Skip to main content

De nye skatteregler for ETF’er i 2020

Pressemeddelelse   •   Feb 04, 2020 21:45 CET

​Vi er gået ind i et nyt årti og et nyt år, hvilket ofte også betyder nye lovændringer og forskellige tiltag, der træder i kraft. Dette er også tilfældet ved investeringer i visse registrerede udenlandske aktiebaserede investeringsfonde. Det bliver mere og mere populært for danskerne at investere i udenlandske investeringsfonde, hvor særligt udenlandske ETF’er er en attraktiv mulighed. Derfor vil denne artikel også tage udgangspunkt ændringerne for ETF’er efter de nye skatteregler.

Birgitte Søgaard Holm, direktør i investering og Opsparing i Finans Danmark, udtaler:

“De nye regler gør det mere attraktivt for udenlandske investorer at investere i danske investeringsfonde og dermed at tiltrække kapital til de danske virksomheder og investeringsinstitutter. Reglerne giver samtidig danske investorer mulighed for en lempeligere beskatning af afkast ved investering i blandt andet udenlandske ETF’ere. En mulighed som sikrer danske investorer flere alternativer, når de skal sammensætte deres portefølje.”

Hvad er en ETF?

Begrebet dækker over en såkaldt “Exchange-Traded Fund”, som er en type af investeringsforening. Sammenlignet med andre investeringsforeninger har ETF’er det til fælles, at investorernes beløb ligeledes investeres kollektivt. ETF’ernes puljer er dog typisk langt større, som sikrer investoren en større risikospredning til lavere omkostninger end ved investeringsforeningerne. Langt de fleste ETF’er følger et indeks, som med andre ord vil sige, at de er passive. Et indeks kan være OMXC25 - altså de 25 mest omsatte selskaber på børsen herhjemme, mens et andet indeks kan være S&P500 - de 500 største virksomheder i USA. Det betyder også, at du gennem et indeks kan investere i mange aktier på én gang, hvilket vil sprede din risiko. Derfor er det blevet en ganske attraktiv investeringstype over de senere år.

Hvordan kan ændringerne mærkes?

Tidligere blev en udenlandsk fond beskattet som kapitalindkomst. Den betydelige forskel mærkes her i, at investorens gevinster tidligere blev beskattet med højere satser, end der blev opnået af fradrag ved tab. Beskatningen er pr. 1/1 gået fra kapitalindkomst til aktieindkomst. Det betyder med andre ord, at der nu kan vælges beskatning som aktieindkomst, som ligger mellem 27 pct. og 42 pct. Det er en markant ændring fra det, investorer tidligere har oplevet. Her kunne man risikere en beskatning på gevinsterne med op til 42%, og dit tab kunne få en fradragsværdi på 25%. Nu afbalanceres skatteværdien af gevinster og tab, hvilket er ganske attraktivt.

Lovændringen lægger pres på de danske investeringsfonde

Når ETF’er er blevet markant billigere efter den nye beskatning, bliver der også stillet krav til investeringsfonde og rådgivere - særligt når det kommer til omkostninger. Det vil skabe bedre konkurrence, som kun vil komme forbrugerne til gode. Rådgivere, fonde og foreninger bliver altså nødt til at forholde sig mere uvildigt, hvis de ikke skal se kunder gå til konkurrenten.

Et eksempel for en typisk investor

Forudsætninger:


Kilde: Finansdanmark.dk

Dette er selvfølgelig blot et eksempel, men det viser de fordele, man rent faktisk kan opnå som investor i ETF’er. Her er omkostninger selvfølgelig ikke indregnet, og disse varierer åbenlyst efter, hvordan du vil investere. Til gengæld kan du se en sammenligning af de danske robotrådgivere, der er baseret på passivt forvaltede investeringsforeninger her. Det er blevet ganske attraktivt at forvalte sin formue gennem robotrådgivere, da man netop får mulighed for at investere til meget lave omkostninger. Med lave omkostninger og bedre skattefordele på ETF’er kan man i høj grad forvente en stor tilstrømning af investorer på dette område.

Nogle af robotrådgiverne i Danmark har ydermere det til fælles, at man har fokus på at finde den bedste investeringsløsning, som er tilpasset den bedste investeringsløsning for den individuelle investor. Eksempelvis har man hos NORD.Investments fokus på baggrund af investorens tidshorisont, risikotolerance og risikoevne, hvilket bevidner om at investeringsrådgivere er blevet mere uvildige her i 2020. Derfor forventes det også, at denne tendens vil stige eksplosivt her i 2020, hvilket blot vil gøre det mere attraktivt for investoren at prøve kræfter med udenlandske ETF’er.​