Gå til indhold
​Kommentér ny trafikplan på Djursland

Pressemeddelelse -

​Kommentér ny trafikplan på Djursland

Fra 8. – 22. januar er der høring på midttrafik.dk omkring de køreplaner, der træder i kraft på Djursland til køreplanskiftet 28. juni 2020. Køreplanerne er sidste led i den kollektive trafikplan, der skal binde Djursland bedre sammen. Midttrafik har udarbejdet den nye trafikplan i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs kommune.

Alle borgere på Djursland har nu mulighed for at kommentere på de køreplaner, der træder i kraft 28. juni 2020 i forbindelse med udrulningen af en ny kollektiv trafikplan.

Fra 8.-22. januar bliver de nye køreplaner præsenteret på midttrafik.dk sammen med en formular, hvor borgerne kan komme med ønsker og ændringsforslag til køreplanerne.

Den nye trafikplan skal binde Djursland bedre sammen via et hovednet. På hovednettet kører busserne med fast frekvens, ensartede ruteforløb og fast minuttal. Busruterne bliver koordineret, så kunderne kan skifte mellem ruterne, til/fra de øvrige ruter på Djursland og til Letbanen på en række knudepunkter. Samtidig kommer der bedre forbindelser til både Randers og Aarhus.

Flere uddannelsesruter
Med den nye trafikplan bliver der oprettet flere uddannelsesruter, som giver de unge bedre mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne på skoledage.

Trafikplanen blev endelig vedtaget i byrådene i september 2019 efter en høring omkring trafikplanens overordnede principper, herunder ruteføringer og betjeningsomfang. Midttrafik og kommunerne modtog i alt 75 høringssvar, hvilket gav anledning til en række mindre justeringer på udvalgte ruter.

Emner


Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Pressekontakt

Line Ellesøe Jarlholm

Projektleder Rådgivning og mobilitet 87 40 83 20