Gå til indhold
Deltidsansatte risikerer lavere pension

Pressemeddelelse -

Deltidsansatte risikerer lavere pension

Stadig flere danskere arbejder på deltid, og for mange familier er det løsningen på en hektisk hverdag. Der er dog god grund til at tage stilling til, om det er den rigtige løsning for dig, da det kan få konsekvenser for din pension.

Det kan være en udfordring at balancere arbejdsliv og privatliv, særligt hvis man har et job med skiftende arbejdstider. Af den grund vælger mange ansatte inden for social- og sundhedsområdet at gå på deltid. For andre er deltid ikke et aktivt valg, men blot en konsekvens af, at en stor del af stillingerne for social- og sundhedsansatte er deltid.

En deltidsansættelse kan dog få nogle økonomiske konsekvenser, som ikke alle er opmærksomme på, fortæller medlemsdirektør i PKA, Tomas Frydenberg.

”Det kan nemt blive opfattet som en skræmmekampagne, når vi fortæller, at deltid har konsekvenser for pensionen. Det er dog slet ikke ment sådan. Vi mener bare, det er vigtigt, at vores medlemmer er bevidste om konsekvenserne ved at være på deltid,” fortæller medlemsdirektøren.

Færre timer som deltidsansat har nemlig ikke bare betydning for lønnen, men også for pensionen. Størrelsen af pensionen hænger sammen med, hvor meget der indbetales, og deltid vil for de fleste derfor betyde lavere pension.

To ens lønninger – en pension til forskel

Mange ansatte inden for social- og sundhedssektoren har ofte aften- og weekendarbejde.

Alt afhængigt af hvilken faggruppe man er en del af, og hvilken overenskomst man er omfattet af, gives særydelser, som fx kan være aften- og weekendtillæg. Særydelser gives udover den faste løn og kan enten afspadseres eller udbetales. Og det kan faktisk få betydning for pensionen, hvordan særydelserne tildeles.

Er man ansat på 37 timer, er det eksempelvis muligt at sammensætte en vagtplan, som svarer til en 32 timers arbejdsuge, når man afspadserer særydelserne. Ved at sammensætte en deltidsansættelse på denne måde får man samme løn, som var man ansat på 32 timer og fik særydelserne udbetalt, men kan se frem til en bedre pension.

Som deltidsansat kan man derfor overveje at tage fat i sin tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver og drøfte muligheden for at sammensætte arbejdstimerne anderledes, så en større del af lønnen er fuldt pensionsberettiget.

Eksempel: Afspadsering eller udbetaling af særydelser

Hvis man arbejder 37 timer og får særydelser udbetalt, kan man forvente 122.000 kr. årligt i livsvarig pension fra PKA.

Hvis man arbejder 32 timer og får særydelser udbetalt, kan man forvente 105.000 kr. årligt i livsvarig pension fra PKA.

Hvis man derimod arbejder 37 timer og afspadserer særydelserne, så man samlet kun arbejder ca. 32 timer, kan man forvente 117.000 kr. årligt i livsvarig pension fra PKA. Det er altså en stigning på 12.000 kr. om året i pension, uden at du skal arbejde mere.


Eksemplet er beregnet ud fra en sygeplejerske. Beregningen er forudsat optagelse i pensionskassen som 25-årig og en pensionsalder på 69 år, samt samme 10 særydelsesgivende vagter i de tre beregninger. Der tages afsæt i almindelige basisstillinger på et sygehus i provinsen.


Økonomiske udfordringer for fraskilte og enker

Når der sker ændringer i livet, påvirker det også pensionen. Næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Og når ægteskabet går i stykker, rammer det især kvinderne økonomisk.

”Når man går hver til sit, tager man sin egen pension med sig. Og her ser vi ofte, at det er kvinderne, der bliver udfordret økonomisk. Der er nemlig markant flere kvinder på deltid end mænd, og de kan ofte se frem til en lavere pension,” fortæller medlemsdirektør Tomas Frydenberg.

Han tilføjer, at det også har betydning, at kvinder i gennemsnit lever fire år længere end mænd.

”Kvinder lever længere end mænd, og i mange forhold er manden lidt ældre end kvinden. Det betyder, at mange kvinder får nogle år alene, efter deres mand er død. Der kan det blive svært at få økonomien til at køre rundt med en deltidspension,” fortæller Tomas Frydenberg og understreger, at det vigtigste er, at man finder en løsning, der passer til en selv og ens familie.

Deltid og pension: PKA’s anbefalinger

  • Undersøg, hvor stor en del af din løn der ikke er fuldt pensionsberettiget. Du kan se på din lønseddel, hvor stor en andel særydelser udgør.
  • Overvej, om du skal lave en ”teknisk omlægning” af din pension ved fx at gå fra 32 timer og udbetaling af særydelser til 37 timer og afspadsering af særydelser.
  • Overvej, om du bør spare ekstra op til din pension.
  • Har du spørgsmål, eller er du i tvivl? Du kan altid ringe til PKA på 39 45 45 40 eller chatte på pka.dk.

PKA har en samlet formue på 300 mia. kr. og administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet. PKA har godt 320.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster, og selvstændige eller privatansatte uden for overenskomst kan også blive medlem i PKA.

Pressekontakt

Nicholas Rindahl

Nicholas Rindahl

Pressekontakt Pressechef 30 16 11 24