Gå til indhold
Herning: Sig din mening om nyt bybusnet

Pressemeddelelse -

Herning: Sig din mening om nyt bybusnet

Fra 8. - 20. januar 2019 er der høring omkring nyt bybusnet i Herning på midttrafik,dk. Herning får et nyt bybusnet, der tilgodeser byudvikling og borgernes behov. Tilretning af det eksisterende bybusnet skyldes ikke besparelser, men et ønske fra politikerne i Herning Kommune om at tilbyde en bedre service inden for kollektiv trafik. Bybusnettet træder i kraft 30. juni 2019.

Herning Kommune, Arriva og Midttrafik har arbejdet længe med at planlægge det nye bybusnet i Herning på baggrund af politiske beslutninger. Nu skal borgerne på banen med deres mening om de nye køreplaner. Høringen om nyt bybusnet i Herning foregår på midttrafik.dk i perioden 8. - 20. januar 2019.

Det nye bybusnet
Grundprincippet i det nye bybusnet er, at bybusserne kører samme vej ud og hjem så direkte som muligt.

Køretiden er vægtet på de enkelte linjer, så køretiden kan overholdes – også i myldretiden. På Herning Station bliver der bedre tid til at skifte mellem busserne og det giver bedre sammenhæng i bybusnettet.

I Gjellerup, Snejbjerg og Tjørring kan der for nogle kunder være tidsbesparelser på op til 10 minutter, fordi bybusserne kører begge veje rundt på en bybuslinje med en afgang i timen. Kunderne kan vælge linjevariant afhængig af, hvor de bor de på ruten. Kunder, der bor først på bybuslinjen, oplever den største tidsbesparelse om morgenen. Kunder, der bor sidst på bybuslinjen, oplever den største tidsbesparelse om eftermiddagen.

Det nye regionshospital i Gødstrup bliver betjent af rute 150 (Herning-Vildbjerg-Ørnhøj) på hverdage i dagtimerne i første omgang. Når Regionshospitalet åbner, vil der også være kørsel til hospitalet aften og weekend.

Flexbus i områder med få kunder
Med det nye bybusnet bliver der tilbudt Flexbus til de områder og stoppesteder, der ligger uden for de naturlige linjeføringer og har få kunder. Flexbus kører kun til/fra stoppesteder i køreplanen. Og kun hvis der er kunder, som bestiller en tur. Turen skal bestilles en time i forvejen og koster det samme som en tur med bybussen. Der gælder særlige regler for benyttelse af de forskellige billettyper i Flexbus. Læs om Flexbus (link)

Nye og handicapvenlige busser
I løbet af foråret 2020 er det planen, at der kommer nye laventre-busser til at køre i bybusnettet med plads til kørestole. Kørestolsbrugere får således mulighed for at køre i hele driftsdøgnet, hvis de har en hjælper med eller selv kan komme ind og ud af bussen uden hjælp, og kan klare fastspændingen selv.

Sådan deltager du i høringen

  • På midttrafik.dk kan du fra 8. januar 2019 se linjekort og køreplan for de nye bybuslinjer, sammen med en kort beskrivelse af ændringerne. Se under den enkelte linjes køreplan
  • Læs alle detaljer omkring høringen, udfyld høringsformularen og send dine kommentarer via midttrafik.dk senest 20. januar 2019.

Herning Kommune og Midttrafik vurderer alle indkomne kommentarer i det videre arbejde med køreplanerne, der træder i kraft 30. juni 2019. Kommentarerne vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune, som tager den endelige beslutning om, hvordan de nye køreplaner skal se ud.

De enkelte områder og buslinjer:

150 Regionshospitalet i Gødstrup
Regionshospitalet i Gødstrup bliver betjent af rute 150 Herning-Vildbjerg-Ørnhøj. Mellem Herning og Vildbjerg vil der med rute 150 være bybuslignende kørsel med stort set timedrift på hverdage i dagtimerne. Mellem Herning og Gødstrup kører rute 150 via Kousgaards Plads, Nørregade, HP Hansens Vej, Brændgårdvej, Vesterholmvej, Rosenholmvej, Tjørring Hovedgade og Vildbjergvej.

Der er på rute 150 færre turvarianter, hvilket gør køreplanen mere overskuelig. Mellem Herning og Vildbjerg kører rute 150 tilnærmelsesvis med faste minuttal, dog med enkelte afvigelser som følge af nogle bindinger på ruten.

