Skip to main content

Ny organisering på NEXT Uddannelse København

Pressemeddelelse   •   Okt 05, 2018 14:16 CEST

”Det er snart tre år siden, at NEXT blev skabt via fusionen mellem CPH WEST og KTS, og vi har nu nået en organisatorisk modenhed, der gør os klar til at tage de næste skridt for at imødekomme den verden, vi skal agere i – en verden som konstant er under forandring”. Administrerende direktør på NEXT Uddannelse København Ole Heinager glæder sig over en ny organisationsstruktur, som skal skabe mindre afstand mellem direktionen og den daglige drift samt sikre et stadigt stærkere samarbejde mellem alle ungdomsuddannelser på NEXT.

Ny strategisk ledelse

Den nye organisering betyder, at NEXT har skåret et ledelseslag væk samt reduceret topdirektionen fra fem til to. Ydermere er der nedsat en strategisk ledelse, hvor alle skolens driftsområder er repræsenteret. Den strategiske ledelse, består af udvalgte eud-chefer og rektorer, som får titel af uddannelsesdirektører. Alle pædagogiske chefer og rektorer vil fremover referere direkte til NEXTs øverste ledelse i form af direktør Ole Heinager og stabs- samt støttefunktioner til NEXTs nyansatte ressourcedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen.

”Med en strategisk ledelse bestående af eud-chefer og rektorer er jeg overbevist om, at vores strategiske beslutninger i fremtiden vil blive endnu mere forankret i den daglige drift og dermed være tæt koblet til alle vores uddannelser. Det er hovedårsagen til, at vi nu organisatorisk sadler om”, forklarer Ole Heinager og understreger samtidig:

”I bund og grund handler det om at skabe så gode uddannelser som muligt for de unge inden for de rammevilkår, vi er underlagt, og det tror vi på, den nye organisering vil bidrage til. Vores fokus og omdrejningspunkt er derfor fortsat et stærkt udbud af forskellige uddannelsesvalg, så de unge kan lande på rette hylde ”.

Stærke eud-brancheskoler og øget synergi inden for gymnasieretningerne

NEXT etablerer fem eud-brancheskoler. Brancheskolerne bygges op om sektorfællesskaber mellem forskellige uddannelser for dermed at fremtidssikre fagområderne og intensivere indsatser på tværs. Målet er desuden at styrke de stærke fagligheder og identiteter over for elever, virksomheder og samarbejdspartnere. De fem brancheskoler er: NEXT Byg, NEXT Industri, NEXT Medie, NEXT Business og NEXT Skønhed.
Efteruddannelse/AMU forankres i de enkelte brancheskoler, mens kontakten til virksomheder kobles sammen med den praktikpladsopsøgende indsats.

Samarbejdet mellem NEXTs seks gymnasier forstærkes yderligere via et øget fokus på synergier og udvikling af gymnasieretningerne; hhx, htx, stx og hf på tværs af NEXT. Gymnasieretningerne repræsenteres af tre rektorer i den strategiske ledelse.

En styrkelse af de tværgående funktioner

Organisationsændringen betyder også, at tværgående områder som pædagogisk udvikling, digitalisering, kommunikation, vejledning, praktikopsøgende arbejde og internationalisering samles i fire nye enheder; NEXT Lab, NEXT Digitalisering, NEXT Rekruttering og NEXT Virksomhed. Reorganiseringen forankrer ledelsesansvaret i driften frem for tidligere, hvor den lå hos chefer centralt placeret. Med en ledelse tæt på driften sikres et tæt samarbejde med uddannelserne og en bedre udnyttelse af synergierne her imellem.

Den nye organisering trådte i kraft 1. oktober 2018, og den strategiske ledelse består af:

Administrerende direktør
Ole Heinager, oh@nextkbh.dk

Ressourcedirektør
Kim Saastamoinen-Jakobsen, ksj@nextkbh.dk

Uddannelsesdirektør for Industri, Medie samt Skønhed
Tanja Bundesen, tanj@nextkbh.dk

Uddannelsesdirektør for Byg og Teknisk eux
Jeanette Hall, jhal@nextkbh.dk

Uddannelsesdirektør for Ung GF 1 samt ansvar for NEXT Rekruttering herunder; Karriere, Kommunikation, 10. klasse og Brobygning
Camilla Saebel, cis@nextkbh.dk

Uddannelsesdirektør for eud- og eux-Business samt ansvar for NEXT LAB
Rektor Baltorp gymnasium med koordinerende ansvar for hhx

Rasmus Frimodt, rfr@nextkbh.dk

Rektor for Københavns Mediegymnasie
Uddannelsesdirektør med koordinerende ansvar for htx

Rasmus Dietz, rcd@nextkbh.dk

Rektor Albertslund Gymnasium
Uddannelsesdirektør med koordinerende ansvar for stx og hf

Trine Ladekarl Nellemann, tln@nextkbh.dk

NEXT er med mere end 40 erhvervsuddannelser, 17 euxlinjer og 6 gymnasier landets største aktør inden for både erhvervsuddannelser og gymnasier. Kort sagt er vi den ungdomsuddannelsesinstitution med mest viden om og erfaring på området.

Vedhæftede filer

PDF-dokument