Skip to main content

NEXT samler de kreative fag på nyt campus

Pressemeddelelse   •   Maj 29, 2018 10:30 CEST

Fotograf er en af de kreative uddannelser, som er rykket til København NV

- Vi har en tro på, at vi kan blive et fyrtårn – et fyrtårn for unge mennesker der har drømme. Det handler også om, at København aldrig har haft sådan et sted her, og derfor rammer det ned i et behov hos de unge, fortæller Thomas Engell om sammenflytningen af de kreative uddannelser på NEXT.

Han er faglærer på film- og tv-produktionsteknikeruddannelsen og sammen med sin kollega Søren Jonesen, der er faglærer på fotografuddannelsen, viser de rundt i de ny renoverede lokaler i Hal C, som danner rammen om Københavns nye kreative mediecampus NEXT Nørrebro.

Malingen på væggene er knap tør og rundt omkring står teknologisk udstyr, der venter på en ny fast plads. På trods af det lidt ufærdige indtryk myldrer koncentrerede elever rundt på gangene og i de nye studier side om side med travle håndværkere, der knokler for at få det sidste på plads.

Her er fotografuddannelsen, film- og tv-produktionsuddannelsen (ftp) og teater-, event- og av-teknikeruddannelsen (tea) rykket sammen i hvad der engang rummede tømreruddannelsen store værksted. Savsmuld og rundsave er skiftet ud med avanceret medieudstyr i hallens nyindrettede black boxes, foto-, film- og lydstudier.

Færre kvadratmeter – flere muligheder

De tre uddannelser havde tidligere til huse i Kastrup. Fordelen var de mange kvadratmeter, mens ulempen var en manglende synlighed over for både elever og branche. De to faglærere fortæller, at det ofte var en udfordring at få mestre til at komme til Kastrup – selv når deres elever havde svendeprøver. Bygningen lå dårligt ift. transport, og lokalerne var ikke inspirerende, hvilket er ekstra ærgerligt, når man nu netop er i den kreative branche, hvor æstetik og kreativitet er i højsædet.

Selvom de har fået færre kvadratmeter at boltre sig på, er de nye omgivelser tegnet og tænkt i tæt samarbejde med dem, der skal bruge dem mest - lærerne. Thomas Engell og Søren Jonesen fortæller, at processen har været tænkt nedefra og op, og at det - på trods af at have været en lang rejse – har været det hele værd.

- Det er jo det, der er med os på de kreative uddannelser. Vi er alle sammen dybt forankrede i vores kreative fag, som jo på nogen måder er lidt skæve ift. så meget andet. Det eneste system, der er i de kreative brancher, er, at vi ikke har noget system. Man må og skal tænke nyt – og her kommer det til at gøre en forskel, at vi pludselig er kommet så tæt på hinanden og kan finde inspiration lige der, hvor vi er, fortæller Thomas Engell.

Netop det tætte samarbejde med den kreative branche og de lokale virksomheder er i fokus, når uddannelserne kommer til at have deres daglige gang midt i København. En del af det tætte samarbejde kommer også til at have fokus på at få vist uddannelserne frem. På landsplan kæmper erhvervsuddannelserne med et faldende elevoptag og et højt frafald. De kreative fag på NEXT skiller sig ud ved bl.a. at have adgangskvoter, og som Thomas Engell påpeger, så har vores elever stort branchekendskab, allerede før de starter på uddannelsen, og det er nogle dygtige og dedikerede unge mennesker, der går her. I og med at vi nu ligger mere tilgængeligt her, kan branchen få syn for sagen selv, og det glæder vi os over.

Foruden det tættere samarbejde med lokale virksomheder, er der også tænkt i mere synergi i undervisningen mellem de forskellige fagligheder.

- Der er mange grænseflader mellem vores fagligheder og virke. Et fotostudie ligner til forveksling et filmstudie eller en black box, som man kalder det i teaterverdenen. Derfor giver det også mening for os og vores elever at være samlet rent fysisk, siger Søren Jonesen. Og allerede nu har lærerne gentagne gange oplevet eleverne samarbejdet på tværs af fag – ikke fordi lærerne har opfordret til det, men fordi det faldt naturligt for eleverne.

Stort potentiale

Flere unge har da også allerede fået øjnene op for de spændende uddannelser på det nye campus. De nyeste optagelsestal på grundforløb 1 viser en stigning i antallet af ansøgere. Også de store forandringer på arbejdsmarkedet inden for den kreative branche er noget, der fylder hos de to undervisere og deres fokus i undervisningen. Mange digitale kompetencer bliver nemlig en del af de unge generationers almene dannelse, og her skal den didaktiske udvikling følge med.

- Vi må ændre vores syn på, hvad man kan. Dét at have en Youtube-kanal eller at kunne swipe på en Ipad er ikke en it-kompetence i fremtidens samfund. Det kan alle. Det eneste, der er sikkert som amen i kirken, er, at det vi lærer dem hervil være forældet, når de er færdige, og det er vores ansvar at klæde dem på til det, slutter Søren Jonesen.

Hal C og det nye campus NEXT Nørrebro indvies 7. juni, hvor elever, lærere, branchefolk og presse er inviteret. Blandt talerne er NEXT direktør Ole Heinager og Københavns Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen.

For yderligere info kontakt kommunikations- og presseansvarlig Eva Bøgestrøm tlf. 2929 9938 / mail evbo@nextkbh.dk eller chefkonsulent NEXT Creative Katrine Kruse tlf. 4082 0402 / mail kakr@nextkbh.dk

Uddannelser på NEXT Nørrebro

Fotograf

Film- og tv-produktionstekniker

Teater-, event- og av-tekniker

Mediegrafiker

Web-udvikler

Detailhandel

EUS

Eventkoordinator

Handelsuddannelsen

Bygningssnedker

Maskinsnedker

Møbelsnedker

Orgelbygger

Træfagenes byggeuddannelse, GF 2 (tømrer, tækkemand & gulvlægger)

Eux-anlægsstruktør

Eux-brolægger

Eux-bygningsstruktør

Eux-bygningssnedker

Eux-gulvlægger

Eux-kontoruddannelsen

Eux-murer

Eux-møbelsnedker

Eux-smed

Eux-tømrer

NEXT er med mere end 40 erhvervsuddannelser, 17 euxlinjer og 6 gymnasier landets største aktør inden for både erhvervsuddannelser og gymnasier. Kort sagt er vi den ungdomsuddannelsesinstitution med mest viden om og erfaring på området.