Pressemeddelelse -

Vi er langt fra det papirløse samfund

Hvad printer vi?

Selvom vi er moderne mennesker, der tænker moderne og lever moderne, er vores vaner en ret indgroet del af vores hverdag. Således har de fleste af os stadig for vane at foretage en lang række af prints på kontoret, og de fleste opgaver kræver ligeledes print i et eller andet omfang.

Når man så ser på, hvad der egentlig bliver printet, er det (ironisk nok) typisk informationer hentet fra internettet – altså det digitale sted, hvor du kan søge oplysninger, som slet ikke behøver at blive printet.

På arbejde printer vi således voldsomt meget ud, som egentlig blot er lagret elektronisk, og som slet ikke behøver at komme ud i fysisk form. Derhjemme er det primært ansøgninger, CV, flybilletter og personlige e-mails, der printes ud i vidt omfang. Det vil altså sige også her oplysninger og dokumenter, som med fordel blot kunne forblive elektroniske.

Vanens magt

Baggrunden for, at vi fortsætter med at printe ud, selvom vi slet ikke behøver gøre det, skal formentlig findes i vanens magt. Det er rart at stå med informationerne fysisk i hånden, og det er nemmere at tage informationerne ind, når de er på papir. Mange synes også, at det er nemmere og behageligere at læse på papir frem for på en skærm.

Desuden finder mange, at det er sikrere at printe ud end at lagre informationerne digitalt.

Mængden af print er dog faldet, men slet ikke i det omfang det blev forventet, da man begyndte at tale om det papirløse samfund. Vi vil formentlig med tiden se en yderligere reduktion i antallet af print, men spørgsmål er, om det papirløse samfund nogensinde rigtigt vil komme til at ske.

Print er en stadig en nødvendighed i mange tilfælde

Multifunktionsprintere sælges stadig i stort antal til erhvervslivet, til skoler, banker og så videre. Det skyldes, at der fortsat er et stort behov for print i fysisk form i erhvervslivet, herunder i både danske og udenlandske virksomheder.

I undervisningen bruges der fortsat fysiske papirbøger – både fordi der mest behageligt for øjnene at læse i en papirbog, men i ligeså høj grad fordi en papirbog giver rum for mere kreativ udfoldelse end en iPad-skærm lægger op til.

I erhvervslivet er print ofte vigtige af flere årsager, men særligt hvis virksomheden handler internationalt, kan det være nødvendigt med fysiske print. Det er nemlig slet ikke alle lande, der er i nærheden af at begynde at overveje et papirløst samfund.

Hensyn til miljøet

Det er billigt at printe – og i særdeleshed hvis det foregår på én af de større multifunktionsprintere, der står rundt omkring på kontorerne i det danske erhvervsliv. Det er således næppe en økonomisk problemstilling for diverse virksomheder.

Men hvad end du er virksomhedsejer eller lønmodtager, bør du alligevel overveje en ekstra gang, før du printer en e-mail, et dokument eller andre informationer. Det belaster nemlig i allerhøjeste grad miljøet, hver eneste gang du foretager et print. Miljøet bøder med mange millioner af træer, for at vi kan printe de enorme mængder af papir. Derfor bør du tænke dig om en ekstra gang og genoverveje nødvendigheden af de prints, du foretager dig. Er det virkelig nødvendigt? Og kan du lagre det digitalt? Hvis det sidstnævnte er tilfældet, så skån miljøet og hold informationerne digitalt.

Related links