Pressemeddelelse -

Midttrafik tager et endnu skridt mod grøn omstilling

Der var fokus på grøn omstilling af kollektiv trafik, da politikere, embedsmænd og leverandører af kollektiv trafik fra de midtjyske kommuner var samlet til Midttrafiks miljøkonference i Silkeborg 7. februar 2020. Formålet var at drøfte og få inspiration til fremtidens grønne kollektive trafik.

Midttrafiks miljøkonference omhandlede to ben af den grønne omstilling. Den faktiske omstilling, hvor dieselbusser bliver erstattet med busser, der kører på fossilfrie drivmidler. Her kom en række oplægsholdere med deres bud på fremtiden, erfaringer, udfordringer, betydning for kunderne og det forventede politiske udbytte af den grønne omstilling.

Dagen blev rundet af med en paneldebat, hvor muligheder og udfordringer i den grønne omstilling blev debatteret. I panelet sad Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, Forskningsleder og transportøkonom Niels Buus-Kristensen, Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft, forskningsassistent ved Aalborg Universitet Line Røjkjær Rasmussen og Peter Lanng, administrerende direktør i Keolis og formand for rutesektoren i Dansk Persontransport. I debatten var der især fokus på fremtidens drivmidler, politiske garantier omkring elafgifter og tilskud til grøn omstilling, landdistrikternes muligheder og branchens parathed til at komme i gang.

Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft var tilfreds med udfaldet af konferencen. ”Vi havde sammensat et godt program med et aktuelt emne, nemlig grøn omstilling. Det tiltrak knap 100 deltagere fra kommuner, region, brancheorganisationer og leverandører”. Claus Wistoft ser positivt på Midttrafiks fremtidige arbejde med grøn omstillling, ”I dag har vi hørt fra udbyderne, at de er klar til grøn omstilling, fra en forsker, at vi skal i gang og en politiker fra Christiansborg, at der er afsat penge. Nu skal vi i dialog med vores ejere, Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, og inspirere dem til at sætte Midttrafik i førersædet for den grønne omstilling. Muligheden er der, teknologien er der og forhåbentlig finder vi også økonomien”.

Grøn omstilling starter dog med at få flere kunder til at rejse med den kollektive trafik. Derfor havde Midttrafik oprettet tre stande med emner, der kan gøre det mere attraktivt for kunderne at tage den kollektive trafik. Her blev der præsenteret løsninger, der skal sikre kollektiv trafik til tiden, elbusser, gode stoppestedsforhold og knudepunkter, hvor man forener kollektiv trafik med en række faciliteter, der gør det lettere for kunderne at tage den kollektive trafik.

Claus Wistoft fortæller, ”Midtrafiks bestyrelse er enige med ejerne. Skal vi have flere kunder i busserne, skal der være noget mere at komme efter, fx i form af knudepunkter, der forbinder kollektiv trafik med andre transportformer (bil, cykler m.m.), og som tilbyder kunderne faciliteter, de kan bruge, når de er på farten. Det kræver målrettede investeringer fra kommuner, region og stat”.

Allerede nu er flere kommuner i gang med at omstille den kollektive trafik til mere klimavenlige løsninger. Aarhus er i gang med at indføre elbusser, busserne i Ringkøbing-Skjern kører med biodiesel fra sommeren 2020, Herning har sat gang i et udbud om el- og brintbusser og Randers arbejder på, at få biodiesel som drivmiddel fra 2021. Holstebro, Silkeborg og Skive har kørt med certificerede biogasbusser i flere år.

Emner

  • Transport

Regions

  • Midtjylland

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Kontakt

Midttrafiks pressetelefon

Pressekontakt 70206650