Pressemeddelelse -

​Midttrafik varsler ændringer på Aarhus Rutebilstation

Når Aarhus Kommune går i gang med ombygningen af Aarhus Rutebilstation fra slutningen af oktober 2020, får det betydning for bussernes holdepladser i en periode på cirka et år. På midttrafik.dk kan kunderne løbende orientere sig på en særlig infoside. Midttrafik Kundecenter er ikke omfattet af ombygningen, men adgangen dertil kan være vanskelig for især ældre og synshandicappede. Kunderne kan bestille pensionistkort eller blindekort ved at ringe til Midttrafik Kundecenter.

Siden oktober 2019 har store dele af Aarhus Rutebilstation været afspærret på grund af risiko for kollaps af rutebilstationens betondæk over p-kælderen. Aarhus Kommune starter i oktober en ombygning af Aarhus Rutebilstation, så hele arealet kan blive reetableret til busholdepladser. Ombygningen indebærer delvis afspærring af rutebilstationen i to etaper og vil påvirke både bussernes holdepladser og busdriften i form af forsinkelser.

Information til kunderne
Midttrafik er i gang med at lave planer for bussernes nye placeringer. Af hensyn til kunder og chauffører er det vigtigt for Midttrafik, at de midlertidige holdepladser bliver placeret så tæt på rutebilstationen som muligt. Kundevenlige oversigtskort og god skiltning skal hjælpe kunderne med at finde deres bus.

En særlig infoside på midttrafik.dk vil løbende blive opdateret med de seneste informationer om ombygningen. Midttrafik opfordrer til, at kunderne orienterer sig på siden, hvis de skal rejse med en bus, der afgår fra Aarhus Rutebilstation i perioden fra midt oktober 2020 til efteråret 2021.

Billetter kan købes hjemmefra
Midttrafik Kundecenter er ikke omfattet af ombygningen og vil være åbent for personlig betjening under hele ombygningen. Adgangen via rutebilstationen kan dog blive vanskelig at forcere for især ældre og synshandicappede.

Midttrafik anbefaler derfor, at kunderne køber eller fornyer deres pensionistkort og blindekort ved at ringe til Midttrafik Kundecenter på 70 210 230. Kortene bliver sendt gratis til kundens adresse. Det kræver kun, at kunden har et betalingskort. Pensionistkortet kan også købes i Midttrafik webshop.

De kunder, der er mest trygge ved personligt fremmøde, kan eventuelt købe pensionistkortet eller blindekortet i september og et år frem.

På Midttrafik app kan kunderne købe enkeltbilletter, klippekort, pendlerkort, Ungdomskort og en række særbilletter.

I Midttrafik webshop kan kunderne købe enkeltbilletter, pensionistkort og en række særbilletter. Billetter fra webshoppen kan enten printes eller vises på kundens telefon.

Der vil naturligvis være god skiltning for de kunder, der vælger at benytte Midttrafik Kundecenter under ombygningen.

Vigtige links

Infoside om ombygning af Aarhus Rutebilstation 
Læs om ombygningen, se kort med bussernes holdepladser m.m.

Rejseplanen
Se bussernes køretider og forsinkelser

Midttrafik live
Se, hvor bussen er lige nu, og hvornår den ankommer til stoppestedet

Midttrafik app
Køb enkeltbilletter, klippekort, pendlerkort, Ungdomskort og særbilletter på din telefon

Midttrafik webshop
Køb enkeltbilletter, pensionistkort og særbilletter hjemmefra. Print eller vis på telefonen

Emner

  • Transport

Kategorier

  • aarhus rutebilstation

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Kontakt

Midttrafiks pressetelefon

Pressekontakt 70206650

Relateret materiale