Gå til indhold
Giv os din mening om de nye køreplaner

Pressemeddelelse -

Giv os din mening om de nye køreplaner

Midttrafik præsenterer forslag til nye køreplaner for 2020/2021 i en offentlig høring, der løber fra 8. januar til og med 22. januar 2020 på midttrafik.dk. Kunderne får dermed mulighed for at kommentere på køreplanerne inden de endelig besluttes.

Midttrafik laver nye køreplaner hvert år, hvor planlægningen starter i juli måned. I perioden frem til ca. december måned udarbejder Midttrafik udkast til nye køreplaner, og det sker på baggrund af ønsker fra bestillerne (kommuner og Region Midtjylland), tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og busselskaber samt Midttrafiks egne erfaringer med de nuværende køreplaner. Resultatet af planlægningsarbejdet er nu klar til høring hos kunderne.

Høringen handler om større ændringer i køreplaner fx nedlæggelse af ruter eller omlægning af ruter. Den offentlige høring, giver kunderne mulighed for at se om ændringerne får konsekvenser for deres daglige rejser. Kundernes input bruges til to formål. 

  • De indgår i kommunernes og regionens politiske behandling af forslag til køreplaner. 
  • Herudover bruger Midttrafik kundernes input til at rette uhensigtsmæssigheder fx mistede muligheder for at skifte til en anden bus eller tog eller for sen ankomst til en skoles ringetid.

Midttrafik inddrager alle kommentarer, der kommer ind i høringsperioden, i den videre proces med udformningen af de endelige køreplaner. De endelige køreplaner kan ses på midttrafik.dk og rejseplanen.dk i løbet af maj 2020.

Hvis der er større ændringer på en rute/linje, er det muligt at se forslaget på midttrafik.dk og kommentere på ændringen. Sker der ikke større ændringer, vil den nuværende køreplan fortsætte, og ruten er ikke i høring. Der kan dog komme mindre ændringer af køretider, selvom ruten ikke er i høring.

Sådan gør du:

  • På midttrafik.dk finder du fra 8. januar 2020 de køreplaner, som er i høring.
  • Er din køreplan i høring, vil der være en beskrivelse af ændringer og forslag ved køreplanerne.
  • Læs alle detaljer, udfyld høringsformularen og send dine kommentarer senest 22. januar 2020.

Alle kan kommentere på forslagene til de nye køreplaner, som træder i kraft i sommeren 2020. Deltag i høringen fra 8. til og med 22. januar. 

-----------------------------------------------------

Udvalgte større ændringer i høring 2020, delt op på områder:

Midttrafik Øst

Rute 913X Silkeborg - Galten/Skovby – Aarhus
Afgangen fra Aarhus til Silkeborg kl. 16.00 nedlægges på grund af få kunder, og der indsættes ny tur fra Aarhus til Silkeborg kl. 15.00 til aflastning af rute 113. Afgang fra Silkeborg kl. 6.10 til AUH, Skejby nedlægges på grund af få kunder, og der indsættes ny tur fra Galten kl. ca. 6.30 til Aarhus Rutebilstation, hvor kunderne ved Ringvejen kan skifte til linje 6A til Aarhus Universitetshospital (AUH Skejby).

Aarhus Bybusser

Linje 14 Sabro - Grøfthøj
Linje 14 får en ruteændring i Tilst, hvor linjen fremover ikke kører forbi stoppestederne ”Havkærvej/Viborgvej” og ”Eldalen/Viborgvej”. I stedet kører linjen ad Blomstervej og Bredskiftevej, hvor der etableres et nyt stop på Blomstervej.

Odder Bybus
Odder Kommune og Midttrafik har arbejdet på at gøre bybuskørslen i Odder mere pendlervenlig. Resultatet af dette arbejde er en ny pendlerorienteret bybuslinje (linje 4).

Fra Odder by går de største pendlerstrømme mod Aarhus Kommune, hvor bl.a. Aarhus Universitetshospital (AUH Skejby) er en af de helt store arbejdspladser.

Den nye bybuslinje 4 kører tre afgange om morgenen tilpasset Letbanens afgange ved Rude Havvej og fire afgange om eftermiddagen tilpasset Letbanens ankomst ved Odder Station. Afgangene er tilpasset de mest gængse mødetider i Aarhus og ved Aarhus Universitetshospital (AUH Skejby). Pendlerbybussen kører fra Odder Station til Snærildvej via Nørregade, ind ad Løkkegårdsvej og videre ad Vestermarken, herfra ud til Vennelundsvej, Stampmøllevej, Højgårdsvej og ind ad Rådhusgade. Linje 4 standser ved Ballevej/Rådhusgade, hvorfra der er ca. 2-3 minutters gang til Letbanestationen ved Rude Havvej.

