Gå til indhold
Port-segment styrket i Midt- og Nordjylland

Nyhed -

Port-segment styrket i Midt- og Nordjylland

Lindab styrker vækst i port-segmentet i Midt- og Nordjylland

For at imødekomme en øget efterspørgsel efter porte styrker Lindab salgsorganisationen med Anders Godsk, der er tiltrådt som teknisk sælger. Efter kort tid mærkede han, at der ligger handling bag ordene om at Lindab vil være en af Danmarks bedste arbejdspladser.

Lindab er primært kendt for deres højteknologiske ventilationssystemer og miljøvenlige tagrender. Men Lindab producerer også nogle af markedets mest bæredygtige porte. Gennem de seneste år har porte været et vækstområde for Lindab, og for at styrke den positive udvikling har Lindab netop ansat Anders Godsk som teknisk sælger med ansvar for porte.

Fornuftig sammenhæng mellem pris, kvalitet og service

”Når jeg er ude at tale med entreprenører og rådgivere, oplever jeg stor interesse for Lindabs porte. Vores kunder fremhæver blandt andet, at der er en god sammenhæng mellem pris og kvalitet i vores port-løsninger. Derudover nævner de vores serviceniveau, hvor vi også er der for vores kunder efter, at de har købt vores porte,” fortæller Anders Godsk om sine umiddelbare indtryk fra arbejdet med Lindab porte og fortsætter: ”Derudover ser kunderne bestemt positivt på, at alle vores porte er produceret i Danmark med grøn energi fra b.la. vindmøller.”

Byggematerialer er en afgørende faktor for nedsættelse af byggeriets CO2-udslip

Anders Godsk har sammenlagt over 20 års erfaring med rådgivning og salg af portløsninger til byggeriets parter. Han mærker, at der gennem hele byggeriets værdikæde er et øget fokus på bæredygtige byggematerialer. Da byggeriet anslås til at stå for 40 % af verdens samlede CO2-udslip, og heraf anslår FN’s klimapanel at selve produktionen af byggematerialer står for 10-15% af verdens samlede CO2-udslip, er miljøvenlige byggematerialer netop en afgørende faktor for nedsættelsen af byggeriets miljøpåvirkning.

”Lindabs porte er EPD-deklarerede, og vi kan således dokumentere vores miljø-påvirkning gennem hele portens livscyklus – fra produktion over anvendelse til genanvendelse. Vores porte består primært af stål, hvilket er et af de få byggematerialer, der kan anvendes igen og igen, uden at egenskaberne går tabt. Derudover udleder selve kernematerialet 50% mindre CO2 ved produktionen end sammenlignelige porte, og da vores porte er 98% genanvendelige, indgår de naturligt i den cirkulære økonomi.”, forklarer Anders Godsk, der ligeledes pointerer, at kunderne også lægger vægt på portenes egenskaber og design. ”Rådgiverne og slutbrugerne vil gerne have porte, der designmæssigt ser godt ud og passer ind i deres byggerier. Lindab har en af markedets mest fleksible design-paletter, ligesom vi løbende produktudvikler for at optimere portenes egenskaber. Begge dele er bestemt med til at styrke interessen for vores porte.”

En af Danmarks bedste arbejdspladser

Egentligt lå et jobskifte ikke umiddelbart i kortene for Anders Godsk. Men da en headhunter kontaktede ham og fortalte, hvordan Lindab løbende fokuserer på at være en af Danmarks bedste arbejdspladser, blev han alligevel nysgerrig og indvilligede i at tage en snak – en beslutning han bestemt ikke har fortrudt.

Hos Lindab er der stor frihed under ansvar, hvilket indebærer, at der er gode muligheder for at påvirke sin dagligdag. Der er meget kort vej op til ledelsen, som er meget lydhør, hvorfor der også er gode muligheder for at påvirke Lindabs produkter ud fra kundernes behov og ønsker. Hos Lindab måler man løbende på trivsel, og allerede efter kort tid mærker jeg, at der er handling bag ordene om at være en af Danmarks bedste arbejdspladser. Der er fokus på, at Lindab skal være et godt sted at være, og at alle skal have en god oplevelse, når de er på arbejde.” fortæller Ander Godsk.

Løbende produktudvikling

Ingen kan som bekendt spå om fremtiden, men Anders Godsk tør alligevel godt at stikke fingeren i jorden og komme med et bud på morgendagen. ”Kunderne fokuserer mere og mere på portenes egenskaber og deres miljøpåvirkning, så jeg forudser, at løbende produktudvikling med henblik på egenskaber, endnu mere miljøvenlig produktion og optimeret design bliver nogle af de områder, vi vil fokusere på de kommende år. Hos Lindab kalder vi det Good Thinking og det er egentligt ligeså oplagt, som det lyder.” afslutter Anders Godsk.

Udover Anders Godsk har Lindab også ansat Martin Saxtorrf, der bliver Lindabs første salgselev, der udelukkende skal arbejde med salgsrelaterede opgaver indenfor port-segmentet.

Related links

Emner

Tags


Om Lindab

Lindabs produkter og løsninger er kendetegnende ved deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive, miljøvenlige samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.

Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 9.872 mio i 2019 og er etableret i 32 lande med ca. 5.200 ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for 80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2018 udgjorde det nordiske marked 43%, CEE/CIS 21% (Central- og Østeuropa samt andre tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 35% og andre markeder udgjorde 1% af det samlede salg.

Aktien er børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm samt Mid Cap (ticker LIAB).

Lindabs produkter og løsninger

Ventilation: Vi producerer kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation samt opvarmning og køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter: Alle vores produkter og systemer er af tyndpladestål. Vi producerer tagrender, tag- og vægbeklædning, industri- og garageporte og stålprofiler til væg-, tag- og bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer: Systemerne er præfabrikerede i stål. Vi producerer komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.

Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Pressekontakt

Thomas Skjøth Eriksen

Thomas Skjøth Eriksen

Pressekontakt Marketing Projektleder, Lindab A/S +45 73 99 73 35
Heino Wolter Juhl

Heino Wolter Juhl

Pressekontakt Marketingchef, Lindab A/S +45 73 23 23 10