Pressemeddelelse -

Ny projektchef for "Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade"

Svend Heegaard er udnævnt til ny projektchef for et af Danmarks største byudviklingsprojekter ’Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade’. Svend Heegaard tiltræder som projektchef den 1. marts 2011.

Svend Heegaard er 60 år, bosat i Odense og anerkendt som en engageret kapacitet inden for store byudviklingsprojekter. Stadsdirektør i Odense Kommune Jørgen Clausen betegner ham som den rigtige mand til at sikre en god fremdrift og et succesfuldt resultat i forhold til Thomas B. Thriges Gade projektet.


- Svend Heegaard har tung projekterfaring fra både ind- og udland. Han har i en lang årrække arbejdet med store komplekse byudviklingsprojekter, der har krævet et bredt spænd af faglige kompetencer. Han er kendt for at bringe projekterne i hus indenfor de økonomisk og tidsmæssige rammer og har stor erfaring med de kommercielle dele af denne type projekter. Jeg er derfor overbevist om, at han vil forstå at skabe den nødvendige fremdrift i Thomas B. Thriges Gade projektet, så projektet kan blive succesfuldt gennemført både med hensyn til kommunikation, økonomi, tid og kvalitet”, siger Jørgens Clausen.

Han fremhæver samtidig Svend Heegaards fokus på inddragelse, motivation og kommunikation i forhold til projektets interessenter.

Før ansættelsen som projektchef på ’Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade’ har Svend Heegaard blandt andet fungeret som projektchef for store projekter som Havnestad (Islands Brygge), Midtermolen (København Ø) og Greenland Passage (London Docklands). Tidligere stod han som direktør i spidsten for ØK’s succesfulde af- og udvikling af Havnestads Projektet (Dansk Soja Kage Fabrik).


Svend Heegaard store internationale erfaring kommer blandt andet fra arbejdet som projektleder for Modern Terminals (Hong Kong), Fibertex (Malaysia – Line 1), New Factory (Shanghai, Kina) og EAC Distribution Centre (Beijing, Kina).


Svend Heegaard vil fra 1. marts 2011 referere til styregruppen, der varetager den overordnede fremdrift i Thomas B. Thriges Gade projektet. Styregruppen er nedsat af partnerskabet for ’Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade’, der består af Realdania og Odense Kommune.


Hans Peter Svendler, direktør Realdania, ser frem til det fremtidige samarbejde med Svend Heegaard ved roret som projektchef.

- Svend Heegaard har gennem størstedelen af sin karriere arbejdet med ledelse af store, komplekse byudviklingsprojekter, og han har derfor stor erfaring med netop de discipliner, der er nødvendige i forbindelse med styringen af ’Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade’. Med valget af Svend Heegaard har vi fået en yderst kompetent og handlingsorienteret projektchef til at drive Thomas B. Thriges Gade projektet frem, så vi når den bedste løsning for Odense by, siger Hans Peter Svendler.


Organisatorisk er Svend Heegaard placeret i Bystrategisk Stab i Borgmesterforvaltningen.


Fra gade til by:
Et enigt byråd i Odense har besluttet at omdanne Thomas B. Thriges Gade til et nyt tæt
byområde. Den overordnede vision er at udvikle en sammenhængende og bæredygtig by med fokus på et aktivt byliv. Den nye bydel forventes at stå færdig mellem 2017 og 2020. Læs mere påwww.byenudafboksen.dk

Emner

  • Offentlig sektor