De eksisterende bybuslinjer i Odder vil køre, som de gør i dag – dog med mindre justeringer af afgangstider. For at give plads til eftermiddagsafgangene på linje 4, er de sidste eftermiddagsafgange på linje 1, 2 og 3 nedlagt.

Midttrafik Syd

Horsens Bybusser
Der kommer udvidelser i bybuskørslen i og omkring Horsens by. Udvidelsen består i to nye bybuslinjer til Gedved og Hatting. Begge nye bybuslinjer kører fra Trafikterminalen én gang i timen fra kl. 5.30 til 22.30 på hverdag, fra 8.30-22.30 på lørdage og fra 9.30-22.30 på søn- og helligdage. De tidlige morgenafgange og de sidste aftenafgange køres som Flexbus. Flexbus kører kun, hvis kunden bestiller turen. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider.

Bybus til Gedved
Bybussen til Gedved kører i Horsens by ad Nørrebrogade, Egebjergvej og i Egebjerg køres der via den nordlige del af Egebjerg til Gedved. Rute 107 kører fortsat mellem Horsens og Skanderborg på skoledage, og rute 107 har fortsat enkelte afgange til Gedved. Rute 112, som i dag kører via Gedved, ændres så alle afgange kører via Sattrup.

Bybus til Hatting
Bybussen til Hatting kører i Horsens by via Claus Cortesgade, Islandsvej og i Hatting køres via Hattingvej og Storegade til rundkørslen ved Eriknauervej. Flexbusafgangene mellem Horsens og Hatting på rute 220 nedlægges, da bybussen dækker disse afgange. Der tilføjes yderligere afgange fra Horsens til Tørring via Hatting på rute 220 om eftermiddagen – disse erstatter flexbusafgangene kl. 15.39 og 16.39. Derudover kører eksisterende busafgange på rute 220 fortsat mellem Horsens og Hatting.

Midttrafik Midt

Ændringer på ruter i Silkeborg

Silkeborg bybusser
Midttrafik har i samarbejde med Silkeborg Kommune og Tide Bus A/S lavet justeringer på bybusnettet i den nye køreplan. Justeringerne er lavet for at give kunderne bedre mulighed for at skifte bus på Trafikterminalen, sikre mere rettidige afgange, skabe et mere robust system og bedre arbejdsforhold for chaufførerne.

Linjeændringer:

Kunder på linje 3 og 10 skal desuden være opmærksomme på linjeændringer. Linje 3 ændres afgangene på skoledage fra at køre hver halve time til at køre en gang i timen. Linje 3 er blandt de ruter, hvor der er færrest kunder. Store dele af ruten køres af andre linjer. Linje 3 kører i området omkring Herningvej, Lysbro, Eidervej og Hvinningdalskolen. Til Lysbro kører også linje 5, og linje 2 og 6 kører til Eidervej.

Generelt er afgangstider ændret til samme minuttal, som på skolefridage og i weekenden, der hvor det har været muligt.

Linje 10 ændres på hverdage, så der køres til Silkeborg Bad i retning mod Silkeborg på turene i tidsrummet kl. 9.18-13.18, så bl.a. elever og institutioner, der vil besøge Silkeborg Bad får mindre gåafstand.

Lokalruter i Silkeborg området
Tilbud om Flexbus på ruterne 801 til 806 på skolefridage ophører på grund af få kunder. Kunder henvises i stedet til at bruge Flextur.

Derudover sker der mindre tilpasninger på følgende ruter:

Rute 804 Kjellerup-Sjørslev-Demstrup
Justering af tider for at tilgodese folkeskoleelever i Sjørslev og Kjellerup:
Afgangen kl. 13.25 ændres til kl. 13.15
Afgangen kl. 14.17 ændres til kl. 14.11
Afgangen kl. 15.10 ændres til kl. 15.04

Rute 805 Kjellerup-Nørskovlund-Ans
Afgangen kl. 16.33 ændres til 16.00 for at tilgodese kunder fra Silkeborg med rute 73.

