Skip to main content

Flere rejser med Letbanen

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2019 12:26 CET

De seneste passagertællinger for Letbanen viser en væsentlig stigning i passagertallet i forhold til 2. kvartal. Det viser den opgørelse, som Midttrafik har foretaget for 3. kvartal

Siden sommerferien har cirka 100.000 passagerer rejst med Letbanen om ugen i gennemsnit. På en hverdag i efteråret rejser der cirka 18.000 passagerer på den samlede strækning. Det samlede passagertal for 3. kvartal inklusive skolernes sommerferie er opgjort til cirka 1,2 mio. passagerer.

Passagertallet er opgjort på baggrund af automatiske tællinger, en manuel hverdagstælling og rejsekortdata.

”Når vi ser tilbage på de problemer, der har været med Letbanen i 2019, er vi godt tilfredse med, at så mange kunder alligevel rejser med Letbanen. Det var forventet, at vi ikke ville nå de tidligere prognoser på 9 mio. årlige rejser, på grund af ændringer i forudsætningerne for prognosen. Fx er byudviklingen i Lisbjerg, Nye og Skejby ikke realiseret endnu, fortæller Ole Sørensen, planchef ved Midttrafik.

Midttrafik kan på baggrund af tællingerne i 2. og 3. kvartal konstatere, at andelen af rejsekortrejser på Letbanen ligger væsentligt over andelen i den sammenlignelige bustrafik. Det betyder, at passagertallet for 1. kvartal med stor sandsynlighed har været overvurderet.

Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata:

Passagertallet i juli måned ligger naturligt lavt på grund af sommerferie, mens passagertallet topper i september måned.

Rejsekortdataene viser, at passagertallet for oktober (4. kvartal) er lavere på grund af efterårsferien og driftsforstyrrelser i begyndelsen og i slutningen af måneden.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.