Rute 150 kører også mellem Vildbjerg og Ørnhøj, så kunder på denne strækning fortsat kan komme til og fra Herning med rute 150. Rute 150 kører på enkelte afgange via Tre Birke på Dueodde Vej.

Linje 1 Gullestrup
Linjeføringen er som vi kender linje 1A i dag, hvor der køres ad Gl. Landevej. Der standses ved de samme stoppesteder som linje 1A i gældende køreplan. Når morgentrafikken er overstået, vil der også køre tre ture i timen mellem Herning og Gullestrup. Lørdag og søndag frem til ca. kl. 15 er der to afgange i timen mellem Herning og Gullestrup.

Linje 2 Gjellerup
Mellem Herning og Gjellerup kører bussen som vi kender den i dag via Silkeborgvej, Industrivej Syd og K. Møllers Vej. I Gjellerup kører bussen to veje rundt:

Linje 2A Herning Station-Sønderkær-Kirkebyvej-Nørretorp-Herning Station

Linje 2B Herning Station-Nørretorp-Kirkebyvej-Sønderkær-Herning Station

Med linje 2A og 2B er der sammenlagt to afgange i timen på hverdage i dagtimerne. Aften og weekend er det kun linje 2A, som kører med en afgang i timen.

Det bliver herved muligt for mange kunder at opnå rejsetidsbesparelse mellem Gjellerup og Herning samt muligt at rejse internt rundt i Gjellerup.

Eksempel på tidsbesparelse:

Der kan opnås en tidsbesparelse på 6 minutter fra Sønderkær til Herning ved at vælge 2B frem for 2A. Fra Herning til Nørretorp er der tale om en tidsbesparelse på 3 minutter ved at vælge 2B frem for 2A.

Linje 3 Snejbjerg
Mellem Herning og Snejbjerg kører bussen, som vi kender den i dag via Kousgaards Plads, Torvet og Vestergade. I den nye køreplan kører bussen også den vej mod Herning Station. Der er ændret lidt på linjeføringen i den sydlige del af Snejbjerg. I Snejbjerg kører bussen to veje rundt:

Linje 3A Herning Station-Sydgaden-Munkegårdskvarteret-Nørre Tanderupvej-Ørskovvej-Engbjerg-Herning Station

Linje 3B Herning Station-Sydgaden-Engbjerg-Ørskovvej-Nørre Tanderupvej-Munkegårdsvarteret-Herning Station

Med linje 3A og 3B er der sammenlagt to afgange i timen på hverdage i dagtimerne. Aften og weekend er det kun linje 3A, som kører med en afgang i timen.

Det bliver herved muligt for mange kunder at opnå rejsetidsbesparelse mellem Snejbjerg og Herning samt muligt at rejse internt rundt i Snejbjerg.

Eksempel på tidsbesparelse:

Der kan opnås en tidsbesparelse på 7 minutter fra Munkegårdskvarteret til Herning ved at vælge 3B frem for 3A. Fra Herning til Engbjerg er der tale om en tidsbesparelse på 5 minutter ved at vælge 3B frem for 3A.

Linje 4 Lind
Mellem Herning og Lind kører bussen mere direkte via Dalgasgade og Chr. Ydes Vej. Linje 4 kører fremover ikke via Messecentret. I Lind kører bussen to veje rundt:

Linje 4A Herning Station-Industriparken-Gadegårdsvej-Søndertoften-Koustrup Allé-Herning Station

Linje 4B Herning Station-Koustrup Allé-Søndertoften-Gadegårdsvej-Industriparken-Herning Station

Med linje 4A og 4B er der sammenlagt to afgange i timen på hverdage i dagtimerne. Aften og weekend er det kun linje 4A, som kører med en afgang i timen.

Det bliver herved muligt for mange kunder at opnå rejsetidsbesparelse mellem Lind og Herning samt muligt at rejse internt rundt i Lind.

Eksempel på tidsbesparelse:

Der kan opnås en tidsbesparelse på 5 minutter fra Gadegårdsvej til Herning ved at vælge 4B frem for 4A. Fra Herning til Koustrup Allé er der tale om en tidsbesparelse på 12 minutter ved at vælge 4B frem for 4A. Jobpendlere fra Industriparken, som skal til Herning kan opnå en tidsbesparelse på 10 minutter ved at benytte linje 4B frem for linje 4A.

