Nyhed -

MARTEC holder danske lodser up-to-date i virkelighedstro simulator

Danske lodser kan i 2019 glæde sig til at træne i et helt virkelighedstro simuleret miljø, hvor en lang række simulerede danske havne står til rådighed ved træningen. Det er næsten som at sejle i den faktiske havn, og MARTEC har netop tilføjet en fuldt simuleret version af Aarhus havn. Tilføjelsen sker efter aftale med danske lodser, så træningen bliver endnu bedre og mere virkelighedstro end tidligere. 

MARTEC SKAGEN har igennem de seneste år udbudt de lovpligtige kurser, som danske lodser skal gennemgå med jævne mellemrum. En lods skal løbende holde sine kompetencer ved lige, og skal f.eks. opdateres omkring lodsjura og træne forskellige manøvre- og slæbebådssituationer. Til disse kurser er Full Mission Simulatoren et uundværlig redskab, som både lodser og undervisere nyder stor glæde af. Simulatoren giver et realistisk simuleret billede af hændelser, lodserne kan møde i deres daglige arbejde – og jo mere virkelighedsnær simulatoren er, jo bedre. Derfor har MARTEC netop tilføjet en tro kopi af Aarhus Havn i simulatoren, som sammen med mange andre af verdens havne, sikrer at lodserne i stor udstrækning kan gennemføre simulerede sejladsøvelser i relevante havne.

Ved at supplere simulatoren med flere ægte havnescenarier, er det håbet på MARTEC SKAGEN, at endnu flere lodser finder vej til simulatoren. Forstander på MARTEC SKAGEN, Anders C. T. Andersen, siger:

”Ved at tilbyde lodserne simulatorøvelser i egne havne, kan vi målrette kurserne til den enkelte lods. På MARTEC ser vi også frem til at byde de erfarne lodser velkommen, da det giver os ny viden om hvad der rør sig i branchen. Vores undervisere oplever, at de lærer en hel del af vores kursister, samtidig med at de lærer fra sig”

Lodserne får opfyldt deres krav om kurser og efteruddannelse, men på MARTEC SKAGEN får lodserne mulighed for selv at påvirke kursets indhold. Med lodsernes egne havne installeret i simulatoren rettes kursets indhold mod de forhold, som lodserne fra eksempelvis Århus arbejder i til dagligt. På den måde sikres lodserne, at de bliver dygtige i deres eget lodsområde.

”Det virkelighedsnære træningsmiljø giver en god kvalitet i kursusafviklingen. Vi værdsætter også det tætte samarbejde med erhvervet, som har en afsmittende effekt på udviklingen af, og kvaliteten på, vores ordinære uddannelser,” slutter Anders C.T. Andersen.

Fakta
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

MARTEC og Skagen Skipperskole blev sammenlagt i 2017 med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger. Også den maritime studentereksamen (HF-Søfart), som tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium, er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner
Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: pan@martec.dk
Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: rek@martec.dk 

Emner

  • Energi