Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Nye godkendelser for strømforsyninger muliggør anvendelse i farlige zoner

Quint DC/DC konverteren med SFB-teknologi (Selective Fuse Breaking) kan nu anvendes inden for nye applikationsområder: På grund af godkendelse af Germanischer Lloyd og “UL listed ANSI/ISA” kan disse med omgående virkning anvendes i farlige zoner og i skibsbyggeri.

Dermed holder disse enheder en ekstremt høj standard hvad angår elektromagnetisk kompatibilitet og vibrationsstyrke. Takket være deres lave modtagelighed overfor fejl og deres høje rådighedstid er disse moduler meget egnede til industrielle applikationer med høje krav.

DC/DC konverterne i samme husdesign som Quint strømforsyningerne fra Phoenix Contact er enheder af særlig høj kvalitet. Med SFB teknologi udløser de automatsikringer pålideligt. Kredsløb med fejl lukkes ned, så fejlen kann lokaliseres og vigtige systemdele kan forblive i drift. Med udgangsstrømme på 5 til20 Aforsyner disse enheder peak strømme på 30 til120 Ai 12 millisekunder for magnetiske at udløse automatsikringer. Spændingskonverterne har DC indgangsspædinger på mellem 18 og 32 V DC, som udvides til mellem 14 og 32 V DC under drift. Afhængigt af enhed kan potentiometere på forsiden af enheden anvendes til at tilpasse udgangsspændinger til 5 til 18 V DC, 18 til 29,5 V DC og 30 til 56 V DC.

Ved at booste spændingen på lange forsyningslinier ændrer modulerne spændingsniveauet eller kompenserer for fald i spændingen forårsaget af spændingstab. Gennem galvanisk isolering holdes strømkredsene adskilt. På denne måde kan jordede kredsløb adskilles fra ikke-jordede kredsløb eller kritiske belastninger beskyttes imod forstyrrende spændingsudsving.

Omfattende diagnose sikres af de konstante indgangs- og udgangsspændinger og strømme. Denne forebyggende funktionsovervågning visualiserer kritiske drifttilstande og signaliserer dem til kontrolsystemet via den aktive udgang eller den isolerede relækontakt, før fejl opstår i anlægget eller systemet.

 

For yderligere information kontakt Product Manager Brian Lumby, blumby@phoenixcontact.dk.

Related links

Emner


PHOENIX CONTACT A/S er et datterselskab af PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG i Tyskland. Det danske datterselskab hed indtil 1. november 2004 H. HENRIKSEN'S EFTF. A/S, men havde været en del af PHOENIX CONTACT-gruppen siden november 2002 hvor firmaet overtog hele aktiekapitalen i HENRIKSEN'S. Indtil da havde de to virksomheder haft et mere end 40 år langt og tæt samarbejde.

PHOENIX CONTACT er en af de markedsførende virksomheder i verden inden for elektronisk interface- og industriel automatiseringsteknik og beskæftiger mere end 11.000 medarbejdere i hele verden. Et netværk med 50 datterselskaber samt ca. 30 repræsentanter i Europa og oversøisk varetager det globale salg.

Pressekontakt

Mette Gross

Mette Gross

Pressekontakt Marketingkoordinator (+45) 36 77 44 11

Relateret materiale