Gå til indhold
​Letbanen har kundefremgang mod Grenaa

Pressemeddelelse -

​Letbanen har kundefremgang mod Grenaa

Midttrafiks tællinger for fjerde kvartal viser en væsentlig stigning i passagertallet mod Grenaa i forhold til tidligere. Cirka 4.600 kunder har rejst med Letbanen på en hverdag i årets sidste kvartal. Tilbage i 2016 blev der talt cirka 4.000 kunder på en hverdag i Desirotoget.

Mere stabil drift og en samlet rettidighed på hele strækningen i december på 98,1 % har medført kundefremgang på Letbanens strækning mellem Aarhus H og Grenaa. På en gennemsnitlig hverdag rejser der cirka 18.500 kunder på den samlede strækning. Mens passagertallet for L2 mod Odder og indre strækning Aarhus-Lystrup ligger nogenlunde stabilt gennem efterårsmånederne, er der i fjerde kvartal registreret en betydelig vækst på L1 mod Grenaa.

Her har 4.600 kunder rejst med Letbanen mod Grenaa på en hverdag. Til sammenligning rejste der 3.700 kunder i tredje kvartal. Sammenligner man med passagertal fra 2016, hvor DSB kørte Desirotoget er passagertallet steget med 600 kunder på en hverdag.

Midttrafik glæder sig over kundefremgangen og forventer stigende passagertal i 2020 på den samlede strækning. Ole Sørensen, planchef ved Midttrafik udtaler:

”Vi er glade for at mere stabil drift og bedre rettidighed får flere kunder til at tage Letbanen. Med den nuværende udvikling i passagertal, forventer vi mellem 5,2-5,5 mio. passagerer i 2020.”

Det samlede passagertal for 2019 er opgjort til 4,45 mio. I fjerde kvartal, hvor der både er efterårsferie og juleferie, var det samlede passagertal cirka 1,36 mio. mod cirka 1,2 mio. i tredje kvartal.

Tidligere prognoser på 9 mio. årlige letbanerejser var blandt andet baseret på en mere omfattende afkortning af busruter til letbanen og en byudvikling i Lisbjerg, Nye og Skejby som ikke er realiseret endnu.

Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata:

Emner

Tags

Regions


Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Pressekontakt

Midttrafiks pressetelefon

Midttrafiks pressetelefon

Pressekontakt 70206650
Ole Sørensen

Ole Sørensen

Gruppeleder for Planlægning og rådgivning 20517046

Om Midttrafik

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Danmark