Gå til indhold
2018: Et skidt år for renten

Nyhed -

2018: Et skidt år for renten

2018 blev et dårligt år på aktiemarkedet, og det påvirker afkastet og dermed renten på din pensionsopsparing i Pædagogernes Pension.

Medlemmerne i Pædagogernes Pension kommer ikke til at opleve samme positive afkast, som vi efterhånden har vænnet os til de seneste år. Ser man på investeringerne som helhed blev afkastet negativt 3 pct. Det skyldes især, at aktier over hele verden klarede sig særdeles dårligt. I Europa og Asien gjorde aktier det dårligt gennem hele året, mens aktierne i USA først dykkede i 4. kvartal.

Rente baseret på afkast
Som medlem får du løbende tilskrevet en rente på din opsparing, som er baseret på det direkte afkast af investeringerne.

Hvordan renten i 2018 ser ud for dig, afhænger imidlertid af, hvilken alder du har. I Pædagogernes Pension tilpasser vi nemlig investeringerne af din opsparing efter din alder. Fra du starter din pensionsopsparing, og indtil du bliver 46 år, er sammensætningen af investeringerne den samme. Men herefter falder andelen af aktier hvert år samtidig med, at andelen af obligationer bliver større. Ved pensionsalderen er andelen af aktier - der har de største udsving - lav, og andelen af obligationer - som er mere stabile - høj. Det afspejler renten i 2018 også, hvor et medlem med 20 år eller længere til pension fik en negativ rente på 0,7 pct., og et 65-årigt medlem fik en positiv rente på 0,9 pct.

Du kan se din rente i 2018 her.

Hvorfor blev 2018 et dårligt aktieår?
Ifølge cheføkonom hos Pædagogernes Pension, Peter Schlaikjer Bruhn, skyldes det dårlige aktieår først og fremmest handelskonflikterne med USA i centrum, som har skabt nervøsitet omkring væksten i den globale økonomi. I første halvdel af 2018 var det både handelskonflikterne mellem USA og EU og mellem USA og Kina, der skabte nervøsitet, mens det i 2. halvår var USA-Kina-konflikten, der var i fokus.

Væksten i Kina har været en bekymring i sig selv. Der har i løbet af året været en række tegn på, at tempoet er gået ned i Kina. Vækstbekymringen forplantede sig til Europa, som har en stor samhandel med Kina. Dertil kommer politiske udfordringer i bl.a. Frankrig, hvor de økonomiske reformer blev mødt af protester fra ’de gule veste’, og i Tyskland, hvor indførelsen af nye miljøstandarder for biler har været en særlig udfordring for tyske aktier.

Endnu en væsentlig årsag til aktiernes nedtur finder man hos den amerikanske centralbank:

- Amerikansk økonomi har klaret sig godt i flere år. For at undgå overophedning og flaskehalse på arbejdsmarkedet har centralbanken gradvist hævet renten i løbet af 2018. Det har skabt frygt for, at centralbanken kunne komme til at ”slå opsvinget ihjel” i USA. Denne frygt slog især igennem i 4. kvartal af 2018, forklarer Peter Schlaikjer Bruhn.

For tidligt at tage de pessimistiske briller på
Selvom disse negative faktorer ikke er gået væk ved indgangen til 2019 og derfor kunne skabe frygt for yderligere store fald i aktierne, er det ifølge Peter Schlaikjer Bruhn for tidligt at tage de meget pessimistiske briller på. Først og fremmest har den amerikanske centralbank allerede signaleret, at de ikke kommer til at hæve renten så meget og så hurtigt i 2019. Det har aktiemarkederne modtaget positivt.

Der er heller ikke noget, der tyder på, at den globale økonomi er på vej til at gå i stå, selvom tempoet kan blive langsommere end de foregående år. Hvis det holder stik, kan man sige, at de faldende aktie­markeder i 2018 allerede har taget forskud på lavere global vækst.

Pension er en langsigtet investering
Når vi investerer din opsparing, er det over et helt livsforløb. I eksemplet i grafen nedenunder kan du se, at det over tid går både op og ned (fx når der er en finanskrise som i 2008). Men samlet set er den gennemsnitlige rente i perioden 2003 til 2018 på 5,2 pct. pr. år efter skat for et 45-årigt medlem. Grafen viser også, at 100 kr. er vokset til mere end det dobbelte siden 2003.

Pressekontakt

Sune Schackenfeldt

Sune Schackenfeldt

Pressekontakt Administrerende direktør

Relateret materiale

PBU - Pædagogernes Pension

Pædagogernes Pension er pædagogernes helt eget pensionsselskab, og vi er 100 pct. ejet af vores 120.000 medlemmer. Vi forvalter en samlet pensionsformue på ca. 90 mia. kr. Det er vores ambition at tilbyde markedets bedste pensionsordning til pædagoger.

Pædagogernes Pension
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Danmark