Linje 5 Birk og Hammerum
Hammerum vil også i det nye bybusnet have en bybuslinje. Linje 5 kører via Birk Centerpark både til og fra Hammerum. I Hammerum forlænges bybuslinje 5 ud til et nyere boligområde ved Bjødstrupvej og Jens Mathiasens Vej. De to veje bliver forbundet med en bussluse. I første omgang er der tale om en forsøgsperiode, hvor borgerne i Hammerum får mulighed for at vise, at der er brug for bussen, og at de vil bruge den.

Linje 5 kører en gang i timen på hverdage, aften og weekend. Om morgenen på hverdage er der en ekstra afgang.

Linje 5 kommer ikke til at køre via Højgade, da vejforholdene på Frølundvej ikke egnet til buskørsel, og Frølundvej vil blive skolevej til Nr. Lindbjergskolen.

Linje 6 Industri Vest og Messecentret
Linje 6 kører via Dalgasgade og Godthåbsvej både ud og hjem, og linje 6 kører rundt i Industriområdet og til Messecentret. Linje 6 kører med to afgange i timen morgen og eftermiddag, ellers en afgang i timen på hverdage. Aften og weekend kører der direkte bus en gang i timen til Messecentret, og via Godthåbsvej mod Herning Station.

Dæmningen, Jasminvej og Ribisvej bliver betjent af Flexbus i dagtimerne, aften og weekend. Godthåbsvej bliver også betjent af Flexbus aften og weekend.

Linje 7 Holtbjerg og Herningcentret
Linje 7 kommer også til at køre efter princippet ”samme vej ud og hjem”. Det betyder, at linje 7 kører både ud og hjem via Nørregade og den vestlige del af HC Ørsteds Vej. Det er på grund af vej forholdene ikke muligt at køre via Kaj Munks Vej ud. I stedet for køres der via Sjællandsgade/Silkeborgvej. På Holtbjerg køres der via Gormsvej, Knudsvej og Valdemarsvej.

Den nye linjeføring giver også nye rejsemuligheder. Som eksempel bliver det muligt at rejse med bybus uden busskift fra Nørregade og den vestlige del af HC. Ørsteds Vej til Herningcentret eller Holtbjerg. Kunder fra Holtbjerg vil også fremover kunne benytte bybuslinje 7 både til og fra Herningcentret.

Linje 7 kører med to afgange i timen i dagtimerne på hverdage. Lørdag og søndag frem til ca. kl. 15.30 er der også to afgange i timen, hvor den ene afgang kører direkte Herning Station-Herningcentret-Holtbjerg-Herningcentret-Herning Station.

Linje 8 Tjørring
Mellem Herning og Tjørring kører bussen via Kousgaards Plads, Torvet, Vestergade og Holstebrovej som vi kender linje 8A i dag. I Tjørring kører bussen to veje rundt:

Linje 8A Herning Station-Knuthenborgvej-Østerbyvej-Stenhøjen-Bytoftvænget-Tjørring Hovedgade-Tjelevej-Herning Station

Linje 8B Herning Station-Tjelevej-Tjørring Hovedgade-Bytoftvænget-Stenhøjen-Østerbyvej-Knuthenborgvej-Herning Station

Med linje 8A og 8B er der sammenlagt to afgange i timen på hverdage i dagtimerne. Aften og weekend er den kun linje 8A, som kører med en afgang i timen.

Det bliver herved muligt for mange kunder at opnå rejsetidsbesparelse mellem Tjørring og Herning samt muligt at rejse internt rundt i Tjørring.

Eksempel på tidsbesparelse:

Der kan opnås en tidsbesparelse på 12 minutter fra Knuthenborg til Herning ved at vælge 8B frem for 8A. Fra Herning til Tjelevej er der tale om en tidsbesparelse på 11 minutter ved at vælge 8B frem for 8A.

Linje 9 Viborgvej og Lillelundvej
Linje 9 kører via Nørregade og Viborgvej både ud og hjem. Der køres på Lillelundvej, som vi kender den nuværende linje 9A. Kunder fra Holmparken skal benytte stoppestedet Lillelundvej/Bornholmsvej, når de kommer fra Herning og stoppestedet Viborgvej/Lillelundvej,når de skal mod Herning. Linje 9 kører med to afgange i timen morgen og eftermiddag, ellers en gang i timen på hverdage.

Aften og weekend er der tilbud om Flexbus på linje 9.

Emner

Kategorier

Regions


Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Pressekontakt

Midttrafiks pressetelefon

Midttrafiks pressetelefon

Pressekontakt 70206650

Om Midttrafik

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Danmark