Rute 112 Tilst-Herskind-Sorring-Voel (-Silkeborg)
Rute 112 får én dobbelttur for at tilgodese direkte hjemkørsel af skoleelever og uddannelsessøgende til Silkeborg: Afgangen fra Tilst kl. 14.00 ændres til 13.28 og fortsætter til Silkeborg. Der køres retur fra Silkeborg kl. 14.50, hvilket har været et ønske fra flere kunder.

Derudover udvides ruten med 3 Flexbus ture i hver retning:
Afgang fra Voel til Sorring kl. 10.30, kl. 12.30 og kl. 20.30
Afgang fra Anelystvej kl. 8.53, kl. 12.23 og 20.32 til Voel.
På alle ture har kunderne skiftemulighed i Voel til/fra rute 223.

Midttrafik og Silkeborg Kommune arbejder på en permanent betjening af Sorring i den kommende trafikplan. Trafikplanen for lokalruter forventes at træde i kraft fra sommeren 2021.

Midttrafik Vest

Ændringer på ruter i Holstebro og Herning området

Holstebro bybusser
City linje 10 nedlægges som selvstændig bybuslinje på grund af få kunder. På mange afgange har der kun været 1 til 2 kunder. Som et alternativ til Citylinjen mellem Enghavevej, Sønder Brogade og Slotsgade kan kunderne bruge linje 2. Fra Slotsgade til Holstebro Trafikterminal kan kunderne bruge linje 1 og 2.

Linje 2 ændres, så der køres via Enghavevej og Slotsgade i retning ud af byen.

Linje 8 ændres, så der også køres via Sletten. Skoleelever kan fremover bruge linje 8 mellem Sletten/Mejrup og Rolf Krake Skolen.

Linje 9 ændres til at køre via Godthåbsvej til/fra Center for Sundhed. Kunderne kan også komme til den nordlige del af Struervej samt industriområdet ved Lundholmvej. Antal afgange ændres fra tre gange i timen til to gange.

Der er justeret på mange afgangstidspunkter på bybuslinjerne. Det er for at kunderne stadig skal have mulighed for at rejse med ½ times kørsel på skoledage og bevare sammenhængen mellem bybuslinjerne.

15 Herning-Videbæk-Ringkøbing
Som følge af ændringer på rute 952X Ringkøbing-Herning-Aarhus er der også ændret på rute 15. På afgange fra Herning er 9.25 ændret til 9.50. Afgang kl. 15.40 på skoledage er ændret til kl. 15.35 og kører helt til Ringkøbing. Der er en ny afgang kl. 15.55 til erstatning for 952X kl. 15.44, der fremover ikke kører til Ringkøbing på dette tidspunkt. Afgang kl. 17.50 lægges sammen med X busafgang kl. 17.25 til en ny afgang kl. 17.30, og kører alle hverdage.

På afgange fra Ringkøbing er afgangene kl. 8.15 og 9.20 slået sammen til en ny afgang kl. 8.50. Afgang kl. 13.25 er ændret til kl. 12.40. Afgangene kl. 14.05 og 15.05 ændres på skoledage til kl. 13.55 og 14.55, og kører via Vasevej. På skolefridage er der afgang kl. 14.00 og 15.00.

Herudover bliver der justeret køretider.

Rute 150 Herning-Vildbjerg-Ørnhøj
Der kommer en ny afgang fra Vildbjerg mod Herning om morgenen, som kører via Lillelundvej. Denne afgang erstatter dubleringsbussen, og studerende til Lillelundvej skal fremover ikke ind omkring Herning Station for at komme på uddannelse om morgenen. Herudover er der lavet generelle justeringer af tider.

Rute 252 Holstebro-Idom-Holstebro / rute 270 Holstebro-Idom-Ulfborg-Thorsminde
Kørslen på rute 252 og 270 sammenlægges og hedder fremover rute 270. Ruten tilrettelægges for uddannelsessøgende til/fra Holstebro og folkeskoleelever på Sønderlandskolen, Idom/Råsted Skole, Ulfborg Skole og Staby Skole. På afgange, som kun kører strækningen Ulfborg-Thorsminde, er der forbindelse med toget til/Fra Holstebro. Kunder mellem Holstebro og Idom skal derfor fremover kun forholde sig til en busrute. På skoledage er der forbindelse til Thorsminde kl. 13.20. På skolefridage er der flere afgange mellem Ulfborg og Thorsminde og via Vedersø Klit.

