirkes.

Det gør vores sikkerhed også. Helt enkelt bliver vi dårligere til at præstere, vores evne til at tænke klart falder, og resultatet af vores arbejde bliver helt anderledes, end hvis vi havde haft bedre temperaturforhold. Hvis omgivelserne er for varme, falder evnen til at tænke klart med 30-50 %.

LuftforureningLuftforurening_hvorfor-har-vi-brug-for-ventilation.png

Forurening af indeluften er resultatet af forurening fra flere forskellige kilder. Udeluft, som ikke er ren, kan komme ind både gennem ventilationssystemet og gennem andre utætheder i bygningen. Bygningsmaterialer og inventar kan også afgive forurening.

Undersøgelser viser, at sygdomme såsom lungekræft, astma og andre lungesygdomme forekommer hyppigere hos mennesker, der har levet i områder med et højt forureningsniveau. En større mængde frisk luft og en reduktion i forureningskilderne giver mere sunde og raske mennesker.

Emner

Tags


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Pressekontakt

Morten Nicolaisen

Morten Nicolaisen

Salgschef +45 73 23 23 17