Gå til indhold
Tæthedsklassen er vigtig for driftomkostningerne

Blogindlæg -

Tæthedsklassen er vigtig for driftomkostningerne

Der er i dag meget fokus på energibesparende initiativer. Store og små tiltag skal gøre danske byggeprojekter mere energivenlige for at reducere energispild og skabe besparelser.

Med de høje krav, der i dag stilles til indeklimaet, følger en kostbar behandling af luften. Lækage medfører uøkonomisk drift, indreguleringsproblemer samt overdimensionerede anlæg. Derfor er det vigtigt, at ventilationssystemer er meget tætte for at holde de totale omkostninger nede.

Læs her, hvorfor det er vigtigt, og hvordan et bevidst valg af tæthedsklasse kan være med til at sikre energibesparelser.

Tæthedsklassens nødvendighed – kort og godt

Tæthedsklasser i kanalsystemer afspejler mængden af luft, der kan sive ud gennem utætheder i systemet, når luft skal transporteres fra a til b.

Hvis et ventilationssystem ikke er tæt, skal lækagemængden (altså den luft der siver ud), kompenseres ved at blæse tilsvarende mere luft i anlægget, og det vil kræve større ventilatorkapacitet.

Dette medfører en overdimensionering af både ventilatorer, filtre, varme- og køleflader osv. Og alle disse ting vil medføre større energiudgifter, så både anlægsinvesteringer og drift bliver dyrere, og ikke mindst miljøbelastningen samlet set, bliver langt højere.

Derudover er der også risiko for, at utætheder i et system kan medføre irriterende støj forårsaget af den luft der siver ud.

Derfor er det en god investering at have fokus på tæthed i ventilationsprojekterne.

I dag er tæthedsklasse D den bedste

Tæthedsklasse D er den bedste og er standard for vores cirkulære kanalsystem LindabSafe.

Tæthedsklasse A er den dårligste. Jo lavere klasse, jo dyrere bliver driften af systemet. Byggerier, der vil og skal sikre energibesparelser, vælger tæthedsklasse D.

Diagrammet nedenfor viser, at tæthedsklasse D er 3 gange bedre end klasse C, som så er 3 gange bedre end klasse B osv.

diagram tæthedsklasse D er den bedste

Et tæt ventilationssystem reducerer omkostningerne

En højere tæthedsklasse betyder energibesparelser. Den reducerer miljøbelastningen og vil på langt sigt være den bedste investering for alle parter.

Der er flere vigtige parametre, der spiller ind, når den bedste tæthedsklasse skal opnås:

  • Der skal generelt stilles høje krav til produkternes kvalitet
  • Montagen af produkter skal foretages af professionelle montører
  • Montage anvisninger skal følges nøje
  • Der bør anvendes fabriksfremstillede produkter

Du kan læse mere om Lindabs tæthedsklasser her.

Related links

Emner

Tags


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Pressekontakt

Werner Andresen

Werner Andresen

Produktchef +45 73 23 23 93