Gå til indhold
Mindre støj med lavere tryktab giver bedre driftsøkonomi

Blogindlæg -

Mindre støj med lavere tryktab giver bedre driftsøkonomi

Vi har det bedre, arbejder bedre og præsterer bedre, når luften omkring os er ren og frisk. Den rigtige temperatur, et acceptabelt CO2-niveau og den rette luftfugtighed er afgørende.

Men hvad med indeklimaets fjerde dimension: Lyd?
Vi er omgivet af larm og konstante forstyrrelser i dagligdagen. Stilhed er efterhånden en luksus. Derfor er en god akustik og et lavt støjniveau lige så afgørende for indeklimaet som temperatur, CO2 og luftfugtighed. Et ventilationsanlæg er nødvendigt for at sikre det gode indeklima, men det er også et paradoks. For sådan et anlæg støjer.

Friskere luft, men mere larm?
Sådan må det ikke være. Er dit ventilationsanlæg dimensioneret rigtigt og har den rette dæmpning, så kan du undgå støjgener.
Et ventilationsanlæg er vigtigt for at sikre et godt indeklima med frisk luft. Men sådan et system rummer flere støjkilder. Lyd fra ventilatorer, spjæld og andre komponenter skal dæmpes, hvis den totale indeklimaoplevelse skal være behagelig. Her er der brug for lyddæmpere for at sikre, at også akustikken bidrager til det gode indeklima.

Mindre støj og mindre energiforbrug
Det handler om at dæmpe støjen. Men du kan også dæmpe dine udgifter og dit energiforbrug. Tryktab er nemlig en vigtig parameter for den totale driftsøkonomi i dit ventilationsanlæg.
Vores løsninger er bygget til at mindske tryktabet så meget som muligt. Det gælder både kanaler, fittings, armaturer og lyddæmpere.
Valg af lyddæmpertype og korrekt dimensionering er afgørende for tryktabet.

Lad os tage et eksempel:

  • Har man en lyddæmper type LNT 200/100 1200 900 1500 med afrundet indløb på baflerne ved en luftmængde på 18.000 m3/h, så får man et tryktab over lyddæmperen på 109 Pa.
  • Vælger man derimod en type SLRS med eksakt samme dimensioner i stedet for, så bliver tryktabet på 51 Pa, altså under det halve af en LNT.

Dermed bliver energiforbruget også væsentlig lavere. Det er godt for SFP-værdien (Specific fan power) og for klimaet – både på kontoret og i regnskabsafdelingen.

På vores hjemmeside www.lindqst.com finder du et brugervenligt program, som giver en hurtig og professionel lydberegning samt et nemt produktvalg.

Rummodulet gør det muligt at foretage lydberegninger tilpasset forholdene i hver enkelt rum, og du kan foretage en komplet systemberegning fra aggregat til rum.

Data i lindQST er baseret på måleværdier og programmet har fuld integration med MagiCAD.

Lyd – en videnskab i sig selv
Vi har gennem årtiers forskning og udvikling i vores eget lydlaboratorium oparbejdet stor viden og erfaring inden for akustikken og dens vigtige rolle i åbne kontorlandskaber, industribygninger og andre lokaler, hvor flere mennesker skal trives på én gang.
For det nytter ikke noget at have markedets bredeste sortiment, hvis ikke hvert eneste produkt er udviklet af viden og testet videnskabeligt. Og allerede i 1999 byggede vi et lydlaboratorium, der er enestående i Europa.
Her arbejder ingeniørerne i vores udviklingsafdeling konstant på at optimere de eksisterende løsninger og udvikle nye, der kan gøre både støjniveau og energiforbrug endnu lavere.

img1_blogpost_akustik

Laboratoriet i Farum er bygget som et lukket kanalsystem.

Et højtalerrum og et efterklangsrum er forbundet af en målekanal, hvor vi placerer testobjekterne. Underetagen er en ventilationskanal med lyddæmpere og en unik konstruktion. Støj fra omgivelserne og eksempelvis ventilatorer er totalt elimineret. Dermed kan vi måle egendæmpning og støj fra det aktuelle produkt, og testresultaterne er videnskabeligt brugbare.

Få mere at vide
Vil du vide mere om Lindabs gennemtestede akustikløsninger, finder du det her.

Emner

Tags


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Pressekontakt

Werner Andresen

Werner Andresen

Produktchef +45 73 23 23 93