952X Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus
Om eftermiddagen på hverdage er tiderne Herning-Silkeborg-Aarhus i tidsrummet kl. 14.30-15.45 ændret, og der er indsat en ny afgang kl. 16.05 på nævnte strækning.

Afgangene fra Aarhus efter kl. 16.30 ændres, så der er afgange til Silkeborg kl. 17.30, Ringkøbing kl. 18.30, Silkeborg kl. 19.30 på fredage og Ringkøbing kl. 20.30.

Afgang fra Ringkøbing kl. 17.00 kører kun til Herning, men der kan med busskift opnås forbindelse til Silkeborg kl. 18.00. Afgang fra Herning mod Aarhus kl. 20.55 på fredage nedlægges. Der er afgang fra Silkeborg til Aarhus kl. 21.35 på fredage.

På strækningen mellem Herning og Ringkøbing bliver rute 952X erstattet af ture på rute 15. Se mere uddybende beskrivelse under rute 15.

Herudover bliver der justeret køretider.

Ændringer på lokalruter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute 515 Ringkøbing - Tim – Vedersø
Afgangene kl. 5.58 og 6.10 fra Ringkøbing og afgangene kl. 16.47 fra Vedersø Klit nedlægges på grund af få kunder. Ruten kører ikke længere ud til Vedersø Klit, men stopper ved Vedersø Idrætsefterskole.

Rute 560 Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning – Skjern
Dubleringsbussen er nedlagt på grund af nye togtider, hvor toget passer godt fra Ringkøbing til Skjern om morgenen. Afgangen kl. 6.09 fra Skjern til Lem er nedlagt på grund af få kunder.

Rute 567 Skjern - Faster - Astrup - Fiskbæk – Videbæk
Afgangen kl. 16.32 fra Videbæk og afgangen kl. 17.00 fra Skjern nedlægges på grund af få kunder.

Rute 570 Ringkøbing – Spjald
Afgangen kl. 9.15 fra Ringkøbing nedlægges på grund af få kunder. Der kommer en ny afgang fra Spjald kl. 15.05. Herudover er der foretaget justeringer i tider på ruten.

Rute 580 Ringkøbing - Hvide Sande – Bjerregård
Der er udarbejdet en hel ny køreplan med timesdrift fra 6.00-18.00 og 2 timesdrift om aftenen og i weekender. Der er indsat flere ture på hverdage og lørdage. Der er generelt afgange i minuttal 20 fra Ringkøbing Rutebilstation. Kun kørsel til Årgab/Bjerregaard 2 gange om morgenen og 3 gange om eftermiddagen på hverdage. Der bliver indsat Flexbus på nogle afgange fra Hvide Sande til Årgab og Bjerregaard på hverdage, lørdage og søndage.

Rute 590 Skjern - Tarm - Foersum - Sdr. Vium - Lyne – Horne
Afgang kl. 9.10 og afgang kl. 14.51 fra Skjern nedlægges. Afgang kl. 12.40 fra Skjern med ankomst kl. 12.54 i Tarm nedlægges. Afgang kl. 8.25 fra Skjern nedlægges. Afgang kl. 14.20 fra Lyne kun til Tarm (ikke til Skjern). Afgangene nedlægges på grund af få kunder.

Rute 596 Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme
Afgang kl. 6.09, kl. 8.20 og kl. 12.43 fra Skjern til Tarm nedlægges. Afgang kl. 9.05 fra Sdr. Omme til Hoven nedlægges og afgangene kl.9.30 og kl. 17.36 fra Tarm til Skjern nedlægges.

Afgangene nedlægges på grund af få kunder.

Emner


Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Pressekontakt

Ulla Sams

Ulla Sams

Køreplanlægger - Midttrafik Øst - Aarhus bybusser 51181959
Poul Masud

Poul Masud

Funktionsleder, Køreplanlægning Generelt om høring 29363215

Jane Rasmussen

Køreplanlægger - Midttrafik Midt Silkeborg-området 21358396
Mette Storgaard

Mette Storgaard

Køreplanlægger - Midttrafik Vest Ringkøbing og Skjern området 21358638
Rikke Rasmussen

Rikke Rasmussen

Køreplanlægger - Midttrafik Syd og Odder Generelt om høring 21358096
Frits Hedegaard

Frits Hedegaard

Køreplanlægger - Midttrafik Øst - Rute 913X 29363391
Karin Sørensen

Karin Sørensen

Køreplanlægger - Midttrafik Vest Holstebro og Herning området 20259265